ליווי משפחות נפגעי עבירות המתה

ייצוג וליווי משפחות נפגעי עבירה – עבירות המתה

מי הוא נפגע עבירה?

נפגע עבירה הוא כל מי שנפגע ממעשה שעלה לכדי עבירה פלילית.

החוק קובע מדרג בין חומרת העבירות, במקרים של עבירות המתה – בני המשפחה הם המוכרים על ידי הרשויות כנפגעי העבירה. ככלל, זכויות הנפגעים בעבירות אלה עוגנו בחוק זכויות נפגעי עבירה.

מהו חוק זכויות נפגעי עבירה?

חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001, חוקק בשנת 2001. החוק מעניק לנפגעים ולנפגעות (ובמקרה של עבירות המתה – למשפחותיהם) זכויות רבות, כגון הזכות לליווי בזמן הגשת התלונה, הזכות למתן מידע אודות ההליך לאורך כל שלביו, הזכות להביע עמדה בדבר הסדר טיעון, ועוד.

מה מעמדן של משפחות נפגעי העבירה בשל עבירות המתה?

במקרים של עבירות המתה, משפחות המנוחים זכאיות לזכויותיהם מכוח החוק.

סעיף 22 לחוק זכויות נפגעי עבירה מגדיר את  זכאותם של בני המשפחה, לפי סדר הקדימויות; בן זוג, ילדים, הורים, אחים, או במקרה שאין למנוח קרובים – אפוטרופוס.

אם קיים חוק ייעודי המגן על משפחות הנפגעים, מדוע בכל זאת יש צורך בייצוגן?

בהליך הפלילי ישנם שני צדדים, המדינה – המייצגת את האינטרס הציבורי, והנאשם, המיוצג על ידי עורך דינו. כך שבפועל אין מי שמייצג את נפגעי העבירה, אשר זכאים לייצוג, ואף מומלץ שיעשו כן, לצורך מימוש זכויותיהם בצורה המיטבית.

במשרדנו אנו מייצגים משפחות של נפגעי עבירה, בין היתר בעבירות המתה, ומסייעים להן לקבל ייצוג הולם, ליווי משפטי רציף, וכן סעדים משפטיים, לרבות בתחום האזרחי.

לדוגמא:

הגשת ערר על החלטה לסגירת תיק חקירה

אחת הדוגמאות המרכזיות למימוש זכויות של משפחות נפגעי עבירה היא הגשת ערר על סגירת תיק חקירה. משפחות רבות אינן מודעות לכך כי גם כאשר התקבלה החלטה על ידי הרשות הרלוונטית לסגור את תיק החקירה בשל אחת העילות (העדר אשמה, העדר ראיות מספקות, או בעילה של נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין) עדיין יש מה לעשות. מכוח חוק סדר הדין הפלילי, וחוק זכויות נפגעי עבירה, משפחת המנוח זכאית להגיש ערר על החלטת הסגירה של הרשות, וזאת בתוך שישים יום ממועד קבלת ההודעה על סגירת התיק (עם זאת, ניתן להגיש בקשה להארכת המועד).

דוגמא נוספת לכך, היא הסדר טיעון.

הסדר טיעון

הסדר טיעון הוא הסדר הנעשה בין הצדדים להליך הפלילי, קרי, רשות התביעה (לדוגמא הפרקליטות) והנאשם. במסגרת ההסדר הנאשם יודה במיוחס לו, והתביעה תאפשר לו להודות בכתב אישום מקל במידת האפשר.

ייצוג משפחות נפגעי עבירה בעבירות המתה בשלב של הסדר טיעון – הוא בעל חשיבות יתרה. ככלל, המשפחה רשאית להביע עמדתה לעניין ההסדר טרם הוא מקבל את אישור בית המשפט. עמדת המשפחה תובא לפני בית המשפט גם במקרה בו המשפחה הביעה התנגדותה.

מדוע נדרש ייצוג למשפחות נפגעי העבירה בהליך של הסדר טיעון?

כיוון שמדובר בליבת ההליך הפלילי, וכדי שעמדת המשפחה תובא בפני רשות התביעה בצורה האפקטיבית ביותר, מומלץ למשפחה להיות מיוצגת על ידי עורך דין כבר בשלב זה, ואף קודם לכן.

מעורבותו של עורך דין פלילי בשלב זה, עשויה להביא את התביעה שלא לתת הסכמתה להסדר הטיעון, או לדרוש עונש חמור יותר.

מה כולל ייצוג משפחות נפגעי עבירה – בשל עבירות המתה, במשרדנו?

  • ליווי המשפחה טרם הגשת התלונה במשטרה
  • ליווי וייצוג משפטי לאחר הגשת תלונה במשטרה
  • הגשת ערר על סגירת תיק
  • הזכות לעיין בכתב האישום
  • ליווי לדיונים בבית המשפט
  • הזכות להביע עמדה לגבי עיכוב הליכים
  • הזכות להביע עמדה בעניין הסדר טיעון
  • עדות משפחת המנוח בשלב הטיעונים לעונש
  • הבעת עמדה לפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים או לפני ועדת שחרורים
  • הבעת עמדה לעניין חנינה

מדוע כדאי להיוועץ במשרדנו לצורך ייצוג משפחות נפגעי עבירה – בשל עבירות המתה?

משרדנו מתמחה שנים רבות בייצוג משפחות של נפגעי עבירה, בין היתר עת מדובר בנפגעים מעבירות המתה. בנוסף, משרדנו מתמחה גם בהליכים אזרחיים הנלווים להליך הפלילי, ויכול לתת את המעטפת הכוללת גם בקבלת סעדים אזרחיים. ניסיון רב שנים, ותחום התמחות ייחודי מעניקים לנו יתרון רב בייצוג משפחות של נפגעי עבירה מעבירות המתה. יחד נוכל לבנות את האסטרטגיה הנכונה לכל משפחה, ולהעניק לה ליווי פרטני, צמוד, מקצועי ורגיש.

ליווי משפחות של נפגעי עבירות המתה

 

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon