עורך דין עבירות מין

לפני שאני מתחילה להסביר על ייצוג משפטי במקרה של עבירת מין חשוב לי לציין כבר עכשיו שאני מלווה ומייצגת נפגעי ונפגעות עבירות מין ואני מלווה קטינים מעורבים בעבירות מין מתוך מטרה להביא לשיקום ומחיקת כל כתם פלילי על שמו של נער או נערה.

אם הגעתם הנה בעקבות חשד לעבירת מין שבוצעה נגדכם או נגד היקרים לכם, או בעקבות חשד או חשש כי הילד שלכם ביצע עבירת מין, אז אני מתארת לעצמי שעולות בראשכם שאלות רבות וליבכם עולה על גדותיו מדאגות וחששות כבדים. זה תמיד תופס אותנו לא מוכנים, וכשזה קורה אז היצר ההישרדותי שלנו דורש מאיתנו לדעת ולהבין כמה שיותר כדי שנוכל להתמודד עם מה שקרה. המידע שאפרוס בפניכם יאפשר לכם לקבל ממני את כל מה שחשוב לדעת על עבירות מין מבחינת חוק, ויתן מענה על כל שאלה שתעלה בנושא.

חשד לעבירת מין – מה עושים עכשיו?

עורך דין עבירות מין

ספרים שלמים נכתבו בנוגע לעבירות מין, גם אני כתבתי כמה מהם, לכן אני יודעת שכל ניסיון לדחוס את כל מה שחשוב לדעת על עבירות מין בעמוד אינטרנט אחד מועד לכישלון. מה שאני מציעה לכם כרגע זה לעבור על התוכן שנמצא כאן, הוא מרכז את השאלות הנפוצות ביותר שאני מקבלת מלקוחות שונים הפונים אלי לייעוץ ייצוג והכוונה כעו"ד בנושאים הקשורים לעבירות מין. זה יעזור לכם לקבל תמונה כללית ולהבין באיזו זירה אנחנו נמצאים. אני מתארת לעצמי שהקריאה תעוררנה שאלות ואני בטוחה שהיא תענה על כל מה שרציתם לדעת. אפשר להתקשר אליי, אני כאן כדי לעזור.

מה היא עבירת מין על פי חוק?

כאן אני אסביר את ההגדרה החוקית של 'עבירת מין' בישראל, אני אסביר מהן הפעולות  אשר יכולות להיחשב לעבירת מין, ואני אתאר  את דרגות החומרה השונות שהחוק מגדיר בכל הנוגע לביצוע עבירת מין (בגירים, קטינים, חסרי ישע, איומים, עבירות מין בנוכחות כמה אנשים, תוך שימוש בסמים ואלכוהול ועוד).

מה הופך פעולה לעבירת מין?

עבירת מין הינה הגדרה כוללת לפעולה אקטיבית של צד אחד כלפי צד שני הקשורה במיניות בעוד הצד השני אינו משתף פעולה, מביע חוסר הסכמה או אפילו קופא לחלוטין נוכח המגע שנכפה עליו.

איזה סוג פעולה יכולה להיחשב כעבירת מין?

עבירות מין כוללות מגע גופני עם קורבן, פניה בצורה פוגענית ומעליבה בעלת יחוס מיני והצגת מראות מיניים. עבירות המין קשורות במעשים בעלי קשר מיני בניגוד לרצון הקורבן.

רמות שונות של עבירות מין

ניתן לסווג את עבירות המין במספר רמות כשבחמורה מעורבת תקיפה פיזית של קורבן, אונס, מעשה סדום ופחות חמורות במדרג עבירות המין הן מעשים מגונים או אמירות בעלות הקשר מיני בניגוד לרצון הקורבן ושלא בהסכמתו.  כאשר הקורבן הוא קטין ו\או חסר ישע ו\או שמעורבת אלימות ו/או איום בביצוע העברה, או במצבים בהם בוצעו המעשים וגרמו חבלה גופנית או נפשית או הריון או תוך התעללות או בנוכחות כמה אנשים אזי מיוחסת לעברה חומרה רבה יותר.

מה ההבדלים בין עבירות המין השונות?

כאן אני רוצה לעשות סדר ולהסביר את המונחים המשפטיים ואת סוגי עבירות המין השונות: מעשה מגונה – הטרדה מינית – מעשה סדום. על ההגדרה החוקית של אונס אני לא אדבר כאן כי מדובר בנושא רחב מאוד.

לא כל מעשה מיני כנגד אדם אחר נחשב על פי חוק לעבירת מין

חשוב לי להסביר את ההבדלים הללו כי אני יודעת שנפגעים רבים מגלים בשלב יחסית מאוחר שהמעשה שנעשה נגדם, מכוער ככל שיהיה, אינו עונה להגדרה של 'עבירת מין'. חשוב לי לתת לכם את המידע הזה בצורה ברורה כי אני רוצה למנוע מכם עוגמת נפש נוספת.

אני אסביר מה מוגדר בחוק כמעשה מגונה, מה מוגדר כהטרדה מינית, מה מוגדר כמעשה סדום, ומה מוגדר כבעילה אסורה בהסכמה. שוב, מדובר כאן בהגדרות משפטיות בלבד והן לא מכילות את כלל הפגיעות האפשריות. אם הרגשת שנפגעת מינית או שמישהו יקר לך נפגע מינית, אם יש לך חשד שהילד הקטין שלך פגע מינית במישהו אחר ויש לך שאלות נוספות, אפשר לפנות אליי לייעוץ משפטי.

מה נחשב על פי החוק בישראל למעשה מגונה?

הגדרה חוקית: החוק וקובע כי מעשה מגונה הוא "מעשה של גירוי, סיפוק או ביזויי מיניים הנעשה ללא הסמכת אחד הצדדים". הגדרה רחבה זו מכסה מגוון מעשים בהם נכללות עבירות נגיעה ועבירות חשיפת איברים מוצנעים בפומבי. מעשה מגונה הוא הגדרת "סל" להתנהגות בעלת אופי מיני שאינה מוסרית ואינה צנועה.

מידת העבירה: "מידת העבירה" מושפעת מהתחושה הסובייקטיבית של הנפגעת \ הנפגע, הסביבה בה מתקיימת העבירה, מומנט האירוע ועוד. המעשה המגונה מקיים פגיעה חברתית רחבה ממנה סובלים קרבן העבירה, מבצע העבירה והאנשים שלא מנעו את האירוע.

נסיבות העבירה: לעיתים מתבצעת העבירה בעת חציית גבול בין מותר לאסור מבחינת מבצע העבירה מסיבה של חוסר תשומת לב ורגישות לצד הנפגע, אך הדבר אינו מוריד מחומרת הפגיעה בצד הנפגע. זוהי העבירה השנייה בחומרתה מבחינת עבירות המין.

מה נחשב על פי החוק בישראל להטרדה מינית?

הגדרה חוקית: כאשר מתבצעות הצעות חוזרות בעלות אופי מיני תוך אי הסכמה מהצד המוצע – מדובר בהטרדה מינית. הטרדה מינית יכולה להיכנס לתחום של סחיטה באיומים, כאשר המעשה הנדרש לסחיטה הינו בעל אופי מיני.

דוגמא להטרדה מינית: ארוחת צהריים במקום העבודה, יד אחד העובדים מלטפת שוב ושוב את גבה של אחת העובדות. העובדת זזה בחוסר נוחות ומזיזה את ידו של הגבר ממנה הלאה בעוד היא מחייכת. החברים לעבודה מעירים לבחור שהוא מטריד מינית וכולם נהנים מהבדיחה.

היסח דעת הוא המאפיין המרכזי בהטרדה מינית: כמובן שמדובר בדוגמא אחת בלבד, ובכל זאת אפשר להסיק ממנה מאפיין מרכזי אותו אפשר למצוא בכל מקרה של הטרדה מינית והוא הטענת על פעולה בהיסח הדעת. טענת היסח הדעת לא יכולה להישמע בקשר עם עבירות מין כגון אונס, מעשה סדום או אפילו מעשה מגונה. "היסח הדעת" הזה טומן בחובו חשיפה לפלילים, לסנקציות כלכליות ואיום לשם הטוב. הסכנות האלו מאיימות על מבצע העבירה, על מנהליו במקום העבודה, על עמיתיו ועל הארגון בו הוא עובד.

התייחסות מודעת ומתמשכת למיניותו של הנפגע: הטרדה מינית מתקיימת גם בעת התייחסות מודעת ומתמשכת למיניותו של הקורבן, לרבות בשפה, בנגיעה, אף אם מדובר בביזוי מיני וכל מעשה שלא נעשה תוך שיתוף פעולה מלא של הנפגע. בביצוע הטרדה מינית אין משמעות לתחושתו או אמונתו של עושה המעשה אלא לתחושתו של הנפגע בלבד, שהרי אי חציית קו אדום אצל אחד אינה מלמדת על אי חציית קו אדום אצל האחר. זו למעשה הסיבה לכך שחלק מהגדרת "מעשים מגונים" בעיני החוק הינה הגדרה סובייקטיבית, התלויה לחלוטין במתלוננת \ במתלונן.

מה נחשב על פי החוק בישראל למעשה סדום?

הגדרה חוקית: מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין באופן באופן של החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

חומרת העבירה על פי גיל הנפגעים: הדין קובע כללים מיוחדים להתקיימות ביצוע מעשה סדום בבני אדם בטווח גילאים מסויים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.

חומרת העבירה על פי ניצול יחסי מרות: החוק מתייחס באופן פרטני לביצוע מעשה סדום על ידי מטפל נפשי ובמקרה כזה ניתן להבין כי העושה, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות. החוק מבחין גם בעשיית המעשה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

מה נחשב לבעילה אסורה בהסכמה על פי החוק בישראל?

הגדרה חוקית: בעילה אסורה בהסכמה מורכבת משלושה תנאים מצטברים שבלי התקיימותם לא ניתן להרשיע: בעילה + אסורה + בהסכמה.

מה היא בעילה: התנאי הראשון הוא ההתנהגות "בעילה" אשר מוגדרת בסעיף 346 לחוק העונשין כהחדרה של איבר או חפץ לאיבר המין של האישה. חשוב לציין שאין משמעות לשאלה האם עובר העברה הוא גבר או אשה.

מה היא הסכמה: התנאי השני הוא "הסכמה" ובמקרה זה על האשה לתת את הסכמתה לביצוע המעשה.

מה הכוונה ב – אסורה: התנאי השלישי הוא האיסור החוקי אשר חל על בעילת אשה בהתקיים אחד מהמצבים הבאים:

1) אשה שטרם מלאו לה 14 שנה.

2) אישה נשואה אשר טרם מלאו לה 16 שנים וכאשר הבועל איננו בעלה.

3) אשה בטווח הגילאים 16 – 18 כאשר הבעילה נעשתה תוך כדי ניצול יחסי תלות, חינוך, מרות, השגחה או הבטחת שווא לנישואין.

4) אישה מעל גיל 18 כאשר הבעילה נעשתה תוך כדי ניצול יחסי שירות או מרות.

5) האישה מעל גיל 18 כאשר הבעילה נעשתה על בסיס הבטחת שווא לנישואים או התחזות של הבועל לרווק חרף היותו נשוי.

באילו מקרים הבעילה לא תיחשב עבירה מינית: כאשר הבעילה מתקיימת בהסכמת האשה אשר מצויה בטווח הגילאים 14 – 16, ופער הגילאים בינה לבין הבועל איננו עולה על שלוש שנים, לא מדובר בעבירה פלילית.

מה חשוב לדעת על התיישנות עבירת מין?

לכל עבירה "תקופת חיים" שלאחריה מתה העבירה. פירוש הדבר שאם חלפה התקופה לא ניתן לפנות לרשויות האכיפה, לא ניתן להגיש תלונה במשטרה ולהתחיל הליך משפטי לקבל סעד עבור הנזק שנגרם. חשוב לדעת מה פרק הזמן הזה כדי לא לעמוד בפני שוקת שבורה כאשר יגיע הרגע בו תבחר או תבחרי לעשות דין עם הפוגע.

התיישנות העבירה על פי חוק

החוק בישראל מגדיר תקופת זמן לאחר ביצוע עבירה אשר במהלכה ניתן להגיש תלונה במשטרה על ביצוע עבירה. תקופת זמן זו מכונה תקופת התיישנות, שלאחריה מתיישנת העבירה בעיני החוק ומעבר למועד ההתיישנות לא יהיה ניתן להגיש תלונה בקשר עם העבירה.

תקופת ההתיישנות להגשת תלונה על ביצוע עבירת מין

חוק ההתיישנות מסווג את תקופת ההתיישנות על פי סוג העבירה – פשע או עוון:

  • התיישנות עבירה מסוג פשע – 15 שנים או 10 שנים, תלוי עבירה (עבירה שהעונש עליה מעל 3 שנים)
  • התיישנות עבירה מסוג עוון – 5 שנים (עבירה שהעונש עליה משלושה חודשים עד שלוש שנים)

עבירות מין הן ברובן עבירות מסוג פשע ומיעוטן עבירות מסוג עוון.

התיישנות עבירות מין כנגד קטינים וחסרי ישע

עבירות מין שבוצעו על ידי מי שאחראי על הקטין הנפגע: התיישנות עבירת מין תתקיים בתום 15 שנים מעת הגעת הנפגע\ת לגיל 28 (מדובר במקרה זה בעבירות מין שנעשו לאחר שנת 1986) במקרה שעבירת המין נעברת כנגד קטין או חסר ישע ועבירת המין נעברת על ידי אחראי על קטין מתחת לגיל 18.

כשהנפגע מעבירת מין מקרב בן משפחה מגיע לגיל 43 העבירה מתיישנת: הכוונה כאן היא לבן משפחה, הורה, הורה חורג, סב, סב חורג, אח, אח חורג, דוד, דוד מנישואין. ניתן למעשה להחיל במקרה זה הליך פלילי עד הגיע הנפגע/ת לגיל 43 ולאחר מכן העבירה מתיישנת.

במקרה בו העבירה נעברה על ידי אדם שאיננו בן משפחה או איננו אחראי על הקטין: התיישנות עבירת מין תתקיים בתום תקופת ההתיישנות המוגדרת בחוק מעת הגעת הקטין לגיל 18 שנים.

ברגע שנסגר חלון ההזדמנויות לא ניתן לקבל סעד משפטי

כאשר חלון ההזדמנויות נסגר אין דרך חזרה. לא ניתן להגיש תלונה במשטרה לאחר תום תקופה ההתיישנות ולמעשה לא ניתן לקבל סעד משפטי מאותו רגע ואילך.

עבירת מין בה הפוגע היה קטין בזמן ביצוע העבירה

במקרה והפוגע היה קטין במועד העבירה, נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה לצורך העמדתו לדין.

איך אני יכולה לעזור לך

לצערי יש לנו ניסיון עשיר מדי בטיפול בנפגעי תקיפה מיני, וכבר יותר משני עשורים המשרד שלי מלווה גברים ונשים שעברו תקיפה מינית. אני כאן כדי לתת לך מעטפת כוללת של פתרונות למצב, ומה שאני מציעה לכם וליקירכם זה ליווי צמוד של עו"ד פלילי החל משלב הגשת התלונה במשטרה, ועד לליווי מול נציגי הרשויות השונות, ובתי המשפט:

  • עדכון השוטף והנגשת השלבים השונים של ההליך הפלילי.
  • מתן מידע בעניין כלל הזכויות המגיעות לנפגעים/ות.
  • ליווי נפגעי העבירה בכל השלבים בהליך הפלילי ולאחריו.
  • ליווי בערכאות השונות בבתי המשפט.
  • ליווי בהליכים אזרחיים הנלווים להליך הפלילי.

הגדלת סיכויי ההצלחה

סיוע וליווי של עו"ד המייצגת נפגעי עבירה בעבירות מין הוא חשוב לאין שיעור, הן כדי להגביר את סיכויי ההצלחה בהרשעה בתיק, והן לשם הביטחון והחוסן הנפשי של הנפגע/ת.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon