ייצוג נפגעי עבירה

משרדנו מלווה נפגעי ונפגעות עבירה לאורך כל שלבי ההליך הפלילי והאזרחי:

ההליך הפלילי בארץ מתנהל ע"י המדינה כאשר נפגע/ת העבירה מתפקד/ת בעיקר כעד/ה, ונתפס/ת כ"כלי" בידי הרשויות על מנת להביא לעשיית דין עם העבריין. התנהלות זו משאירה את נפגעי העבירה ומשפחותיהם בעמדת נחיתות מסוימת שכן אין להם מי שדואג לאינטרסים ולזכויות שלהם.

 

לשם כך חוקק חוק זכויות נפגעי עבירה המעניק לנפגעים ונפגעות זכויות רבות, כגון הזכות לליווי בזמן החקירה, הזכות למתן מידע אודות ההליך וההתפתחויות בו, הזכות לחוות דעה על עסקאות טיעון שנרקמות בעניינם, הזכות לתת תצהיר / תסקיר קורבן במהלך טיעונים לעונש ועוד.

 

החוק יחסית חדש, שנוי במחלוקת ומעט חסר שיניים שכן אין מי שעוקב באופן רציף ומבוקר אחר ביצועו. מכאן נוצר תפקידו של המלווה. המלווה מסייע לנפגע/ת ומיידע אותו/ה אודות הזכויות שמגיעות לו/ה על פי חוק. מלווה הוא שמגשר בין רשויות האכיפה לנפגע/ת ואף מלווה אותו/ה פיזית לכל הליכי החקירה ומתן העדות בפני ביהמ"ש.

 

במשרדנו אנו מלווים נפגעי ונפגעות עבירה ונחשפים מדי יום לקושי העצום שמתלווה לנפגעי העבירה בעת תרגום הטראומה לסעדים משפטיים. 

ליווי צמוד של עו"ד מנוסה המכיר את מערכות התביעה והמשפט מקרוב עשוי להביא לקידום עניינו של נפגע עבירה בצורה המיטבית.