האם ניתן לסרב לתת עדות במשטרה?

מהו מתן עדות במשטרה?

מתן עדות במשטרה הוא הליך אשר בו המשטרה מזמנת אדם להגיע לתחנה ולסייע לה בחקירה שמתנהלת. לעיתים החקירה נפתחה בשל הגשת תלונה, ולעיתים בשל חקירה שהמשטרה פתחתה ביוזמתה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל וכדומה.

במהלך מסירת העדות אותו אדם יתבקש לענות על שאלות, בין אם היה עד ראיה, או עד שיכול לשפוך אור על החקירה מזוויות שונות.

 

מתי אדם צפוי להיקרא למסור עדות במשטרה?

אדם יכול להיות מוזמן למסור עדות במשטרה במספר מצבים. ראשית במקרה בו היה עד באירוע פלילי, אז ודאי ידע על מדובר ולא יופתע כשיקבל את הזימון. מקרה נוסף יכול להיות בעניין חקירה שמתנהלת, והאדם קשור בדרך כלשהי לחשוד/ים. 

כך לדוגמא במקרה בו אירע מקרה פלילי המתרחש מתחת לפני השטח במקום עבודתו, או אירוע הקשור למכר המקורב לאותו אדם, ועוד. דוגמא נוספת יכולה להיות כאשר האדם עצמו יכול וימצא מעורב באירוע פלילי, תחילה יוזמן כעד, אולם לאחר תחילת החקירה יתברר לו כי הוא חשוד וחקירתו תהפוך להיות "חקירה באזהרה". 

מצב זה עלול להיות בעייתי עבור העד, ועל כן יש להיות מוכנים אליו, הכנה מקצועית על ידי עורך דין פלילי יכולה לסייע לעד להתנהל בצורה חכמה בכל אחד משלבי החקירה.

 

האם ניתן לסרב לתת עדות במשטרה?

ככלל ניתן לסרב למסור עדות במשטרה. כך לדוגמא במקרה בו האדם הוא עד ראיה לאירוע פלילי, וישנם עוד עדים רבים. במקרה כזה, חוסר הרצון של העד לשתף פעולה יילקח בחשבון, וככל שישנם מספיק עדים אחרים, המשטרה תוותר על זימונו של העד ותסתפק בעדותם. 

אולם, במקרה בו אותו אדם הוא עד ראיה יחיד, יהיה למשטרה קשה לוותר על עדותו, ועל כן החוקרים ינסו לשכנע את העד למסור עדותו, לעיתים אף על ידי הפעלת לחץ או מניפולציות שונות.

 

מהי חקירה באזהרה במשטרה?

חקירה באזהרה היא חקירה בה האדם שזומן להיחקר הוא בגדר חשוד באירוע פלילי. לעיתים הדבר היה כרוך במעצרו של האדם עובר לחקירתו, ולעיתים יזומן ישירות מביתו. כאשר אדם מוזמן לחקירה, ונאמר לו כי מדובר בחקירה באזהרה, ההמלצה היא להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין, עובר לחקירה. 

לפני החקירה החוקר יסביר לחשוד את זכויותיו, ובין היתר חובה עליו להסביר לו באופן ברור כי זכותו להיוועץ עם עורך דין. ועל כן, גם מי שלא הספיק להתייעץ טרם החקירה, יוכל לעשות כן בתחנת המשטרה. עורך הדין ייעץ לו טלפונית או יגיע בעצמו לתחנה, ועל החוקרים להמתין עד שיגיע. 

לחשוד קיימות זכויות נוספות כמו הזכות לשמור על זכות השתיקה, קרי, לא לשתף פעולה ולא לענות לחוקרים על שאלותיהם. ואולם, עליהם להסביר לו את המשמעויות לכך בהמשך ההליך הפלילי הצפוי בעניינו.

 

מה ההבדלים בין מתן עדות במשטרה לבין חקירה במשטרה?

ישנם הבדלים משמעותיים בין השניים.

כפי שכבר הוזכר, תפקידו של העד הוא לענות על שאלות, ולסייע למשטרה לקבל את התמונה המלאה הנוגעת לאירוע הפלילי. כמו כן, לעד מספר זכויות מצומצמות, זכותו העיקרית היא הזכות לאי הפללה עצמית. כלומר, על העד לענות לשאלות החוקרים למעט לאלה המפלילות אותו. 

כיוון שכל עוד האדם נחקר כעד – הוא אינו חשוד באירוע הפלילי המדובר, לעיתים עדים חוששים כי יפלילו עצמם גם בהקשר לאירועים אחרים, ועל כן עומדת להם זכות זו. לעד לא קיימת זכות שתיקה, ולעד לא קיימת זכות היוועצות עם עורך דין בזמן מתן עדותו במשטרה, ועל כן ההמלצה היא כי ככל שזומנת למסור עדות במשטרה, נכון יהיה להיוועץ עם עורך דין פלילי טרם החקירה. 

לעומת זאת חקירה באזהרה היא חקירה של חשוד באירוע הפלילי, אשר ככל ותהיה תשתית ראייתית מספקת בעניינו, יתכן ויועמד לדין.

 

האם מתן עדות במשטרה יכול להפוך לחקירה באזהרה?

כן. זהו מצב שיכול לקרות, ועל כן ההמלצה היא להיוועץ עם עורך דין פלילי טרם מסירת העדות. מצב זה יכול לקרות במהלך עדותו של מוסר ההודעה, במקרים בהם החוקרים מבינים כי מעורבותו של העד היתה משמעותית יותר משחשבו עובר למתן העדות. 

במקרים אחרים יעלה הדבר בעקבות מסמכים שהעד מסר, קבצי מדיה שונים שהעביר, כתוצאה מממצאים שהתגלו בעקבות חדירה לטלפון הנייד שלו, וכדומה. כאשר במהלך החקירה נאמר לעד כי מרגע זה הוא נחקר באזהרה, על החוקרים לעצור את החקירה ולהסביר לעד את המשמעויות. 

ראשית, יש להסביר לעד כי הוא הופך מרגע זה לחשוד באירוע, ולהסביר לו מה החשדות העומדים נגדו. שנית, ובאופן מידי, על החוקרים להסביר לחשוד כי זכותו להיוועץ עם עורך דין ולתת לו לעשות כן לאלתר. 

גם במקרים בהם החוקרים לא הבהירו לחשוד את זכות ההיוועצות כנדרש, על החשוד לדרוש אותה, ולעמוד על כך שיקבל ייעוץ משפטי עובר לחקירה.

 

מהן המשמעויות של סירוב מתן עדות במשטרה?

ככלל, אין חובה על עד למסור עדותו במשטרה. החוק לא מחייב את העד בכך.

לעומת זאת עד שמסר עדות במשטרה ולאחר מכן מסרב למסור עדות בבית משפט, החוק מתיר לזמנו לבית המשפט על ידי צו הבאה, ואף להגיש נגדו כתב אישום לפי סעיף 241 לחוק העונשין, עבירה שלצידה קבוע עונש של עד שנתיים מאסר. ואולם כאשר עד מסרב להעיד, במקרים מסוימים תבחר התביעה לוותר על עדותו, וזאת מהחשש שישתוק במשפט או אף יזיק בעדותו לתביעה.

הדברים מעט שונים כאשר מדובר בעדות שקר. כאשר העד מוסר עדות שקרית במשטרה, ניתן לחקור אותו בגין שיבוש מהלכי משפט (החלים גם על הליכי חקירה) עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין, ואף להגיש נגדו כתב אישום בשל כך, העונש המירבי בגין עבירה זו יעמוד על עד שלוש שנות מאסר. 

עד ששיקר בבית המשפט ניתן להעמידו לדין בגין עבירה של עדות שקר, עבירה שהעונש לצידה הוא עד שבע שנות מאסר, ובנסיבות מחמירות אף יותר.

 

מהן המשמעויות של חוסר שיתוף פעולה בעת חקירה באזהרה במשטרה?

חוסר שיתוף פעולה של חשוד הנחקר באזהרה הוא דבר שכיח. לחשוד יש זכות שלא לשתף פעולה. כאמור, מדובר ב- "זכות השתיקה". ואולם על החוקרים להסביר לחשוד את המשמעויות של שתיקתו בחקירה, כיוון שיתכן ובהמשך ההליך הפלילי היא תשמש את התביעה – ותהווה חיזוק לראיות כנגדו. 

לעומת זאת, חוסר שיתוף פעולה של נאשם בבית המשפט, כלומר, נאשם הבוחר שלא להעיד במשפטו – שתיקתו יכולה להוות סיוע לראיות כנגדו.

 

מה קורה לאחר מסירת עדות במשטרה?

לאחר מסירת עדות במשטרה יכולים להתקיים מספר תרחישים. ראשית, יתכן והאדם שהעיד לא יקרא כלל למסור עדות נוספת, וככל שהחשוד לא יועמד לדין, בזה יסתיים תפקידו של העד. 

אופציה נוספת יכולה להיות זימונו של העד למתן עדות נוספת, בשל עדויות נוספות או מסמכים שהתגלו ולא מסתדרים עם עדותו, ועל כן ירצו החוקרים לברר עמו נקודות מסוימות בעדותו. 

במקרה בו החשוד באירוע יועמד לדין, יתכן והעד יקרא על ידי רשות התביעה למסור עדות בבית המשפט. בבית המשפט יהיה על העד לחזור על עדותו בפני השופט/ים, ולאחר מכן ייחקר בחקירה נגדית, ויהיה עליו להשיב לשאלות הסניגור/ים.

 

מה קורה לאחר סיום החקירה באזהרה?

לאחר סיום החקירה באזהרה יתכנו מספר אפשרויות. תחילה יתכן כי החשוד יוזמן למסור עדות נוספת או אף עדויות נוספות, בהמשך להתפתחות החקירה וגילוי הממצאים/עדויות בתיק. כמו כן, יתכן ויקרא להליך של עימות עם המתלונן, פעולות נוספות שיכולות להתבצע הן מימוש צווי חיפוש, או צווי חדירה לטלפון הנייד/חומרי מחשב וכדומה. 

לאחר מכן יתכן והמשטרה תבקש את מעצרו של החשוד כדי לבצע פעולות אלה או כדי למנוע שיבוש. במקרה בו החשוד לא יעמוד לדין, תיק החקירה ייסגר, ובזאת למעשה תם ההליך הפלילי בעניינו של החשוד. 

במקרה בו יוגש כתב אישום כנגד החשוד, יחל ההליך הפלילי בעניינו בבית המשפט, הליך שיכול להימשך גם מספר שנים. במקרה זה כמובן שעליו לקבל ייעוץ על ידי עורך דין פלילי, אשר ייצג אותו לאורך ההליך.

 

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין פלילי במקרה בו זומנת למסור עדות במשטרה?

במקרה בו זומנת למסור עדות במשטרה, רצוי להיוועץ עם עורך דין טרם מסירת העדות. כפי שכבר הוזכר, במהלך העדות כעד  – לא יוותר לך להתייעץ עם עורך דין, ולפעמים מתן העדות יכול לחשוף אותך עד כדי היותך חשוד בתיק.

 במקרה בו זומנת כחשוד וודאי שמומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי, שיסביר לך כיצד לפעול במהלך החקירה ולאחריה, מהו המצב המשפטי בעניינך, ומה צפוי לך בהמשך ההליך הפלילי.

 

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו במקרה בו זומנת למסור עדות במשטרה?

משרדנו נותן ייעוץ מזה שנים רבות לעדים שזומנו למסור עדות במשטרה, והן לחשודים (קטינים) שזומנו לחקירה באזהרה. חשיבות ייעוץ משפטי עובר לחקירה הוא חשוב לאין שיעור, כיוון שלעיתים גרסתו הראשונית של הנחקר יכולה לקבוע את גורלו של התיק. 

אנו נלווה אותך לפני החקירה הפלילית, ולאחריה – ככל שיידרש, נסביר לך את שלבי ההליך הפלילי הצפויים בעניינך וניתן מענה מקצועי ורגיש לך ולמשפחתך.

 

האם ניתן לסרב לתת עדות במשטרה

רבים חושבים שישנה חובה למסור עדות במשטרה, אבל בהיעדר מקור חוקי אין חובה לעשות כן. אולם, אין הדבר דומה כלל ועיקר בכל הנוגע למסירת עדות בפני בית המשפט. ולכן, אדם אשר יוּדע בדבר חובת התייצבותו למסירת עדות בפני בית המשפט וסירב לעשות כן, צפוי לסנקציית מאסר פלילית מירבית בת שנתיים. חשוב לציין כי סירובו של אדם להעיד ייחשב כהפרת נורמה פלילית אף אם מדובר בעדות שעניינה בהליך אזרחי גרידא.

העונש על סירוב להעיד קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן:

241. סירוב להעיד

(א) מי שחייב להעיד או למסור ראיה אחרת בהליך שיפוטי והוא מסרב לעשות כן, דינו – מאסר שנתיים.

(ב) הטלת מאסר לפי סעיף 5 לפקודות בזיון בית-המשפט על אדם שסירב כאמור, אין בה כדי למנוע שפיטתו לפי סעיף קטן (א), אולם מי שנדון למאסר לפי סעיף קטן (א), תנוכה מענשו התקופה שבה היה אסור לפי סעיף 5 האמור.

236. הגדרות

בסימן זה, "עדות" – אמרות בעל-פה או בכתב שנאמרו לשם ראיה, למעט אמרות שלא בשבועה מפי נאשם בהליך פלילי, ולרבות חוות דעת שניתנו לשם ראיה ותרגומים מפי מתרגם בהליך שיפוטי.

בידי בית המשפט עומד גם סעיף 5 לפקודת ביזיון בית המשפט שקובע עונש מאסר של חודש למי שמסרב לענות על שאלות במשפט. ברוב המקרים זהו הסעיף שמופעל כנגד מי שמסרב להעיד ורק במקרים נדירים הוגש כתב אישום כנגד סרבני עדות.

אין זה אומר שכל מי שזומן להעיד ומסרב מסתכן בהרשעה. בית המשפט עשוי לקבל נסיבות מסוימות שבהן סירוב להעיד הינו סביר, למשל כאשר יש חשש לחייו או לבריאותו של העד, אך גם טיעונים אחרים יכולים להיות מקובלים על בית המשפט.

הסירוב להעיד הינו פסול רק כאשר הוא נובע ממניעים פסולים – כפי שהחוק בעצמו אומר: "[שכשהעד המסרב להעיד] לא הראה כל טעם צודק לסירובו."

לעיתים רבות אנשים שזומנו להעיד חוששים מההשלכות העתידיות האופציונליות של העדות עצמה. כך, למשל, סיכונים, סכסוכים וסתם חוסר נוחות. לפני שמחליטים כיצד לנהוג מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה  על מנת לדעת מהי החובה המוטלת על המוזמן להעיד, האם יש לו סיבה מוצדקת שלא להעיד, האם הוא יכול להימנע מהעדות ומהן התוצאות של סירוב להעיד.

מאמרים נוספים

phone icon