הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא:

  1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. גם אם מדובר במעשה חד פעמי עדיין מדובר בהטרדה מינית. לדוגמא: מעביד מאיים לפטר עובדת אם תסרב לקיים אתו יחסי מין.

  2. מעשה מגונה. מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. גם אם מדובר במעשה חד פעמי עדיין מדובר בהטרדה מינית. לדוגמא : עובד נוגע בעובדת לשם גירוי מיני, או חושף עצמו בפניה, בלא הסכמתה.

  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם אליו זה מופנה, הראה כי אינו מעוניין. אם המטריד הוא מנהל המנצל יחסי מרות, אין צורך להראות אי הסכמה. לדוגמא: עובד המציע לעובדת להגיע אליו בערב כדי לקיים יחסי מין (גם כאשר האמירה רק מרומזת) והוא ממשיך להציע שוב שוב למרות סירובה.

  4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהראה כי אינו מעוניין. גם כאן, אם המטריד הוא מנהל המנצל יחסי מרות, אין צורך להראות אי הסכמה. לדוגמא: הערות מיניות על המראה החיצוני של אישה גם לאחר שהבהירה את התנגדותה לכך.

  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית של אדם, בין אם הוא הראה התנגדות ובין אם לא. ההתייחסות תיתכן בעל פה או בכתב, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי לרבות מחשב. לדוגמא: הערות על נטייתו המינית של האדם או הערות המבזות נשים באשר הן נשים או עובד השולח לעובדת אחרת תמונות פורנוגרפיות באמצעות מחשב.

  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם בעלי אופי מיני, ללא הסכמתו לדוגמא: הפצת סרטונים של עובדת בעירום ב"whatsapp".

מה אינה הטרדה מינית?

האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית.

התנכלות

החוק אוסר לא רק הטרדה מינית אלא גם על התנכלות. כלומר פגיעה מכל סוג, במסגרת יחסי עבודה, שמקורה בהטרדה מינית, בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית.

לדוגמא: אסור למעסיק לפטר עובדת, להפחית ממשכורתה, להעביר אותה תפקיד אם סרבה להצעתו למגע מיני או התלוננה על כך.

איך מראים שההצעה או ההתייחסות המינית אינן רצויות?

ניתן להראות זאת בהתנהגות או במילים.

אם ההטרדה נעשית על ידי עמית לעבודה- יש להביע סירוב. אולם אם היא נעשית ע"י ממונה, אין צורך להביע סירוב כדי שהמעשה/אמירה ייחשבו להטרדה מינית.

לדוגמא: עובד המציע לעובדת לקיים עמו יחסי מין והיא עוזבת את החדר בטריקת דלת.

ההשלכות של ההטרדה המינית:

סקרים שנערכו הראו כי למעלה מ- 40% מהנשים חוו הטרדה מינית בעבודה. נפגעות שפנו למרכז הסיוע מדווחות על תחושות קשות, המאפיינות נפגעות תקיפה מינית, כגון: אובדן האמון בזולת, בושה, אשמה, רתיעה מפני קבלת סיוע ומחשש שיתקלו בתגובות המביעות חוסר אמון.

להטרדה מינית בעבודה ישנן השלכות נוספות עמן יש להתמודד, מעבר לפגיעה המינית עצמה. ההטרדה המינית נושאת, בדרך כלל, אופי מתמשך, ויש לה השלכות בתחום המקצועי והכלכלי של הנפגעת. הנפגעת מבלה חלק ניכר מזמנה במקום העבודה ורואה בו סביבה בטוחה.

מה ניתן לעשות אם חוויתי הטרדה מינית?

ניתן לפנות ולהגיש תלונה פלילית במשטרה או להגיש תלונה על עוולה חברתית בבית דין לענייני עבודה.

בכל מקום עבודה חייב להיות ממונה אחראי על נושא ההטרדות המיניות. ניתן לפנות אליו בכתב או בעל פה, והוא חייב על פי חוק לטפל בפנייתך.

חשוב שהמטריד, אם אינו המעביד שלך, ידע כי הוא מטריד אותך. כך, לא יוכל לטעון כי לא ידע על התנגדותך.

יש לספר על ההטרדה לחבר/ה קרוב/ה במקום העבודה, שנראה לך כי יוכלו לתמוך בך. לעתים יתגלה כי נשים נוספות הוטרדו.

התארגנות משותפת של מספר נשים שהוטרדו על ידי אותו אדם, תיתן משקל גדול יותר לתלונתך.

לעתים, מעשה ההטרדה מלווה באיום או פגיעה ממשית בתנאי ההעסקה (העברה מתפקיד, הערכות שליליות או פיטורים). כדאי לשמור על מכתבי המלצה והערכות חיוביות מהעבר כדי להוכיח כי לא היתה עילה לפגיעה בתנאי העסקתך.

רצוי לתעד ככל יכולתך את המעשים המטרידים: את היום, השעה, המעשה, אם היו עדים וכדומה.

ענישה בגין הטרדה מינית והתנכלות מינית:

במשפט פלילי אם מוגשת תלונה במשטרה בגין ההטרדה, והמטריד או המתנכל נשפט או מורשע, המטריד צפוי לעונש של עד שתי שנות מאסר. המתנכל מינית צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר. מי שהתנכל והטריד צפוי לעונש של עד ארבע שנות מאסר. מי שפירסם תצלום או הקלטה צפוי לעד חמש שנות מאסר.

במשפט האזרחי אם הנפגעת מגישה תלונה אזרחית נגד המטריד או המתנכל, "בית המשפט יפסוק פיצויים בשווי מוערך של הנזקים שנגרמו בגיל ההטרדה או ההתנכלות". בנוסף רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים לנפגע/ת ההטרדה, גם אם לא הוכח נזק כלשהו.

תלונה על הטרדה מינית יש להגיש תוך 3 שנים מיום ביצוע העבירה.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon