סדנת עירייה בטוחה

מה אנחנו מציעים?

תוכנית עירונית למניעה אקטיבית של הטרדה מינית המיושמת במתקני העירייה ובכל אתר בו מתקיימת פעילות עובדים וממשק עם התושבים. הפעילות מתקיימת בכל רמות הארגון בהובלתו של ראש העירייה ומיועדת להטמעת שפה בטוחה מינית בעירייה. הפעילות כוללת את כל המרחב העירוני לרבות מערכת החינוך, שותפים ומשתפי פעולה, עסקים עירוניים ועוד.

למה אנחנו?

פרופ' לימור עציוני שהינה בעלת שם בעולם האקדמי והפרקטי פיתחה מתודולוגיה ארגונית המיושמת בקלות למרחב העירוני. התוכנית העירונית מיועדת לגבש שפה עירונית מוגנת המרחיקה התממשות אירועי הטרדה מינית. המתודולוגיה מבוססת על עקרונות מותאמים למרחב העירוני שאינם מקבלים על פי רוב את הדגשים הנדרשים.

מומחיות בנושא:

פרופ' לימור עציוני מובילה בישראל את התחום, בכתביה ובפעילותה האקדמית. ד"ר עציוני מצוטטת בבתי המשפט בישראל ויכולותיה האקדמיות והפרקטיות מאפשרות לה לפתח כיווני פעולה מקוריים ויעילים במאבק בהטרדות מיניות הפוגעות פגיעה אנושה במרקם החברתי הישראלי.

התאמה:

הניסיון הרב שרכשנו והגמישות שמאפיינת אותנו מאפשרים לנו להתאים את עומק ההרצאות ואופי פעילות הסדנאות לארגון המזמין. אנו לומדים כל לקוח לפני התחלת הפעילות ובהתאם לאפיון מבצעים התאמה פרטנית ללקוח תוך חידוד מסרים רלוונטיים.

למה לנו פעילות עירונית?

החוק מטיל חובה ציבורית ואישית לייצר סביבת עבודה בטוחה ונטולת הטרדות מיניות. ככל שהפעילות תהייה מקיפה יותר, היא תגיע ליותר פרטים בחברה ותייצר סביבת לחץ גדולה יותר ל"חניקת" אפשרות להתפתחות אירועים בעלי מאפיינים אלימים-מיניים. אנו מציעים תוכנית עירונית כוללת שתכסה את כלל המרכיבים העירוניים לצורך עמידה בדרישות החוק והאחריות הציבורית.

מאמרים נוספים

phone icon