דיני עונשין

תיאור הקורס:
הקורס מועבר על ידי פרופ' עציוני ומהווה מבוא למשפט הפלילי בישראל, יסודותיו ועקרונותיו. במסגרתו נידונות סוגיות תיאורטיות ומעשיות בתחום דיני העונשין. הקורס עוסק בנושאים הבאים: המשפט הפלילי המהותי, מבנהו ומטרותיו; עקרונות דיני עונשין; כללי הפרשנות המיוחדים של המשפט הפלילי; הגדרת העבירה; היסודות הכלליים שבעבירה; הניסיון לעבור עבירה; צורות השותפות לעבירה; ביצוע בצוותא; שידול; סיוע; ביצוע באמצעות אחר; דיון בעבירות ספציפיות אחדות לאור ההוראות הכלליות של המשפט הפלילי; עבירות המתה; הסייגים לאחריות פלילית; הענישה הפלילית.

מטרות הקורס:
הקורס נועד להעניק לסטודנטים ידע, הבנה ויכולת ניתוח ביחס לעקרונות המשפט הפלילי המהותי באמצעות דיון בסוגיות המרכזיות בתחום דיני העונשין כדוגמת: עקרונות יסוד, כשרות משפטית, יסודות העבירה הפלילית, עבירות נגזרות, דיני שותפות וקשר, סייגים והגנות בהטלת אחריות פלילית, עקרונות הענישה ועוד. כל זאת תוך בחינת הפסיקה והחקיקה בנושאים שונים הנוגעים במשפט הפלילי וכן מגמות ותהליכים בארץ ובעולם.

תפוקות למידה:
עם השלמת הקורס בהצלחה הסטודנט יכיר את עקרונות היסוד של דיני העונשין, סוגיות מרכזיות בהטלת אחריות פלילית ובענישה. לסטודנט יוקנו כלים לניתוח העבירה הפלילית על יסודותיה וכלים לבחינה וחשיבה ביקורתית ביחס לסוגיות במשפט הפלילי.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon