אלימות מינית

אלימות מינית היא תופעה המתארת מעשה או רצף של מעשים מיניים הנעשים בניגוד לרצונו/ה של הנפגע/ת. ניתן לחלק את סוגי האלימות המינית למספר קטגוריות.

אלימות מינית פיזית- בה התוקף לרוב (אך לא בהכרח) אינו מוכר לצד המותקף. ברוב המקרים התקיפה תתבצע בפתאומיות והתוקף יכפה על הנפגע/ת מעשה מיני בניגוד לרצונם.

אלימות מינית פיזית על ידי גורם מוכר- ברוב המקרים תקיפה מסוג זה לא תהיה אלימה ומפתיעה, אלא, לרוב התוקף יפעיל מניפולציות שונות על המותקף, בעיקר בפן הפסיכולוגי, ניסיונות שכנוע, הטלת אשמה, בושה, איומים, הבטחה לטובות הנאה ועוד.

אלימות מינית מילולית- תקיפה שיכולה להיגרם על ידי תוקפים מוכרים או לאו, ותכלול אמירות מיניות, הצעות מיניות ועוד. לעיתים מצב זה יתרחש כאשר בין הצדדים מתקיימים יחסי מרות בעבודה, יחסים בין מטפל למטופל/ת, יחסים בין תלמיד/ה למורה ועוד.

אילו סוגים של אלימות מינית קיימים?

אלימות מינית בדרך של הטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, במספר רב של סעיפים המתארים התנהגויות שונות העולות לכדי הטרדה מינית. להלן סעיפי החוק העיקריים:

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (ישנם מספר של סייגים לסעיף זה המפורטים בחוק).

עבירת הטרדה מינית היא עבירה שהעונש לצידה הוא עד שנתיים מאסר, ובמקרים מסוימים אף עד 4 שנות מאסר.

אלימות מינית באמצעות מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, הנעשה באדם אחר ללא הסכמתו. העבירה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין. כמו כן, ישנם סעיפים שונים ותתי סעיפים בחוק העונשין, אשר מתייחסים לסיטואציות חמורות יותר בהן בוצעה העבירה.

כך למשל, כשמדובר בעבירה הבוצעה בכוח, או תחת איומים, כך גם עבירה הבוצעה כנגד קטין או חסר ישע, ביחסים בין מטפל למטופל, מעשה מגונה שנעשה במסגרת יחסי מרות בעבודה, ועוד.

החוק קובע כי עבירת המעשה המוגנה הא עבירה שהעונש המקסימלי לצדה נע בין שנתיים ועד ל- 15 שנות מאסר – במקרים החמורים ביותר.

אלימות מינית על ידי מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין כמעשה של "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם". הסעיף מתייחס למעשה סדום כאקט שבוצע שלא בהסכמה, בין שני בגירים.

עם זאת, החוק מתייחס למספר רב של מצבים בהם מעשה סדום יחשב כעבירה אף אם נעשה בהסכמת הצדדים, כך למשל במקרים שבוצעו כנגד קטינים מתחת לגיל 14, בחסרי ישע, יחסים בין מטפל למטופל, במקרים תוך הסכמה שהושגה במרמה, במקרים בהם הדבר בוצע תוך ניצול יחסי מרות/חינוך או השגחה, בין בני משפחה ועוד.

העונש המקסימלי לעבירה מתחיל ב- 3 שנות מאסר, ובמקרים החמורים יגיע עד ל- 20 שנות מאסר.

אלימות מינית בדרך של אונס (אינוס)

עבירת האינוס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין. סעיף העבירה קובע כי מבצע העבירה הוא מי שבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית. המונח "בועל" מוגדר בחוק כמי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה. כלומר, הגדרת המושג אינוס מתאר עבירה אשר בוצעה בהכרח כלפי אישה, ולא ניתן להאשים אדם באינוס של גבר.

אינוס יכול שיהיה בנסיבות מגוונות עת בוצע כלפי אישה אף בהסכמתה, אם הדבר הושג במרמה, או עת מדובר בקטינה מתחת לגיל 14.

נסיבות נוספות מתאורות בחוק כניצול מצב של חוסר הכרה או שיכרות, נפגעת שהיא חולת נפש או לוקה בשכלה, קטינה שטרם מלאו לה 16 תוך איום בנשק קר או חם, תוך גרימת חבלה פיזית או נפשית או הריון, תוך התעללות, או במצב בו האדם מבצע את המעשה בפני אחרים או ביחד עם אחרים.

העונש המקסימלי העומד לצד העבירה מתחיל ב- 16 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עומד על עד 20 שנות מאסר.

מהי אלימות מינית ברשת?

אלימות מינית ברשת הוא מושג רחב המכיל בתוכו את האפשרות לביצוען של מגוון עבירות מין אותן ניתן לבצע באמצעות האינטרנט, על ידי שיחת "צ'אט" בפלטפורמת שיחות או ברשתות החברתיות, בהודעות טקסט, בשיחות טלפון/וידאו ועוד. 

כך לדוגמא, ככל שמדובר באמירות מיניות בלבד, תהיה זו עבירה של הטרדה מינית, ככל שמדובר בהפצת סרטונים או תמונות אינטימיות של הנפגע/ת תהיה זו עבירה ספציפית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, מה שמוכר בציבור גם כ- "חוק הסרטונים".

במקרה בו הפוגע/ת שולח תמונות או סרטונים של עצמו אל הנפגע/ת כבר מדובר בעבירה של מעשה מגונה ברשת ועוד.

האם בעילה אסורה בהסכמה נחשבת לאלימות מינית?

בעילה אסורה בהסכמה היא ביצוע עבירת מין מכל סוג שהוא במי שהחוק אינו "מכיר" בהסכמתו, לדוגמא, בשל גילו הצעיר. בישראל גיל ההסכמה עומד על גיל 16. אולם גם בין קטינים נעשית הבחנה בחוק, בעיקר בטווח הגילאים של 14-16 ומתחת לגיל 14, אז החוק אינו מכיר בהסכמה כלל. 

דוגמאות נוספות הן הסכמתו של חסר ישע, וכן במקרה של הסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מיהות המעש – וזאת גם כאשר מדובר בבגירים. מעשה מיני המבוצע במי שהחוק אינו מכיר בהסכמתו הוא ביצוע עבירת מין לפי חוק, והעונשים לצידה גבוהים וחמורים אף יותר.

מי מוגדרים כנפגעי אלימות מינית?

נפגע/ת מאלימות מינית הוא כל מי שבוצעה בו/ה עבירת מין. על אף הקונוטציה של המילה אלימות, ביצוע עבירת מין לא בהכרח חייבת להיות תוקפנית ומבצועות בכוח פיזי, ישנם סוגים שונים של אלימות מינית, כפי שפורטו לעיל.

אילו זכויות החוק מעניק לנפגעי/ות אלימות מינית?

חוק זכויות נפגעות עבירה מסדיר בין היתר את זכויותיהן של נפגעי/ות אלימות מינית. במקרה בו נפגעת מתקיפה מינית קיימות זכויות המגיעות לך על פי חוק, כך לדוגמא עדכונים מטעם הפרקליטות בדבר התקדמות ההליך הפלילי, הזכות להביע עמדה בדבר הסדר טיעון שמתגבש בין הצדדים, הזכות להגיש תצהיר נפגע/ת עבירה בשלב הטיעונים לעונש, ועוד. ואולם, חשוב לציין כי קיים מדרג בחוק בדבר חומרת העבירות, וחלק מהזכויות ניתנות רק כאשר מדובר בעבירות החמורות יותר.

אילו שירותי סיוע קיימים עבור נפגעי/ות אלימות מינית?

שירותי הסיוע הקיימים עבור נפגעי/ות תקיפה מינית פרוסים ברחבי הארץ. חלקם אף נותנים מענה 24/7 באמצעים מקוונים ובאופן אנונימי. ניתן לפנות למוקד הרווחה, המשטרה, לחדרי המיון בבתי החולים, וכן לאחד מהמרכזים המנויים באיגוד מרכזי הסיוע. כל זאת ללא תשלום.

מה לעשות אם נפגעת מאלימות מינית?

במקרה בו נפגעת מאלימות מינית, ראשית יש לקבל סיוע רפואי ונפשי. במקביל כדאי ליצור קשר באופן מידי עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות אלימות מינית ולפנות למשטרה לצורך הגשת תלונה.

מה לעשות אם נפגעת מאלימות מינית על ידי בן משפחה או בן זוג?

מצבים אלה אף רגישים ומורכבים עוד יותר. בשל כך חשוב לפנות כמה שיותר מהר לייעוץ אצל עו"ד המתמחה בייצוג נפגעים/ות בעבירות מין.

מדוע כדאי להיעזר בעו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות אלימות מינית?

חשיבות ההיוועצות עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות אלימות מינית היא רבה לאין שיעור. החל משלב הגשת התלונה במשטרה וכלה בשאר ההליכים הפליליים והאזרחיים, ועל כן רצוי ונכון לעשות זאת ללא דיחוי. 

שלב הגשת התלונה במשטרה הוא שלב קריטי אשר עלול לקבוע את גורל התיק הפלילי. הסבר מעמיק על הגשת התלונה וההליכים שלאחריה, וליווי פיזי על ידי עו"ד בעת הגשתה מעניקים לנפגע/ת ידע, ביטחון, והרגשה שאינם לבדם אל מול המערכת.

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו במקרה בו נפגעת מאלימות מינית?

משרדנו מתמחה בייצוג נפגעי/ות אלימות מינית מזה שנים רבות. תחום ההתמחות מורכב מידע וניסיון שנצבר במהלך השנים, תוך מתן ייצוג של נפגעים ונפגעות רבות. 

הסבר והנגשת המידע בהליך הפלילי, עדכון שוטף על מצב התיק ברשויות השונות, והכנה וליווי לדיונים בבתי המשפט, הם רק חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת במשרדנו. ביחד עם הנפגע/ת אנו בונים את האסטרטגיה המתאימה לכל אחת ואחד, ובמידת הצורך משלבים גם בקשות לסעדים אזרחיים.

אלימות מינית

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon