חוות דעת מומחה בתביעה אזרחית בגין עבירות מין

השבוע עברה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת נזיקין בשל עבירת מין), התשע"ז–2017 המסמלת עוד צעד בהכרה המשפטית, כי נפגעי עבירת מין, ככלל, הינם נפגעים בעלי מאפיינים מסוימים, המצדיקים מענה משפטי מיוחד. עבירות מין, מעצם טבען, כוללות יסוד משמעותי של פגיעה חמורה באוטונומיה, בכבוד, בשלמות הגוף ושלמות הנפש, ולרוב מביאות לתחושת אובדן שליטה של הנפגע על חייו ועל צנעתו ופרטיותו. מאפיינים ייחודיים אלו מאיינים את אפשרות הגשתה של תביעה אזרחית לפיצויים כנגד הפוגע בשל הקושי הנפשי של הנפגע לעמוד בהליך משפטי נוסף, הפעם אזרחי, במועד סמוך כל כך להליך הפלילי שהסתיים.

חוק בתי המשפט קובע, כי נפגע עבירה, שניזוק בעבירה, אשר התנהל בעניינה הליך פלילי, שהסתיים בהרשעה, זכאי להגיש כנגד העבריין תביעת נזיקין לפיצויים בעבור נזקים אלה בתוך 90 מיום מהמועד בו הפך פסק הדין הפלילי לחלוט. תביעה זו נקראת "תביעה אזרחית נגררת לפלילים".

משמעות הדבר היא, כי רואים בנתבע (הפוגע) כמי שאחריותו למעשים הוכחה במשפט האזרחי במידה הנדרשת, נוכח פסק הדין במשפט הפלילי, ואין צורך להוכיחה בשנית. אפשרות נוספת הפתוחה בפני הנפגע, הינה הגשת תביעה אזרחית "רגילה", אשר במהלכה הממצאים והמסקנות שנקבעו במשפט הפלילי בעניינו של הפוגע יהיו קבילים כראיה לכאורה במשפט האזרחי.

דא עקא, בשני ההליכים, אם ירצה נפגע העבירה להוכיח במשפט, כי נגרם לו נזק פיזי או נפשי כתוצאה מן העבירה, יהיה עליו לעשות זאת באמצעות חוות דעת רפואית, שתצורף לכתב התביעה, בה יפורט סוג הנזק ושיעורו. במצב המשפטי הקיים, רשאי כל צד להביא חוות דעת מומחה מטעמו. משמעות הדבר היא שנפגע עבירת המין התובע בהליך אזרחי פיצוי על נזקיו, עשוי להתבקש על ידי אותו עבריין שפגע בו, שהוא הנתבע בהליך האזרחי, לעבור בדיקה נוספת על ידי מומחה מטעמו.

דבר זה קשה. קשה מאד עבור הנפגע.

בדיקה נוספת לנפגע עבירת מין עשויה לכלול חוויה קשה נוספת של פגיעה, ומצב משפטי זה מהווה חסם משמעותי עבור נפגעי תקיפה מינית מפני הגשת תביעות אזרחיות נגררות.

הצעה חוק חשובה זו נועדה לייצר מנגנון שיקל על נפגעי עבירות מין לממש את זכותם להגיש תביעות אלו. זהו עוד שלב חשוב בתהליך ההבנה והמודעות הנדרשים בחברה הישראלית כלפי נפגעי תקיפה מינית. הפתרון המוצע בהצעת החוק הוא מינוי מומחה מטעם בית המשפט, וקביעה, כי לא תותר הבאת חוות דעת מומחה מטעם אחד מהצדדים, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו. הצעה זו מצליחה לאזן בין הצורך לתת מענה לקשיים אותם חווים נפגעי תקיפה מינית והחסמים מפני הגשת תביעות בגין הנזק הנפשי הגדול שנגרם להם, לבין זכויותיו של נתבע בהליך אזרחי. הדרך למצב משפטי ראוי ורצוי כלפי נפגעי תקיפה מינית עוד ארוכה, אך כל צעד מקרב אותנו למטרה חשובה זו.

מאמרים נוספים

phone icon