ערר על סגירת תיק

ערר על סגירת תיק במשטרה או בפרקליטות

האם הגשת תלונה במשטרה על עבירה פלילית והתיק נסגר? באפשרותך להגיש ערר על החלטת המשטרה או הפרקליטות לסגור את התיק.

האם הוגשה תלונה שנסגרה כנגדך וכעת יש לך רישום פלילי? באפשרותך לבקש בקשה לשינוי עילת הסגירה אשר יכולה למחוק את הרישום הפלילי.

משרדנו מתמחה בהגשת עררים על סגירת התיק הפלילי וכן בהגשת בקשות לשינוי עילת הסגירה

עד מתי ניתן להגיש ערר?

הערר יוגש לפרקליטות המדינה באמצעות המשטרה או התובע, הכל לפי הענין, תוך שישים ימים לאחר שנמסרה למתלונן ההודעה לפי סעיף 63, אולם רשאי בעל הסמכות להחליט בערר כאמור בסעיף 64 להאריך את המועד להגשת הערר.

הגוף הבוחן את הערר

תחילה, הערר נבדק על-ידי הגוף הסוגר (הגוף שהחליט שלא לחקור או שלא להעמיד לדין) וזה מעביר את חוות דעתו ונימוקיו למחלקת עררים בפרקליטות המדינה.

במחלקת עררים הערר והטענות המובאות בו נבחנות על סמך חומר הראיות המצוי בתיק החקירה. בשלב זה, מעבירה מחלקת עררים את חוות דעתה להמשך טיפול לגורם המוסמך להחליט בערר והוא זה אשר יחליט בערר. הכלל הוא כי הגורם המוסמך להחליט בערר יהא תמיד בכיר מהגורם שקיבל את ההחלטה המקורית.

* במידה והמשטרה (ובכלל זה יחידת התביעות של המשטרה) היא זו אשר סגרה את התיק הגורם המחליט בערר הינו מנהל מחלקת עררים ופרקליטי מחלקת עררים.

* במידה והפרקליטות או המחלקה לחקירת שוטרים הם אלה אשר סגרו את התיק הגורם המחליט בערר הינו המשנה לפרקליט המדינה.

תוך כמה זמן מתקבלת החלטה בערר?

החלטה בערר לפי סעיף 64 תינתן ותימסר למתלונן על ידי בעל הסמכות להחליט בערר; החלטה כאמור, לענין עבירת מין או אלימות, מסוג פשע, תינתן ותימסר למתלונן עד תום שישה חודשים מיום הגשת הערר, ואולם בעל הסמכות להחליט בערר רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט ולמסור את החלטתו כאמור במועד מאוחר יותר; לענין זה, "עבירת מין או אלימות" – כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001.

קבלת החלטה

הגורם המחליט בערר רשאי לקבל כל החלטה שהגוף הסוגר מוסמך היה לקבל, ובכלל זה: החלטה להגיש כתב אישום; החלטה על השלמת חקירה; החלטה בדבר עילת הסגירה המתאימה וכדומה.

תקיפת ההחלטה בערר

לא ניתן להגיש ערר נוסף על החלטה שהתקבלה בערר. תקיפת ההחלטה בערר יכולה להיעשות אך ורק על-ידי עתירה לבג"ץ.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon