אבטחת סייבר

Unsafe Home

Lexington Books, An Imprint of Rowman & Littlefield, 2020

בספרה החדש בוחנת פרופ' לימור עציוני את הסכנות לפגיעה בקטינים הקיימות במסגרת המשפחתית בתוך בית המשפחה. המחברת דנה באופן מעמיק בהתמודדות מערכות המשפט השונות עם סכנות אלו זו והשלכותיהן ארוכות הטווח על הנפגע ומעלה סוגיות אשר נמצאות בחוד החידוש הפלילי. בחינת הסוגיות נעשית בצורה מקיפה ומובנית אשר מספקת לקורא מידע משפטי מהימן ועדכני ביחס למצב המשפטי במשפט המשווה.

חשיבות הנושאים הנידונים בספר עולה ביתר שאת בתקופה האחרונה לאור משבר הקורונה והעובדה כי ילדים רבים ברחבי העולם מוצאים עצמם כלואים בביתם עם הפוגעים בהם, עם קשר מועט או כלל לא עם העולם החיצון.

בחלקו הראשון של הספר המחברת דנה בסוגי ההתעללות השונים ובוחנת מה נחשב להתעללות מבחינה משפטית, כיצד מעניש המשפט בגין עבירות התעללות וכיצד ראוי שיעניש והאם כל נזק הנגרם לנפגע מאפשר תביעה משפטית בגינו.

בחלקו השני עוסקת המחברת בתופעת עבירות המין במשפחה, ומתמקדת בבגירים אשר נפגעו מגילוי עריות בילדותם. המחברת בוחנת בעין חדה האם ההסדרים המשפטיים, הפליליים והאזרחיים, העומדים לרשות הנפגע כיום מספקים הגנה משפטית ראויה וכיצד הם משקפים את התמורות החברתיות שחלו בעשורים האחרונים ביחס לנפגעי גילוי עריות.

בחלקו השלישי של הספר המחברת בוחנת כיצד מערכת המשפט בעולם המערבי מתמודדת עם תופעת רצח ילדים בידי הוריהם. המחברת סוקרת את שורשי התופעה עד לימינו אנו ומבקשת להביא פתרונות משפטיים חדשים המאפשרים הן מניעת הפשע הנורא והן דין משפטי ראוי יותר בגינו. המחברת מציעה מודל משפטי חדש המבוסס על המשפט הנזיקי וכן פיתוח של חקיקת חוקי חוף המבטחים האמריקאית המותאם לשיטות משפט אחרות.

מאמרים נוספים

phone icon