ניצול יחסי מרות

מהם יחסי מרות?

יחסי מרות הם יחסים בין שני אנשים אשר מעמדם אינו שוויוני, בין אם מדובר בשני אנשים שעובדים באותו

מקום עבודה או במסגרת שירות צבאי, מסגרת לימודים, וכיוצא בזאת. הפער בשוויון מוביל לכך כי מעמדו של

אחד הוא בעל השפעה או יכול להיות בעל השפעה על מעמדו של האחר, או שהאחר כפוף אליו באופן ישיר.

 

השפעת המרות יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אופנים, בין אם באופן ישיר, השפעה על קידום, שכר, תנאים,

וכדומה, ובין אם בדרך של פחד או דאגה כי חוסר שביעות הרצון של בעל המרות הוא שיוביל לאחד המצבים

שפורטו לעיל. במקרים מסוימים יכול להיות גם חשש מפיטורים, חשש מהתנכלות ועוד.

 

ככלל קיימת חזקת יחסי המרות, הקובעת כי ככל שהתקיימו יחסי מרות – התקיים גם ניצול, ועל כן על

הממונה/מעסיק/ בעל ההשפעה להוכיח כי היחסים התקיימו בהסכמה אמיתית והדדית.

איך נבחן האם באמת מתקיים ניצול יחסי מרות?

לשם כך נקבעו מבחנים בפסיקה המסייעים לבתי המשפט לקבוע האם אכן צד אחד היה נתון למרותו של

האחר, וזאת כאמור במקרים בהם אין האחד משמש כמעסיקו או כממונה הישיר של האחר.

 

כך לדוגמא, ההפרש בין פערי הכוחות בין הצדדים, הפרש הגילאים, יכולת ההשפעה של האחד

על קידומו של האחר, וביוזמתו של מי החל הקשר.

עם זאת, נקבע כי עצם יצירת הקשר הראשוני אינה מהווה עובדה השוללת את הזכות לטעון לניצול יחסי מרות.

באילו מסגרות ניצול יחסי מרות יבוא לידי ביטוי?

יחסי מרות יכולים לבוא לידי ביטוי בכל מקום עבודה, ציבורי או פרטי, במסגרת שירות לאומי או צבאי, משטרה או שב"ס, בבית ספר בין מורה לתלמיד, באוניברסיטה בין מרצה לסטודנט, ועוד. יודגש כי לעיתים החוק מבחין בין יחסי מרות ליחסי חינוך, כך שסוגיות של תלמידים ומוריהם נכנסים תוך הקטגוריה השנייה.

באילו עבירות מהווה ניצול יחסי מרות כנסיבה העולה לכדי עבירה או כנסיבה מחמירה?

יחסי מרות מהווים נסיבה מחמירה כאשר מדובר בנפגעים שהינם קטינים, ומהווים חלק מיסודות העבירה כאשר מדובר בנפגעים בגירים – ככל שהיחסים קרו בהסכמת הצדדים.

הדבר יבוא לידי ביטוי בין היתר בעבירות הבאות:

הטרדה מינית

מה מייחד הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות במקום העבודה?

בסעיף 6 לחוק מפורט הסייג להטרדה מינית במקום העבודה ובנסיבות נוספות.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, או התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו ומופנות לעובד במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה, יחשבו כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.

במקרה זה עצם קיום יחסי המרות עולה לכדי נסיבה מחמירה, ואף מסיר מהנפגע/ת את הנטל להראות כי אין לו/ה כל עניין ביחסים. זאת כאמור, כי עצם העמדתו/ה של הנפגע/ה במצב בו עליו/ה לסרב לממונה/לאחראי לקיום מערכת יחסים – עולה לכדי עבירה.

בהמשך מפורטות נסיבות נוספות הקשורות בסייג זה, לרבות;

– לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.

– לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים, תוך ניצול יחסי

   מרות בלימודים. 

– לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיות כהן

   דת, או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.

יחסי המרות כמשפיעים על נטל ההוכחה בתובענה אזרחית במסגרת יחסי עבודה

ככלל, כדי להוכיח טענה של הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות, צריכים להתקיים שני דברים – קיומם של יחסי מרות, והניצול בשל כך.

נטל ההוכחה על קיום יחסי מרות חל על כתפיו של העובד, ואולם ככל שהוכיח זאת, אין לו צורך להוכיח כי היה ניצול.

את סוגיית הניצול העביר המחוקק לחובתו של הממונה על העובד, או מי שבעל סמכות כלפיו – ועליו להוכיח כי לא התקיים ניצול.

בתי הדין לעבודה פירשו את מושג הניצול ככזה שלא דורש איום מפורש בדבר פיטורים או אי מתן קידום וכדומה, אלא די שהעובד/ת הרגיש/ה כי אם לא יעשה/תעשה כדבריו של הממונה, מעמדו/ה במקום העבודה יפגע.

מעשה מגונה

בעבירת מעשה מגונה אשר בוצעה בבגיר/ה ובהסכמה, הדבר יעלה לכדי עבירה עת בוצעה במסגרת של ניצול יחסי תלות, מרות וכדומה.

כך הם פני הדברים גם עת מדובר בקטינים בגילאים 14-16 תוך ניצול יחסי תלות ומרות.

בעילה אסורה בהסכמה

בעבירה זו, יהוו יחסי המרות בין הצדדים כנסיבה מחמירה, ויש בהם כדי להשפיע על העונש הקבוע לצד העבירה.

להלן לשון הסעיף: "הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו – מאסר חמש שנים".

מעשה סדום

אחת החלופות בעבירה זו מתייחסת לנפגע/ת מעל גיל 16, קרי, גיל ההסכמה, החלופה עוסקת ביחסים הכוללים מעשה סדום בהסכמה, אך תוך ניצול יחסי מרות, ועל כן הדבר עולה לכדי עבירה שדינה עד חמש שנות מאסר.

בהמשך קיים סעיף נפרד שעניינו יחסים בהסכמה בבגירים מעל גיל 18. עצם יחסי המרות מהווים יסוד מיסודות העבירה, ועל כן זו עבירה שהעונש הקבוע לצידה עומד על עד שלוש שנות מאסר.

במקרה בו נפגעתי תוך ניצול יחסי מרות – מהן האפשרויות המשפטיות העומדות בפני?

ישנם מספר מסלולים בהם ניתן לנקוט, ולשם כך רצוי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום.

המסלול הפלילי

ההליך הפלילי יחל בהגשת תלונה במשטרה בגין אחת העבירות המנויות לעיל. לאחר קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בייצוג נפגעי/ות בנסיבות של יחסי מרות. לאחר מכן המשטרה תחקור את המקרה והתיק יועבר לבחינה נוספת בידי הפרקליטות, שם תתקבל החלטה האם להעמיד את הפוגע לדין, כלומר להגיש נגדו כתב אישום. 

ככל שלא יוגש כתב אישום, עורך הדין שלך יבחן את המקרה וביחד תקבלו החלטה האם כדאי להגיש ערר על סגירת תיק החקירה. ככל שיוחלט להעמיד את הפוגע לדין, יוגש נגדו כתב אישום, למעט במקרים חריגים בהם ניתן לנתב את ההליך למסגרת של הסדר מותנה.

באם יוגש כתב אישום, עורך הדין יסביר לך את משמעותו של ההליך הפלילי הצפוי בפניך, ויתלווה אליך לדיונים בבית המשפט ככל שיידרש. בסופו של דבר ככל שהנאשם יורשע בבית המשפט, יינתן פסק דין אשר יכלול בין היתר את עונשו של הנאשם, ולעיתים גם פיצוי פלילי. 

חשוב לדעת כי לרוב גובהו של הפיצוי הפלילי אינו רב, אולם לאחר מכן עדיין פתוחה בפניך האפשרות להגיש גם תביעה אזרחית, הכל כאמור תלוי בנסיבות המקרה.

המסלול האזרחי

משמעות המסלול האזרחי היא למעשה הגשת תביעה לבית משפט אזרחי. התביעה תהיה תביעה כספית לצורך פיצוי על המעשים שנעשו במסגרת מערכת היחסים בנסיבות של יחסי מרות, לדוגמא במקרה של הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות – התביעה תהיה מכוח החוק למניעת הטרדה מינית.

לפי החוק למניעה הטרדה מינית ניתן לתבוע פיצויים גם ללא הוכחת נזק, כך שבית המשפט רשאי לפסוק סכום של עד 120,000 ₪ בשל הטרדה מינית שנעשתה במסגרת יחסי מרות או במקרה של התנכלות.

בנוסף ניתן להגיש תביעה נזיקית. בתביעה נזיקית ניתן לתבוע סכום גבוה יותר אולם יש להוכיח נזק, וזאת בדרכים המקובלות בתביעות נזיקיות, על ידי מסמכים המעידים על טיפוליים רפואיים או נפשיים, הפסד ימי עבודה ועוד).

אפשרות נוספת היא כאמור הגשת תביעה נגררת. לאחר שהתקבל פסק דין מרשיע בהליך הפלילי, ניתן לתבוע תביעה נגררת בהליך אזרחי, וזאת בתוך 90 יום מהפיכתו של פסק הדין בהליך הפלילי לחלוט. המשמעות היא שעצם ביצוע המעשה ואחריות הפוגע כבר הוכחו בהליך הפלילי, והתובע/ת אינם צריכים להוכיח דבר למעט הנזק. בית המשפט שידון בתביעה הוא בית המשפט שדן בהליך הפלילי.

מסלול בית הדין לעבודה

מסלול נוסף הוא האפשרות להגיש תביעה אזרחית לבית דין לעבודה.

כאשר הטרדה במקרה של ניצול יחסי מרות בוצעה במסגרת מקום העבודה, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה כנגיד המטריד או כנגד המעסיק, וזאת במקרה בו לא ננקטו אמצעי מנע כמתחייב בחוק, או כאשר התלונה לא טופלה כראוי.

במקרה בו ימצא כי התביעה לבית הדין כנגד המטריד או כנגד המעסיק – מוצדקת, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים של עד 120,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק, או סכום גבוה יותר במקרה בו התובע הוכיח את נזקיו.

מה עלי לעשות במקרה בו נפגעתי בשל ניצול יחסי מרות?

במקרה בו נפגעת בשל מצב של ניצול יחסי מרות, ראשית עליך להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום.

לאחר שעורך הדין ילמד את נסיבות המקרה, הוא ייעץ לך באילו צעדים לנקוט. לפגיעה בנסיבות של ניצול יחסי מרות במקום העבודה משמעויות שונות, אישות ומשפטיות. 

כך לדוגמא, הטרדה מינית במקום העבודה יכולה להיות מוכרת גם כפגיעה בעבודה – כמשמעותה אל מול הביטוח הלאומי, וגם בהיבט הזה, יש להיוועץ בעורך דין אשר יסייע לך במיצוי כלל זכויותיך.

מדוע כדאי להתייעץ עם עורך דין המייצג נפגעים/ות שנפגעו בנסיבות של ניצול יחסי מרות?

פגיעה בנסיבות של ניצול יחסי מרות היא פגיעה המשפיעה על הנפגע/ת במספר מישורים. ראשית יש לקבל סיוע רפואי או נפשי ככל שנדרש. במקביל מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין המתמחה בייצוג נפגעים/ות במצב של ניצול יחסי מרות. 

משמעות נקיטת ההליכים המשפטיים השונים, לעיתים במקביל, חשובה לאין שיעור, ורק עורך דין הבקיא בכלל ההליכים, הפליליים, האזרחיים, ובתחום דיני העבודה, יוכל לתת לך את המענה והטיפול הנכון במקרה הספציפי שלך. 

לעיתים הייעוץ יכלול המלצה על המשך התנהלותך במקום העובדה, או נקיטת פעולות נוספות אשר גם להן יש השפעות עתידיות וכלכליות.

מדוע כדאי לשכור את שירותנו במצב בו נפגעת בנסיבות של ניצול יחסי מרות?

משרדנו מתמחה מזה שנים רבות בייצוג נפגעים/ות בנסיבות של ניצול יחסי מרות. לאחר פגישה ראשונית והיכרות עם נסיבות המקרה הספציפי שלך, נוכל לתת מענה מקצועי ומעמיק, וביחד איתך נבנה את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורך. 

באפשרותנו להעניק לך את הטיפול הכולל במכלול התחומים, פלילי, אזרחי ודיני עבודה. אנו נייצג אותך אל מול כלל הרשויות, נלווה אותך לדיונים בבית המשפט ככל שיידרש, ונעניק לך ליווי מקצועי וצמוד עד לתום הטיפול בכל ההליכים.

 

הטרדה מינית

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon