תסקיר לנפגע עבירה

במסגרת טיעוני התביעה לעונש, יכול בית המשפט להורות על עריכת תסקיר לנפגע העבירה במקרים של עבירות מין, אלימות חמורה והמתה.

 • התסקיר ייערך רק בהסכמתו של הנפגע.

 • במסגרת התסקיר תיערך סקירה על מצבו של נפגע העבירה. התסקיר יבחן, בין היתר, את הנזק שנגרם בין אם נפשי, פיזי, משפחתי וכו'.

 • התסקיר נערך על ידי עובד סוציאלי שמונה במיוחד על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, אשר מתמחה באבחון והערכת טראומה ופוסט טראומה והוסמך לערוך תסקירי נפגע.

 • תסקיר לנפגע קטין (עד גיל 18), ייערך על ידי מפקח בשרות לילד ולנוער, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 • תסקיר לנפגע עבירה בגיר (מגיל 18 ומעלה), ייערך על ידי עובד שירות המבחן למבוגרים.

שלבי ההליך

 • בית המשפט הוא המורה בפועל על עריכת התסקיר.

 • נפגע העבירה יכול בעזרת הפרקליט או התובע המשטרתי המנהלים את התיק בבית המשפט, לבקש מבית המשפט להורות על עריכת התסקיר.

 • הפנייה מבית המשפט מועברת לעורך התסקיר, אשר יוצר קשר עם נפגע העבירה.

 • עורך התסקיר אוסף מידע אודות הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה ומעביר אותו בכתב לבית המשפט.

פרטיות הנפגע בתסקיר

 • העתק מהתסקיר יועבר לידי התובע ולידי הסנגור, אולם בית המשפט רשאי שלא למסור את התסקיר או חלקים ממנו לידי הנאשם.

 • נפגע שלגביו הוכן התסקיר לא ייקרא להעיד בנוגע אליו.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon