חקירת קטין – מה לעשות במקרה בו בני או בתי זומנו לחקירה במשטרה?

מהו גיל האחריות הפלילית?

ככלל גיל האחריות הפלילית הוא 12, כך שעד גיל 12 לא ניתן להעמיד לדין. ואולם, בעבירות חמורות ישנם הליכים שונים שניתן לנקוט כנגד קטינים, לרבות שהיה במעון נעול, הליכים טיפוליים בחסות משרד הרווחה ועוד.

מהי חקירת קטין? ומה עלי לעשות במקרה בו בני/בתי זומנו לחקירה?

ככלל קטין שזומן לחקירה במשטרה, ייחקר רק לאחר שהודיעו להוריו שקיימת כוונה לעשות כן, ואם לא ניתן לאתר את הוריו, ינסו לאתר קרוב משפחה אחר (למעט במקרים בהם לא ניתן לאתר את מי מהמפורט לעיל במאמץ סביר).

כחלק מההגבלות על חקירת קטינים, בין אם חצו את גיל האחרות הפלילית, ובין אם לאו, לא ניתן לחקור קטין בשעות הלילה, למעט במקרים חריגים, ובכל מקרה לא תמשך החקירה לאחר השעה 00:00 בלילה.

 

מהו מעצר קטין מה עלי לעשות אם בני/בתי נעצרו?

לפי החוק ילדך הקטין ישהה בבית מעצר ייעודיים לקטינים, בהם שוהים קטינים בלבד. עם זאת, לעיתים הדבר אינו מתאפשר ואז ניתן יהיה להחזיקו בבית מעצר בהם שוהים גם בגירים, ובלבד שיוחזק בהפרדה מוחלטת מהבגירים.

כמו כן, במקרה בו ילדך נעצר, ראשית מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי. ככל שאין באפשרות המשפחה לעשות כן, ילדך יהיה זכאי לייצוג מטעם הסנגוריה הציבורית, כלומר, ייצוג משפטי מטעם המדינה, ללא תשלום.

 

האם קיימת חובת מינוי סנגור במקרה בו בני/בתי הקטינים זומנו לחקירה במשטרה?

בכל מקרה בו נעצר קטין או מוגש כתב אישום כנגד קטין ואין לו סנגור, חובה על בית המשפט למנות לו סנגור באמצעות הסנגוריה הציבורית, וזאת ללא כל תלות במצב הכלכלי של משפחתו.

 

מה קורה אם במועד ביצוע העבירה בני/בתי הקטינים היו מתחת לגיל 18?

ככל שבמועד ביצוע העבירה היה הקטין מתחת לגיל 18 – וגם אם הגשת כתב האישום היתה לאחר גיל 18 הוא יישפט כקטין בבית משפט לנוער, ויחול עליו חוק הנוער, לרבות כל המשתמע מכך.

 

מה הדין אם במועד ביצוע העבירה מלאו לבני/בתי הקטינים 18?

ככל שביצוע העבירה היה יום לאחר שמלאו לו 18, הוא יישפט כבגיר.

עם זאת לצעירים עד גיל 21 החוק מתייחס בצורה מקלה יותר, ומכוונת שיקום. כך לדוגמא כאשר מדובר בתסקיר חובה של שירות המבחן.

 

מהו חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול)?

חוק הנוער הוא חוק אשר חל על כל קטין מתחת לגיל שמונה עשרה, שביצע את העבירה בהיותו קטין, כלומר, טרם מלאו לו שמונה עשרה (ולאחר שמלאו לו שתיים עשרה, הלא הוא גיל האחריות הפלילית במדינת ישראל).

 

מהם בתי משפט לנוער?

בתי המשפט לנוער הם למעשה בתי משפט שלום בהם השופטים עוברים הכשרה ייעודית. אופיים של הדיונים ייחודי גם הוא, ובא לידי ביטוי בשיח של השופט עם הקטין, אשר נעשה לרוב באווירה נינוחה ובגובה העיניים. בעבירות מסוימות, כמוגדר בחוק, ההליך המשפטי יתנהל בבתי משפט מחוזיים, אך עדיין במסגרת חוק הנוער.

 

דרכי טיפול בבתי משפט לנוער

עד גיל 18 קטין יישפט בבית משפט לנוער. גם אם פיזית לא קיים בית משפט כזה בכל מקום, ישב בית המשפט בשבתו כבית משפט לנוער, והקטין יישפט לפי חוק הנוער – דרכי טיפול.

 

מהו מעון נעול?

מעון נעול הוא מוסד עבור קטינים, אשר יכול לשמש להם חלופה מוסדית, במספר מקרים. בחלק מהמקרים ישמש המעון כמסגרת מוסדית לחלופת מעצר או חלופת מאסר לקטינים עד גיל 18, אשר מחד אין הקטין רשאי לצאת מהמסגרת מתי שחפץ בכך, ומאידך, המסגרת היא בעלת אופי טיפולי ושיקומי. הקטינים מלווים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, ויכולים להשתלב במסגרת הלימודים במעון, בהתאם לגילם, ואף להשלים בגרויות. אפשרות נוספת למעון או מעון נעול, היא למי שלא מתקיים הליך פלילי כנגדו, אך הוא הוגדר כקטין נזקק, ומלווה על ידי שירות המבחן ובית המשפט, וזאת במטרה להגן ולדאוג לצרכיו. לעיתים כחלק מתוכנית המוגנות, יעבור הקטין לחולפה מוסדית בדמות מעון או מעון נעול, לתקופה מסוימת או אף לטווח ארוך יותר.

 

הכרעת דין בעניינו של קטין

בהכרעת הדין יקבע בית המשפט לנוער האם הקטין מזוכה מאשמה (נמצא לא אשם), או יקבע כי הקטין ביצע את העבירה, כלומר, ימצא אותו אשם, אך לא ירשיע אותו.

כחלק מסמכויות בית המשפט ביכולתו לקבוע שורת דרכי טיפול אפשרויות עבור הקטין, לרבות; מסירת הקטין לאפוטרופוס שאינו הורהו, העמדת הקטין בצו מבחן, קבלת התחייבות מאת הקטין או הורהו בדבר התנהגותו בתקופת המבחן, וכן שהייה של הקטין במעון או במעון נעול, למשך תקופה אשר תקבע על ידי בית המשפט. כמו כן, יכול בית המשפט לחייב את הקטין או את הוריו לשלם קנס או פיצוי לנפגע העבירה.

 

הליכי טיפול ושיקום בעניינם של קטינים לאחר העמדה לדין

בהתאם לחוק הנוער, כאשר מדובר בקטינים, המטרה העיקרית היא שיקומו של הקטין, והרחקתו מהעולם העברייני. לכן כאשר קטין משתף פעולה ונרתם להליכי הטיפול והשיקום, קיים סיכוי גבוה כי לא יורשע בבית המשפט וישלם את חובו לחברה בדרך של אפיק שיקומי, לרבות שירות לתועלת הציבור, פיקוח של צו מבחן ועוד.

אולם כדי להגיע להישגים אלה, נדרש טיפול וייעוץ פרטני על ידי עורך דין מומחה לייצוג בתיקי נוער, אשר ידע למנף את שיתוף הפעולה של הקטין ומשפחתו, ולרתום את כלל הרשויות, לרבות שירות המבחן, ולבסוף גם לשכנע את בית המשפט שהדרך הנכונה ביותר היא שיקומו של הקטין.

 

חקירת קטין – האם מותר לפרסם שמו של בני/בתי כאשר הוא טרם הגיע לגיל האחריות הפלילית?

החוק קובע כי לא ניתן לפרסם שם, תמונה או כל פרט מזהה בעניינו של קטין, טרם הגיע לגיל שמונה עשרה. כך גם כאשר יגיע הקטין לבגרותו לא ניתן יהיה לפרסם כל פרט מזהה בעניינו.

 

האם הליך פלילי בעניינו של בני/בתי הקטינים יהיה אסור בפרסום?

כן. חוק הנוער קובע כי ככלל, הדיונים בעניינם של קטינים יתקיימו ב- "דלתיים סגורות"" כך שלא ניתן יהיה לפרסם את פרטיו של הקטין גם בבגרותו. תכלית החוק היא להגן על הקטין הן בזמן ההליך הפלילי והן לאחריו, כדי שיוכל להתחיל "דף חדש", ללא הכתם הפלילי בחייו.

 

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין במקרה בו בני/בתי הקטינים זומנו לחקירה במשטרה?

במקרה בו קטין נחקר במשטרה מומלץ להיוועץ עם עורך דין טרם החקירה. זכותו של כל מי שנחקר במשטרה להיוועץ עם עורך דין וחובה על החוקרים ליידע אותו על כך. במקרה שקטין נחקר, קיימת לו זכות נוספת והיא כי הורה או מי ממטעמו יהיה נוכח בחקירתו. חשיבות ההיוועצות רבה עוד יותר עת מדובר בקטין ובמשפחתו, ועל כן, רק עורך דין מומחה בייצוג קטינים יוכל לסייע לכם בדרך הנכונה ביותר עבור הקטין ולדאוג למימוש זכויותיו.

 

מדוע כדאי להיוועץ עם משרדנו במקרה בו בני/בתי הקטינים זומנו לחקירה במשטרה?

אחת ההתמחויות העיקריות במשרד של עו"ד לימור עציוני היא ייצוג קטינים בהליך הפלילי. עבודה שוטפת עם קטינים, והיכרות עם ההליכים השונים החלים בעניינם, כמו גם עם המסגרות הטיפוליות השונות, נותנים למשרדנו יתרון גדול בייצוג הנוער בהליך הפלילי. ליווי מלא של הקטין ומשפחתו, הנגשת המידע עבורו וייצוגו בפני הרשויות והערכאות השונות באופן מקצועי ורגיש, מובילים להישגים משמעותיים בהליכים עצמם – ולא פחות חשוב מכך, בחייו של הקטין.

מאמרים נוספים

phone icon