התמודדות מערכת החינוך עם פגיעות מיניות בין תלמידים

מהן פגיעות מיניות בין תלמידים?

פגיעות מיניות בין תלמידים יכולות לבוא לידי ביטוי במספר דרכים:

הטרדה מינית

מדובר בעיקר באמירות מיניות, הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, או התייחסות מבזה או משפילה לילד אחר בשל נטייתו המינית.

נוסף על כך פרסום תצלום, סרט או הקלטה של ילד/ה, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את הילד/ה או לבזותו.

בשל מאפיינה של העבירה, אנו נראה אותה לרוב בגילאים הבוגרים יותר, בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי או בחטיבות הביניים, ופחות בגילאים הצעירים יותר, וזאת בשל רמת המודעות הנדרשת לאמירות מסוג זה, מודעות לנורמות החברתיות, ועוד.

מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, הנעשה באדם אחר ללא הסכמתו.

העבירה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין.

לפי החוק כמעט כל נגיעה באחר באופן בו יש קונוטציה מינית, יכול לעלות לכדי מעשה מגונה.

כאשר מדובר בילדים צעירים, צריך לברר את הדברים בצורה רגישה וזהירה. מחד, ילדים מטבעם סקרנים, ולעיתים מגע זו דרך המשחק שלהם, לרבות מגע הכולל נגיעות באברי המין.

מאידך, לעיתים התנהגות מינית לא מותאמת יכולה להצביע על בעיה הקיימת אצל הילד הפוגע, (שאף יתכן כי הוא נפגע עבירת מין בעצמו), וכאמור יש לברר כי אין ניצול של הילד הנפגע.

מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין כמעשה של "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

בניגוד למעשה מגונה, בעבירה זו מדובר על חדירה של ממש, או החדרת חפצים, העלולים להביא גם לכדי פגיעה פיזית אצל הילד הנפגע.

אונס (אינוס)

עבירת האינוס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין. סעיף העבירה קובע כי מבצע העבירה הוא מי שבועל אישה (לרבות נערה או ילדה) שלא בהסכמתה החופשית. המונח "בועל" מוגדר בחוק כמי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה. כלומר, המושג אינוס מתאר עבירה אשר בוצעה בהכרח כלפי אישה, ולא ניתן להאשים אדם באינוס של גבר.

מדובר בעבירה שפחות שכיחה בקרב גילאים צעירים במיוחד, וקיימת בגילאים בוגרים יותר, בקרב בני נוער.

מהי שכיחות הפגיעות המיניות בין תלמידים?

פגיעות מיניות בין תלמידים הן שכיחות, בעיקר כאשר מדובר על פגיעות ברף הנמוך. לעיתים אף נראה פגיעות כאלה גם בגילאי גן.

מה מייחד פגיעות מיניות בין תלמידים?

כפי שהוזכר פגיעות אלה לעיתים מקורן בסקרנות, והילד "הנפגע" לא ירגיש כי הוא קורבן לפגיעה, אלא השתתף ב"משחק". עם זאת, ישנם מקרים של ניצול וכוח, ולעיתים אף השפלה של ילד אחד בפני רבים, כך שהפגיעה המינית מקורה בביזוי, ואלימות, ולאו דווקא במיניות.

מה משמעות גילו של התלמיד הפוגע?

לגילו של התלמיד הפוגע ישנה משמעות רבה.

ילד מעל גיל 12 (גיל האחריות הפלילית) הוא למעשה מי שניתן להעמידו לדין, ולאחר חקירתו במשטרה, ניתן לקיים הליך פלילי בעניינו. עם זאת, חשוב לציין כי לרוב גם בגילאים האלה ישנן דרכים חלופיות להליך הפלילי. ככל שנתן לנקוט באחת מדרכים אלה, בסיומן ייסגר התיק הפלילי כנגד הקטין. הקטין יפגוש בעו"ס לחוק הנוער או בקצין מבחן, תוך מתן דגש על טיפול ושיקום בעניינו של הקטין הפוגע, ופיקוח של המשטרה, הפרקליטות (או אף בית המשפט), כך שהקטין ידע כי ככל שלא יתמיד בהליך השיקומי, ניתן יהיה להמשיך בהליך הפלילי כנגדו.

ילד מתחת לגיל 12 הוא מי שלא ניתן להעמידו לדין. עם זאת, ישנם מסלולים שונים בהם ניתן לפעול לצורך מוגנתו של הילד הנפגע ושל שאר הילדים, ועל כן מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בייצוג ילדים נפגעי עבירות מין.

כיצד מערכת החינוך מתמודדת עם פגיעות מיניות בין תלמידים?

למערכת החינוך לא קל להתמודד עם פגיעות מיניות בין תלמידים, בין היתר בשל הרגישות הנדרשת כלפי שני הצדדים, הנפגע והפוגע. מערכת החינוך פועלת בכפוף לחוזר מנכ"ל, אם כי ישנם מקרים בהם סוגיות מסוימות נתונות לשיקול דעת מנהל בית הספר והצוות הטיפולי.

חוזר מנכ"ל

לפי חוזר מנכ"ל – אורחות חיים במוסדות חינוך

2.1-2 התמודדות מערכת החינוך עם פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים,

יש לאבחן כל מקרה לגופו, ובהתאם לקריטריונים מסוימים אשר יעידו על מהות הפגיעה, האם הפגיעה מקורה בכוח, ניצול, תוך ידיעת הנורמה המותרת, בשים לב לפער הגילאים, ועוד.

נדגיש כי לא בכל מקרה יש לקיים את הפרוטוקול המלא המצוין בחוזר מנכ"ל, וכי מעבר לקריטריונים המובנים, כל מקרה גם נבחן לגופו, וחלק מהאמור בפרוטוקול הטיפול אף נתון לשיקול הדעת של מנהל בית הספר וגורמים נוספים. על כן, מומלץ כבר בשלב זה להיוועץ בעורך דין המתמחה בפגיעות מיניות בין תלמידים.

דוגמאות מתוך חוזר מנכ"ל

יש לדאוג להפסקה מיידית של הפגיעה

יש לטפל בנפגע

יש לטפל בפוגע

יש לדאוג גם לטיפול נפשי של הילד הפוגע. ככל שמשפחתו לא משתפת פעולה והוא מתחת לגיל 12 – ניתן אף לחייבם לעשות כן באמצעות מעורבות של עו"ס לחוק הנוער.

יש לדווח למשטרה/עו"ס לפי חוק הנוער

בנוסף יש לדווח למנהל בית הספר וליועץ/פסיכולוג וכן למפקח על בתי הספר

יש להבטיח את פרטיותם של המעורבים

יש להבטיח מוגנות לכלל תלמידי בית הספר

במקרים מסוימים יש להקים "צוות טיפול"  – ועדה בין מקצועית שתטפל באירוע ותורכב ממפקח בית הספר וכן מאנשי מקצוע בתחום הטיפולי.

הרתעה

יש להצמיד איש צוות/חונך לתלמיד הנפגע

ניתן לשקול אפשרות השעיה של התלמיד הפוגע – עד 4 ימים

יש לשקול האם להותיר את שני התלמידים באותה כיתה

במקרים מסוימים, ובהתאם להוראות מיוחדות ניתן לשקול העברתו של התלמיד הפוגע לבית ספר אחר.

מהי חובת דיווח?

חובת דיווח קמה מכוח סעיף 368ד בחוק העונשין. מכוח חוק זה, בין היתר, על עו"ס לחוק הנוער לדווח למשטרה על כל מקרה בו מתעורר חשד לפגיעה בקטין מסיבות שונות, לרבות בשל פגיעה מינית שעבר.

מהי ועדת פטור?

ועדת פטור באה לסייע לעובדים הסוציאליים במקרים בהם הילד הפוגע אינו בגיל האחריות הפלילית. במקרים אלה למעשה, גם לו תוגש תלונה במשטרה, לא ניתן יהיה להעמיד את הילד לדין פלילי. עם זאת, ככל ועו"ס לחוק הנוער בחרה במסלול של ועדת פטור, היא למעשה מבקשת "פטור" ישירות מהוועדה – ועדה מיוחדת המתכנסת אחת לחודש, ודנה בעניינים מסוג זה. בוועדה יושבים נציגים מהפרקליטות, מהמשטרה, וכן עו"ס לחוק נוער. יתרון הוועדה הוא ליווי צמוד וארוך טווח אל מול המערכת והורי הילד הפוגע, כך שלמעשה ישנו פיקוח עליון על דרכי הטיפול וקיומן, על השילוב של המוסד הלימודי בו לומדים השניים בתהליך הטיפולי, וכן בהליך המוגנות, ועוד. בסיום ההליך, וככל שנשמרה המוגנות, הפוגע והנפגע מטופלים, והמערכת אינה זקוקה עוד לסיוע חיצוני, תחליט הוועדה על סיום טיפול, ולא יהיה עוד צורך בדיווח למשטרה. יודגש כי לעיתים כבר בפניה לוועדה, (והכל תלוי בנסיבות המקרה), תוכל הוועדה לקבוע כי לא קיים "פטור", ויש לדווח על המקרה למשטרה לאלתר.

ילדי נפגע מינית על ידי תלמיד אחר מבית הספר, מה עלי לעשות?

במקרה בו ילדך נפגע מינית מילד אחר, ראשית יש לפנות לקבלת סיוע רפואי (במידת הצורך) וסיוע נפשי של איש מקצוע המתמחה בפגיעות מיניות בילדים.

בהמשך, ובסמוך, יש להיוועץ בעורך דין פלילי המתמחה בייצוג ילדים נפגעי פגיעות מיניות.

מדוע כדאי להיוועץ עם עו"ד המתמחה בפגיעות מיניות בילדים במערכת החינוך?

מקום בו מתעורר חשד לעבירה שעניינה פגיעה מינית בילדים הוא מצב מורכב ורגיש עבור הילד/ה, ולא פחות מכך – עבור המשפחה. פעמים רבות ייקח לילד/ה זמן רב לשתף בדבר הפגיעה, ולעיתים לא בהכרח יבין באופן מידי את משמעותה והשלכותיה. על כן ההמלצה היא להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין פלילי המתמחה בייצוג ילדים נפגעי עבירות מין, אשר ביחד עם הילד/ה ומשפחתו יתווה את הדרך הנכונה ביותר עבורו.

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו?

משרדנו מתמחה מזה שנים רבות בייצוג נפגעי עבירות מין, לרבות ילדים נפגעי פגיעות מיניות. לאחר פגישה ראשונית נפרוט בפני הילד/ה ומשפחתו את כלל המסלולים העומדים בפניו, וככל שיידרש נייצג אותו אל מול מערכת החינוך, ורשויות האכיפה והתביעה. אנו נלווה אתכם כבר בשלב הראשון להגשת התלונה, ולאורך כל הדרך נהיה קשובים להעניק את המענה המקצועי והרגיש הנדרש בטיפול בילדים, ונדגיש, כי כאשר מדובר בילדים אנו שמים דגש משמעותי על השפעות ההליך על הילד/ה ועל בריאות ובריאותו הנפשית, ועל כן השיקולים שעל המשפחה לשקול, אינם דווקא משפטיים גרידא.

התמודדות מערכת החינוך עם פגיעות מיניות בין תלמידים

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon