פגיעות מיניות בילדים – בזמן מלחמה

מהן פגיעות מיניות בילדים?

פגיעות מיניות בילדים הן כל מעשה מיני הנעשה בניגוד לרצונו של הילד/ה, או בהסכמתו – ככל שזו אינה מותרת על פי חוק, כפי שיפורט בהמשך.

בזמן בו מדינת ישראל מצויה במלחמה, מרבית הפגיעות המיניות בילדים ימשיכו להתרחש, בין אם מדובר בפגיעות על ידי בן משפחה או אחראי, ובין אם מדובר על פגיעות מיניות ברשת.

מרביתן של הפגיעות המיניות בילדים מפורטות בחוק העונשין תחת הפרק העוסק בעבירות מין, וההתייחסות לעניין הקטינות מופיעה כנסיבה מחמירה, הבאה לידי ביטוי בעונש המאסר הקבוע לצד העבירה.

מיהו ילד?

החוק מבדיל בין גילאים שונים במתחם הקטינות. בחוק העונשין (בפרק עבירות המין)  קטין הוא מי שטרם מלאו לו שש עשרה, ואולם החוק מבחין בדרגות החומרה גם בין גילאי 14-16 וכמובן מתחת לגיל 14. כאשר עולה חשד כי ילד מתחת לגיל 14 נפגע, הוא ייחקר על ידי חוקר ילדים – אשר בסיום החקירה יקבע האם הוא מתיר את עדותו של הילד בבית המשפט. ככל שלא התיר את עדותו, חוקר הילדים יעיד במקומו.

סוגים שונים של פגיעות מיניות בילדים

נחלק את סוגי הפגיעות המיניות בילדים לפי עבירות המין המנויות בחוק.

הטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, במספר רב של סעיפים המתארים התנהגויות שונות העולות לכדי הטרדה מינית. להלן סעיפי החוק העיקריים:

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני/התייחסויות חוזרות המופנות לילד ומתמקדות במיניותו.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לילד/ה ביחס למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

חשוב לציין כי אין חובה שהילד יראה שאינו מעוניין בכך.

  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של ילד/ה, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את הילד/ה או לבזותו.

מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, הנעשה באדם אחר ללא הסכמתו.

העבירה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין.

הגדרת העבירה מאוד רחבה, והורחבה עוד יותר בפסיקה, ולכן כמעט כל סוג של מגע בעל קונוטציה מינית יכול לעלות לכדי עבירת מעשה מגונה.

העונש המקסימלי לעבירה יכול להגיע עד חמש עשרה שנות מאסר.

מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין כמעשה של "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

עם זאת, החוק מתייחס למספר רב של מצבים בהם מעשה סדום יחשב כעבירה אף אם נעשה בהסכמת הצדדים, כך למשל במקרים שבוצעו כנגד ילדים מתחת לגיל 14, וכן בילדים מתחת לגיל 16 (ההבחנה נעשית לעניין חומרת הענישה) בחסרי ישע, ועוד.

העונש המקסימלי לעבירה יכול להגיע עד לעשרים שנות מאסר.

אונס (אינוס)

עבירת האינוס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין. סעיף העבירה קובע כי מבצע העבירה הוא מי שבועל אישה (לרבות נערה או ילדה) שלא בהסכמתה החופשית. המונח "בועל" מוגדר בחוק כמי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה. כלומר, הגדרת המושג אינוס מתאר עבירה אשר בוצעה בהכרח כלפי אישה, ולא ניתן להאשים אדם באינוס של גבר.

אינוס יכול שיהיה בנסיבות מגוונות עת בוצע כלפי אישה אף בהסכמתה, וכמובן במקרה בו מדובר בילדה מתחת לגיל 16.

העונש המקסימלי לעבירה זו יכול להגיע עד עשרים שנות מאסר.

מהן פגיעות מינית בילדים על ידי בן משפחה או אחראי?

בסעיף 351 לחוק העונשין קבועות עבירות המין המבוצעות על ידי בן משפחה או על ידי אחראי, כנגד קטין או חסר ישע. ברי כי אל עבירות אלה מתייחס המחוקק בחומרה יתרה. מדובר במי שנחשב כבן משפחה של הילד/ה על פי חוק זה (הורה, בן זוג של הורה, אח או אחות  – ככל שמלאו להם 15, לרבות אחים חורגים, סב או סבתא) וכן מי שהיה אחראי על הילד/ה או על חסר הישע כהגדרתו בחוק, לדוגמא, מטפל/ת.

מהן פגיעות מיניות בילדים – ברשת?

בזמן מלחמה, ילדנו נמצאים יותר בביתם, בחדרם, ומאחורי דלתות סגורות. במקומות רבים הלמידה נעשית מרחוק באמצעות הזום, ועל כן הילדים מבלים את זמנם הפנוי מול המחשב והטלפון הנייד. הסכנות האורבות לילדינו ברשת – מוכרות, עם זאת, בזמנים אלה חשוב לשים לב יתר על המידה, ולוודא שאין מי שמנצל את המצב המורכב בו אנו נמצאים, בכדי לפגוע בילדינו.

פגיעות מיניות ברשת הוא מושג רחב המכיל בתוכו את האפשרות לביצוען של מגוון עבירות מין אותן ניתן לבצע באמצעות האינטרנט, על ידי שיחת "צ'אט" בפלטפורמת שיחות או ברשתות החברתיות, בהודעות טקסט, בשיחות טלפון/וידאו ועוד. כך לדוגמא, ככל שמדובר באמירות מיניות בלבד, תהיה זו עבירה של הטרדה מינית, ככל שמדובר בהפצת סרטונים או תמונות אינטימיות של הילד/ה תהיה זו עבירה ספציפית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, מה שמוכר בציבור גם כ- "חוק הסרטונים".

במקרה בו הפוגע/ת שולח תמונות או סרטונים של עצמו אל הילד/ה כבר מדובר בעבירה של מעשה מגונה ברשת. וככל שיש שיח בין השניים והפוגע/ת גורם לנפגע/ת לבצע עבירות מין בעצמו/ה, כמו החדרת חפצים, התערטלות וכדומה, או שגורם לאחר לבצע בנפגע/ת שלישי, אזי כבר מדובר בעבירת מין חמורה שבוצעה באמצעות הרשת, לדוגמא גרם מעשה מגונה, גרם מעשה סדום, גרם מעשה אינוס וכדומה. העונש לצידן של עבירות אלה יהיה זהה בחומרתו לעבירות מין שבוצעו במרחב הפיזי.

כאמור, מדובר בדוגמאות בלבד. כמו כן, פסיקת בתי המשפט כל הזמן מתחדשת, בעיקר בסוגיות אלה, ועל כן מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעים (ילדים) מפגיעות מיניות.

האם קיימות פגיעות מיניות בילדים – בהסכמה?

פגיעה מינית בהסכמה היא ביצוע עבירת מין מכל סוג שהוא במי שהחוק אינו "מכיר" בהסכמתו, לדוגמא, בשל גילו הצעיר. בישראל גיל ההסכמה עומד על גיל 16. אולם גם בין קטינים נעשית הבחנה בחוק, בעיקר בטווח הגילאים של 14-16 ומתחת לגיל 14, אז החוק אינו מכיר בהסכמה כלל.

מה לעשות אם נפגעתי מינית/ ילדי נפגע מינית או אני מכיר ילד/ה שנפגעו מינית?

במקרה בו נפגעת מינית, או ילדך או כל ילד אחר נפגעו מינית, יש להפנותם לקבל סיוע רפואי ונפשי. סיוע ניתן לקבל בכל אחד ממוקדי הרווחה, תחנות המשטרה, חדרי המיון בבית החולים או אחד ממרכזי המוגנות של "בית לין". הדבר נכון לגם לגבי מרכזי הסיוע והעמותות הפזורים ברחבי הארץ. במקביל כדאי ליצור קשר באופן מידי עם עורך דין המתמחה בייצוג ילדים נפגעי עבירות מין וכן לפנות למשטרה לצורך הגשת תלונה.

מהי חובת דיווח?

לפי סעיף 358ד לחוק העונשין, כל אדם אשר חושד כי נעברה עבירת מין בילד – על ידי בן משפחתו או על ידי אחראי עליו (מטפל/ת וכדומה) עליו לדווח באופן מידי לרשויות הרווחה, לעובד סוציאלי על פי חוק הנוער.

מדוע כדאי להיוועץ בעורך דין המתמחה בייצוג ילדים שעברו פגיעות מיניות?

מקום בו מתעורר חשד לעבירה שעניינה פגיעה מינית בילדים הוא מצב מורכב ורגיש עבור הילד/ה, ולא פחות מכך – עבור המשפחה. פעמים רבות ייקח לילד/ה זמן רב לשתף בדבר הפגיעה, ולעיתים לא בהכרח יבין באופן מידי את משמעותה והשלכותיה. על כן ההמלצה היא להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין המתמחה בייצוג ילדים נפגעי עבירות מין, אשר ביחד עם הילד/ה ומשפחתו יתווה את הדרך הנכונה ביותר עבורו.

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו?

משרדנו מתמחה מזה שנים רבות בייצוג נפגעי עבירה בכלל, ונפגעי עבירות מין וילדים בפרט. לאחר פגישה ראשונית נפרוט בפני הילד/ה ומשפחתו את שלבי ההליך הפלילי הצפויים בפניו, ובהמשך, ככל שיידרש, נייצג אותו אל מול רשויות האכיפה והתביעה. אנו נלווה אתכם כבר בשלב הראשון להגשת התלונה במשטרה, ובהמשך במידת הצורך – לדיונים בבית המשפט. לאורך כל הדרך נהיה קשובים להעניק את המענה המקצועי והרגיש הנדרש בטיפול בילדים, ונדגיש, כי ניהול הליך משפטי מלא אינו בהכרח הדרך הנכונה עבורם. כאשר מדובר בילדים אנו שמים דגש משמעותי על השפעות ההליך המשפטי על הילד/ה ועל בריאות ובריאותו הנפשית, ועל כן השיקולים שעל המשפחה לשקול, אינם דווקא משפטיים גרידא.

כמו כן, משרדנו מתמחה גם בהליכים אזרחיים הנלווים להליך הפלילי, כך שתוכלו לקבל מאיתנו את המעטפת המלאה בכל הכרוך בסעדים אזרחיים במהלך ההליך הפלילי, וכן לאחריו.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon