תקיפה מינית

משרדנו מייצג נפגעי ונפגעות עבירה לאורך כל שלבי ההליך הפלילי והאזרח​י

פרופ' לימור עציוני צברה במשך שנים ניסיון ומוניטין כמומחית בתחום עבירות המין וייצוג נפגעי עבירה במשפט הפלילי. עו"ד עציוני בעלת ניסיון רב שנים בתחום הליטיגציה והייצוג בערכאות השונות.

 

תקיפה מינית

מהי תקיפה מינית?

תקיפה מינית היא כל מעשה מיני הנעשה בניגוד לרצונו של הנפגע/ת.

ניתן לחלק את סוגי התקיפות המיניות למספר קטגוריות.

תקיפה פיזית- בה התוקף לרוב (אך לא בהכרח) אינו מוכר לצד המותקף. ברוב המקרים התקיפה תתבצע בפתאומיות והתוקף יכפה על הנפגע/ת מעשה מיני בניגוד לרצונה.

תקיפה פיזית על ידי גורם מוכר- ברוב המקרים תקיפה מסוג זה לא תהיה אלימה ומפתיעה, אלא, לרוב התוקף יפעיל מניפולציות שונות על המותקף, בעיקר בפן הפסיכולוגי, ניסיונות שכנוע, הטלת אשמה, בושה, איומים, הבטחה לטובות הנאה ועוד.

תקיפה מילולית- תקיפה שיכולה להיגרם על ידי תוקפים מוכרים או לאו, ותכלול אמירות מיניות, הצעות מיניות ועוד. לעיתים מצב זה יתרחש כאשר בין הצדדים מתקיימים יחסי מרות בעבודה, יחסים בין מטפל למטופל, יחסים בין תלמיד/ה למורה ועוד.

אילו סוגים של תקיפות מיניות יש?

נחלק את סוגי התקיפות המיניות לפי עבירות המין המנויות בחוק.

הטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, במספר רב של סעיפים המתארים התנהגויות שונות העולות לכדי הטרדה מינית. להלן סעיפי החוק העיקריים:

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (ישנם מספר של סייגים לסעיף זה המפורטים בחוק).

יובהר כי במקרים מסוימים אין משמעות לכך שהאדם הראה או לא כי אינו מעונין בהתנהגות המינית, כך לדוגמא כאשר מדובר בקטינים מתחת לגיל 16, ובחסרי ישע, בקטינים בין גילאי 16-18 כאשר המטריד הוא איש חינוך, ביחסי מרות בעבודה, ביחסים בין מטפל למטופל ועוד.

כמו כן, במסגרת חוק זה ניתן ליחס גם עבירות של מעשים מגונים וסחיטה באיומים אשר הן עבירות שמקורן בחוק העונשין תשל"ז -1977 (להלן: "חוק העונשין").

עבירת הטרדה מינית היא עבירה שהעונש לצידה הוא עד שנתיים מאסר, ובמקרים מסוימים אף עד 4 שנות מאסר.

בנוסף, הטרדה מינית מוכרת גם כעוולה אזרחית, וניתן לתבוע פיצויים לפי חוק זה. לדוגמא, בית המשפט רשאי לפסוק סכום של עד 120,000 ₪ בשל הטרדה מינית, וזאת אף ללא הוכחת נזק.

מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, הנעשה באדם אחר ללא הסכמתו.

העבירה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין.

הגדרת העבירה מאוד רחבה, והורחבה עוד יותר בפסיקה, ולכן כמעט כל סוג של מגע בעל קונוטציה מינית יכול לעלות לכדי עבירת מעשה מגונה. ואולם, גם צילום של אדם באופן מיני או בסיטואציה אינטימית, אף ללא כל מגע פיזי בין השניים, יכול ויעלה לכדי עבירה. כך לדוגמא, צילום של אדם בתא שירותים, או הצצה מכוונת לאדם אחר במקלחות משותפות במקום ציבורי יכול לבסס אישום בעבירת מעשה מגונה.

כמו כן, ישנם סעיפים שונים ותתי סעיפים בחוק העונשין, אשר מתייחסים לסיטואציות חמורות יותר בהן בוצעה העבירה.

כך למשל, כשמדובר בעבירה הבוצעה בכוח, או תחת איומים, כך גם עבירה הבוצעה כנגד קטין או חסר ישע, ביחסים בין מטפל למטופל, מעשה מגונה שנעשה במסגרת יחסי מרות בעבודה, ועוד.

עבירה נוספת קבועה בסעיף 349 לחוק היא עבירת מעשה מגונה בפומבי. סעיף זה קובע כי די בכך שהמעשה המגונה יהיה בפני אדם אחר, למשל חשיפת איבר המין בציבור.

החוק מחמיר בעבירות המעשה המגונה, בעיקר כשמדובר בעבירות שבוצעו בין בני משפחה, כנגד קטינים, ועוד.

החוק קובע כי עבירת המעשה המוגנה הא עבירה שהעונש המקסימלי לצדה נע בין שנתיים ועד ל- 15 שנות מאסר – במקרים החמורים ביותר.

מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין כמעשה של "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

הסעיף מתייחס למעשה סדום כאקט שבוצע שלא בהסכמה, בין שני בגירים.

עם זאת, החוק מתייחס למספר רב של מצבים בהם מעשה סדום יחשב כעבירה אף אם נעשה בהסכמת הצדדים, כך למשל במקרים שבוצעו כנגד קטינים מתחת לגיל 14, בחסרי ישע, יחסים בין מטפל למטופל, במקרים תוך הסכמה שהושגה במרמה, במקרים בהם הדבר בוצע תוך ניצול יחסי מרות/חינוך או השגחה, בין בני משפחה ועוד.

העונש המקסימלי לעבירה מתחיל ב- 3 שנות מאסר, ובמקרים החמורים יגיע עד ל- 20 שנות מאסר.

אונס (אינוס)

עבירת האינוס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין. סעיף העבירה קובע כי מבצע העבירה הוא מי שבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית. המונח "בועל" מוגדר בחוק כמי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה. כלומר, הגדרת המושג אינוס מתאר עבירה אשר בוצעה בהכרח כלפי אישה, ולא ניתן להאשים אדם באינוס של גבר.

אינוס יכול שיהיה בנסיבות מגוונות עת בוצע כלפי אישה אף בהסכמתה, אם הדבר הושג במרמה, או עת מדובר בקטינה מתחת לגיל 14.

נסיבות נוספות מתאורות בחוק כניצול מצב של חוסר הכרה או שיכרות, נפגעת שהיא חולת נפש או לוקה בשכלה, קטינה שטרם מלאו לה 16 תוך איום בנשק קר או חם, תוך גרימת חבלה פיזית או נפשית או הריון, תוך התעללות, או במצב בו האדם מבצע את המעשה בפני אחרים או ביחד עם אחרים.

העונש המקסימלי העומד לצד העבירה מתחיל ב- 16 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עומד על עד 20 שנות מאסר.

מהו גרם מעשה?

גרם מעשה מתואר בסעיף 350 לחוק העונשין.

וזו לשון הסעיף : " אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר".

כך לדוגמא בעבירה של מעשה מגונה, כאשר הפוגע גורם לאחר/ת לבצע בעצמו/ה מעשה מגונה, ניתן להאשימו בעבירה של גרם מעשה מגונה. עונש המאסר המקסימלי לעבירה זו יהיה זהה לעבירת המעשה המגונה.

כך גם כשמדובר בעבירה של מעשה סדום, מעשה אינוס ועוד.

התפתחות הטכנולוגיה והזירה האנונימית ברשתות החברתיות, פתחו פתח למגוון עבירות של גרם מעשים בעבירות מין אשר מבוצעות ברשת כנגד קטינים (על כך נרחיב בהמשך), וגם כנגד בגירים עת הדבר נעשה במרמה לגבי מיהות העושה או המעשה. אם כי יש לציין שעבירות הגרם מעשה יכול שיתקיימו גם במרחב הפיזי. כך לדוגמא כאשר הפוגע משכנע/מאיים על קטין/נה לבצע בעצמו מעשים מגונים, או גורם לקטין לבצע מעשה מגונה בקטין אחר.

 

מהי תקיפה מינית בהסכמה?

תקיפה מינית בהסכמה היא ביצוע עבירת מין מכל סוג שהוא במי שהחוק אינו "מכיר" בהסכמתו, לדוגמא, בשל גילו הצעיר. בישראל גיל ההסכמה עומד על גיל 16. אולם גם בין קטינים נעשית הבחנה בחוק, בעיקר בטווח הגילאים של 14-16 ומתחת לגיל 14, אז החוק אינו מכיר בהסכמה כלל. דוגמאות נוספות הן הסכמתו של חסר ישע, לוקה בנפשו או בשכלו וכדומה. דוגמא נוספת לכך היא במקרה של הסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מיהות המעשה, וזאת גם כאשר מדובר בבגירים. מעשה מיני המבוצע במי שהחוק אינו מכיר בהסכמתו הוא ביצוע עבירת מין לפי חוק, והעונשים לצידה גבוהים וחמורים אף יותר.

מהי תקיפה מינית ברשת?

תקיפה מינית ברשת הוא מושג רחב המכיל בתוכו את האפשרות לביצוען של מגוון עבירות מין אותן ניתן לבצע באמצעות האינטרנט, על ידי שיחת "צ'אט" בפלטפורמת שיחות או ברשתות החברתיות, בהודעות טקסט, בשיחות טלפון/וידאו ועוד. כך לדוגמא, ככל שמדובר באמירות מיניות בלבד, תהיה זו עבירה של הטרדה מינית, ככל שמדובר בהפצת סרטונים או תמונות אינטימיות של הנפגע/ת תהיה זו עבירה ספציפית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, מה שמוכר בציבור גם כ- "חוק הסרטונים".

במקרה בו הפוגע/ת שולח תמונות או סרטונים של עצמו אל הנפגע/ת כבר מדובר בעבירה של מעשה מגונה ברשת. וככל שיש שיח בין השניים והפוגע/ת גורם לנפגע/ת לבצע עבירות מין בעצמו/ה, כמו החדרת חפצים, התערטלות וכדומה, או שגורם לאחר לבצע בנפגע/ת שלישי, אזי כבר מדובר בעבירת מין חמורה שבוצעה באמצעות הרשת, לדוגמא גרם מעשה מגונה, גרם מעשה סדום, גרם מעשה אינוס וכדומה. העונש לצידן של עבירות אלה יהיה זהה בחומרתו לעבירות מין שבוצעו במרחב הפיזי.

יצוין כי דוגמאות אלו הן דוגמאות בודדות בלבד, וכי פסיקת בתי המשפט כל הזמן מתחדשת, בעיקר בסוגיות אלה. בתי המשפט מרחיבים את תחולת העבירות ברשת בכלל, ועבירות המין ברשת בפרט, בין היתר כיוון שהחוק כמעט ולא עודכן בעבירות הללו.

מה לעשות אם הותקפתי מינית?

במקרה בו הותקפת מינית, ראשית יש לקבל סיוע רפואי ונפשי. במקביל כדאי ליצור קשר באופן מידי עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות עבירות מין ולפנות למשטרה לצורך הגשת תלונה.

מה לעשות אם הותקפתי מינית על ידי בן משפחה או בן זוג?

מצבים אלה אף רגישים ומורכבים עוד יותר. בשל כך חשוב לפנות כמה שיותר מהר לייעוץ אצל עו"ד מומחה המתמחה בייצוג נפגעים/ות בעבירות מין.

מדוע כדאי להיעזר בעו"ד המתמחה בייצוג נפגעות תקיפה מינית?

חשיבות ההיוועצות עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות בעבירות מין היא רבה לאין שיעור. החל משלב הגשת התלונה במשטרה וכלה בשאר ההליכים הפליליים והאזרחיים, ועל כן רצוי ונכון לעשות זאת ללא דיחוי. שלב הגשת התלונה במשטרה הוא שלב קריטי אשר עלול לקבוע את גורל התיק הפלילי. הסבר מעמיק על הגשת התלונה וההליכים שלאחריה, וליווי פיזי על ידי עורך דין פלילי בעת הגשתה מעניקים לנפגע/ת ידע, ביטחון, והרגשה שאינם לבדם אל מול המערכת. ייצוג הנפגע/ת ועמידה על זכויותיו/ה אל מול הרשויות השונות גם הם משמעותיים לאופן המשכו של ההליך הפלילי.

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו?

משרדנו מתמחה בייצוג נפגעי/ות עבירות מין מזה שנים רבות. תחום ההתמחות מורכב מידע וניסיון שנצבר במהלך השנים, תוך מתן ייצוג של נפגעים ונפגעות רבות. הסבר והנגשת המידע בהליך הפלילי, עדכון שוטף על מצב התיק ברשויות השונות, והכנה וליווי לדיונים בבתי המשפט, הם רק חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת במשרדנו. ביחד עם הנפגע/ת אנו בונים את האסטרטגיה המתאימה לכל אחת ואחד, ובמידת הצורך משלבים גם בקשות לסעדים אזרחיים. התמחות במתן שירותים משפטיים פליליים לנפגעים/ות וכן מתן ייעוץ בהליכים האזרחיים משלימים את התמונה לכל נפגעת ונפגע, וזאת בנוסף כאמור לליווי אישי, מקצועי ורגיש.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon