ליווי משפחות של נפגעי עבירה

ייצוג וליווי משפחות של נפגעי עבירה

מי הוא נפגע עבירה?

נפגע עבירה הוא כל מי שנפגע ממעשה שעלה לכדי עבירה פלילית.

החוק קובע מדרג בין חומרת העבירות, כאשר עבירות מין, עבירות אלימות חמורות ועבירות המתה, הן העבירות הגבוהות יותר במדרג. כאשר מדובר בעבירות המתה – בני המשפחה הם המוכרים על ידי הרשויות כנפגעי העבירה. ככלל, זכויות הנפגעים בעבירות אלה עוגנו בחוק זכויות נפגעי עבירה.

מהו חוק זכויות נפגעי עבירה?

חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001, חוקק בשנת 2001. החוק מעניק לנפגעים ולנפגעות זכויות רבות, כגון הזכות לליווי בזמן החקירה, הזכות לבחירת מין החוקר בעת הגשת התלונה, הזכות למתן מידע אודות ההליך וההתפתחויות בו, הזכות לחוות דעה על עסקאות טיעון שנרקמות בעניינם, הזכות להגיש תצהיר או לדרוש כי יערך תסקיר קורבן לקראת שלב הטיעונים לעונש, ועוד.

סעיף 22 לחוק קובע כי במקרים של עבירות המתה, זכאית משפחתו של הנפגע לזכויות מכוח חוק זה.

אם קיים חוק ייעודי המגן על הנפגעים מדוע בכל זאת יש צורך בייצוגם?

החוק יחסית חדש, שנוי במחלוקת ומעט חסר שיניים, שכן אין מי שעוקב באופן רציף ומבוקר אחר ביצועו. מכאן נוצר תפקידו של המלווה. המלווה מסייע לנפגע ומיידע אותו אודות הזכויות שמגיעות לו על פי חוק. המלווה מנגיש את המידע לנפגע ומסביר אודות כל שלב בהליך הפלילי והשלכותיו. המלווה הוא שמגשר בין רשויות האכיפה לנפגע ואף מלווה אותו פיזית לכל הליכי החקירה ומתן העדות בפני בית המשפט.

במשרדנו אנו מלווים נפגעי ונפגעות עבירה ונחשפים מדי יום לקושי העצום שמתלווה לנפגעי העבירה בעת תרגום הטראומה לסעדים משפטיים.

ליווי צמוד של עו"ד מנוסה המכיר את מערכות האכיפה, התביעה, והמשפט מקרוב, עשוי להביא לקידום עניינו של נפגע העבירה בצורה המיטבית.

מהו ליווי וייצוג משפחות של נפגעי עבירה?

כאשר אדם הוא נפגע עבירה, הדבר משליך עליו ועל משפחתו באופן משמעותי. לעיתים כל חייו משתנים, והוא זקוק לתמיכה רבה ממעגל קרוביו. אדרבה כאשר מדובר בקטין או בחסר ישע. אנו ערים להשלכות על המרקם המשפחתי כולו, ויש ביכולתנו לתת את התמיכה הן למשפחה והן לנפגע עצמו. פגישה ראשונית במשרדנו תעזור לכם ולנו להבין מהם צרכיו של הנפגע, ואיזה מסלול ליווי יהיה הנכון ביותר עבורו ועבורכם.

לדוגמא;

 • ליווי משפחה במקרה בו הנפגע קטין
 • ליווי משפחה במקרה בו הנפגע חסר ישע
 • ליווי משפחה במקרה בו הורה מבוגר
 • ליווי משפחה של אדם שחולה/אושפז/מצבו הבריאותי נפגע משמעותית בעקבות העבירה
 • ליווי משפחה של נפגע/ת עבירות מין
 • ליווי משפחה של בן/בת זוג וילדיו של הנפגע

עם זאת, במקרים מסוימים, עת מדובר בעבירות המתה, המשפחה נכנסת לנעליו של הנפגע, וזכאית לכלל הזכויות במקומו. גם במקרים אלו אנו מייצגים את המשפחות ומלווים אותן בשלבי ההליך הפלילי, ולאחר מכן, ככל שנדרש – גם בקבלת סעדים אזרחיים.

אם המדינה מנהלת את ההליך הפלילי כנגד החשודים והנאשמים, מדוע נפגעי העבירה צריכים ייצוג עצמאי?

ההליך הפלילי בארץ מתנהל ע"י המדינה כאשר נפגע העבירה מתפקד בעיקר כעד, ונתפס כ"כלי" בידי הרשויות על מנת להביא לעשיית דין עם העבריין. התנהלות זו משאירה את נפגעי העבירה ומשפחותיהם בעמדת נחיתות מסוימת שכן אין להם מי שדואג לאינטרסים ולזכויות שלהם. לרוב הנטייה לחשוב כי המדינה היא זו שמייצגת את נפגעי העבירה, אך אין כך הדבר. לנפגעים אין כלל ייצוג מטעמם, ופעמים רבות הם מרגישים שאינם חלק מההליך המשפטי. על אף שבמקרים מסוימים על רשויות התביעה חלה חובה לעדכן את הנפגעים, לעיתים הדבר אינו קורה בפועל, או קורה בדיעבד.

זאת הסיבה שנפגעי העבירה ומשפחותיהם צריכים ייצוג על ידי עו"ד מומחה בתחום, אשר יפעל למענם במספר מישורים. ראשית, ליווי הנפגע ומשפחתו והנגשת המידע עבורם. שנית, עבודה מול רשויות האכיפה והתביעה, ובהמשך, ככל שההליך הפלילי יגיע לבית המשפט, אז יתווסף גם ייצוג אל מול הערכאות השיפוטיות, ליווי לדיונים בבית המשפט, ועוד.

הגשת ערר על החלטה לסגירת תיק חקירה

אחת הדוגמאות המרכזיות לכך היא הגשת ערר על סגירת תיק חקירה. נפגעים רבים ומשפחותיהם אינם יודעים כי גם כאשר החליטה רשות האכיפה או התביעה לסגור את תיק החקירה בשל אחת העילות (העדר אשמה, העדר ראיות מספקות, או בעילה של נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין) עדיין יש מה לעשות בעניין. לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, נפגע עבירה ומשפחתו יכולים להגיש ערר על החלטת הסגירה של הרשות, וזאת בתוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה על סגירת התיק (ניתן להגיש בקשה להארכת המועד). נפגעי עבירה יכולים להגיש ערר באופן עצמאי או להיות מיוצגים על ידי עו"ד.

הסדר טיעון

מהו הסדר טיעון?

הסדר טיעון הוא הסדר הנעשה בין הצדדים להליך הפלילי, קרי, רשות התביעה (לדוגמא הפרקליטות) והנאשם. במסגרת ההסדר הנאשם יודה במיוחס לו. בעוד לעיתים יערכו שינויים בכתב האישום או ישונו סעיפי העבירה, רכיב ההודאה הוא לב ליבו של ההסדר. "בתמורה" לכך שהנאשם חסך זמן שיפוטי יקר, ומתן עדות של נפגעי העבירה, ועדים נוספים, התביעה תאפשר לו להודות בכתב אישום מקל יותר. לעיתים אף תגיע עמו להסכמה על עונש אשר גם הוא מקל בהשוואה לפסיקה הנוהגת בבתי המשפט.

על כן, ייצוג נפגעי עבירה ומשפחותיהם בשלב של הסדר טיעון הוא קריטי. ככלל, נפגעי עבירה רשאים להביע עמדתם לעניין הסדר הטיעון וטרם הוא מקבל את אישור בית המשפט. ואולם פעמים רבות נציג התביעה יודיע לנפגע על ההסדר ויבקש את עמדתו, אך בכך למעשה יגיע הדבר לסיומו. עמדת הנפגע תובא לפני בית המשפט גם במקרה בו הנפגע התנגד להסדר.

מדוע נדרש ייצוג לנפגעי העבירה בהליך של הסדר טיעון?

מומלץ כי נפגעי עבירה ומשפחותיהם המודעים להסדר טיעון מתגבש, וסבורים כי העונש המוצע בהסדר אינו ראוי, או שהעונש מחטיא את שיקולי הענישה – יפנו בהקדם למשרדנו על מנת לקבל ייעוץ מקיף וצמוד על הדרך הנכונה ביותר לפנות לגורמי התביעה, בכדי לנסות ולהשפיע על מהות ואופי ההסדר.
החוק אכן מקנה זכות לנפגעי עבירה להביע עמדתם לעניין הסדר הטיעון, אך אינו מחייב את התביעה להתחשב בה.

מעורבותו של עו"ד פלילי בשלב זה, עשויה להביא את התביעה לשקול בשנית עמדתה, להחמיר בענישה המוצעת, ואף לסגת כליל מהסדר הטיעון.

הבעת עמדה בפני ועדת השחרורים

דוגמא נוספת לזכות חשובה העומדת לנפגעים היא הבעת עמדה בפני ועדת השחרורים. תפקידה של ועדת השחרורים הוא לדון בשחרורם המוקדם של אסירים בשירות בתי הסוהר. לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001, בנסיבות מסוימות, רשאי אסיר להשתחרר שחרור מוקדם, לאחר שריצה לפחות שני שלישים ממאסרו. הבעת עמדת הנפגעים לעניין "הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר" תעשה לרוב בכתב ותובא לוועדה דרך נציגי היועמ"ש, ואולם במקרים מסוימים (וחריגים) ניתן לבקש מהוועדה את אישורה ליתן לנפגעים להביע עמדתם בעל פה בפני הוועדה. במסגרת שיקוליה תשקול הוועדה גם את "הסיכון הצפוי משחרורו של האסיר לנפגע העבירה".

למרבה הצער, לא תמיד מעודכנים הנפגעים על התכנסותה של ועדת השחרורים, ורק בשל כך הם יכולים להפסיד את ההזדמנות להביא את דבריהם בפני הוועדה.

ייצוג של עו"ד מומחה לנפגעי עבירה ימנע מקרים מסוג זה. חלק מתפקידו של עורך הדין הוא להיות בקשר רציף עם נציגי היועמ"ש המופיעים בוועדות השחרורים, כמו גם עם נציגי שב"ס ושאר נציגי הרשויות השונות, ולהתעדכן במועדי התכנסות הוועדות וההחלטות הניתנות במסגרתן.

מה כולל ייצוגם של נפגעי עבירה ומשפחותיהם במשרדנו?

משרדנו מלווה נפגעי ונפגעות עבירה וכן את משפחותיהם לאורך כל שלבי ההליך הפלילי:

טרם החקירה הפלילית:

 • ייעוץ משפטי טרם הדיווח על עבירה פלילית שהתרחשה.
 • ליווי נפגעי עבירה בזמן הגשת תלונה במשטרה.
 • ליווי והכנה לעימות במשטרה – ככל שנדרש.

לאחר החקירה הפלילית:

 • ליווי וייצוג משפטי לנפגעי עבירה ולמשפחתו לאחר הגשת תלונה במשטרה.
 • הגשת ערר על תיק שנסגר בנימוק של חוסר אשמה או העדר ראיות מספיקות.
 • הגשת ערר על תיק שנסגר בנימוק שלא להעמיד לדין בהיעדר עניין לציבור.

במהלך המשפט הפלילי:

ליווי וייצוג נפגעי עבירה ומשפחותיהם בזמן המשפט הפלילי לצורך מימוש זכויותיהם ע"פ חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001, לרבות:

 • הזכות של נפגע עבירה לנוכחות בבית המשפט.
 • הזכות של נפגע עבירה לעיין בכתב האישום.
 • הזכות של נפגע עבירה להביע עמדה לגבי עיכוב הליכים.
 • הזכות של נפגע עבירה להביע עמדה לגבי הסדר טיעון מתגבש.
 • הכנה וליווי בעת מתן עדות בבית המשפט.
 • הזכות למסור הצהרת נפגע עבירה.
 • הזכות לדרוש כי יערך תסקיר קורבן בעניינו של הנפגע.
 • עדות של נפגע עבירה בשלב הטיעונים לעונש.

צווי הגנה לנפגעי עבירה:

לאחר המשפט הפלילי:

 • הזכות להביע עמדה לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לפני ועדת שחרורים.
 • הזכות להביע עמדה לעניין חנינה.
 • הגשת בקשות וייצוג לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה.

מדוע לבחור דווקא במשרדנו לצורך ייצוג נפגעי עבירה וליווי משפחותיהם?

ליווי צמוד של עורך דין פלילי המכיר את מערכות התביעה והמשפט מקרוב עשוי להביא לקידום עניינו של נפגע עבירה בצורה המיטבית. ככל שהנפגע הוא אדם בגיר ועצמאי, יש בידיו להחליט באיזו דרך ירצה שמשפחתו תהיה מעורבת בליווי ההליך. ככל שמדובר בקטין או בחסר ישע, משרדנו מלווה ברגישות ובמקצועיות, ומתאים את הליווי ותהליך קבלת ההחלטות להבנתו של הנפגע.

משרדנו מתמחה שנים רבות בייצוג נפגעי עבירה ומשפחותיהם בהליך הפלילי. בנוסף, משרדנו מתמחה גם בהליכים אזרחיים הנלווים להליך הפלילי, ויכול לתת את המעטפת הכוללת לנפגעים ולמשפחותיהם גם בקבלת סעדים אזרחיים. ניסיון רב שנים, ותחום התמחות ייחודי מעניקים לנו יתרון רב בייצוג נפגעי עבירה ומשפחותיהם תוך מתן ייעוץ פרטני. יחד נוכל לבנות את האסטרטגיה הנכונה ולהעניק ליווי צמוד, מקצועי ורגיש.

ליווי משפחות של נפגעי עבירה

 

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon