עבירות סמים בקרב בני נוער

מהן עבירות סמים?

בישראל, כל החזקה, צריכה, גידול, או מכירה של סם המופיע בפקודת הסמים המסוכנים, מהווה עבירה על החוק, היינו "עבירת סמים".

מהי פקודת הסמים המסוכנים?

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 היא המסגרת הנורמטיבית המגדירה את המותר והאסור בכל הנוגע לחומרים מסוכנים (סמים) בישראל. בתוספת הראשונה לפקודה מצויה רשימה בה נזכרים כל החומרים המוגדרים כחומרים מסוכנים.

כך שלמעשה בפקודה מופיעות מגוון העבירות האסורות על פי החוק במדינת ישראל, וכן סוגי החומרים המסוכנים הנחשבים כסמים.

אילו עבירות סמים קיימות לפי פקודת הסמים?

  • עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית
  • עבירה של ייצור, הפקה והכנה (לרבות גידול)
  • עבירה של ייצוא, ייבוא מסחר והספקה
  • ועוד..

בגין העבירות האמורות, יכולה התביעה לבקש עד שנות מאסר רבות (ואף עד 25 שנות מאסר בגין העבירות החמורות שבהן) ועל כן ישנה חשיבות רבה להיוועצות עם עורך דין פלילי הבקיא בתחום עבירות הסמים.

מהי עבירה של החזקת סם?

עבירה של החזקת סם היא עבירה בה מואשם אדם על כך שברשותו או בשליטתו סמים העונים להגדרה מכוח הפקודה.

האם עבירה של החזקת סם מסוג קנאביס "לצריכה עצמית" היא עבירה פלילית או עבירה מנהלית?

כיום, במרבית המקרים כבר אין מדובר בעבירה פלילית, כיוון שהמחוקק הסב אותה לעבירה מנהלית, היינו מי שנמצא ברשותו כמות המוגדרת בחוק כ- "צריכה עצמית" של סם מסוג קנאביס, יוטל עליו קנס מנהלי. גובה הקנס תלוי במספר גורמים. לדוגמא, קנס שגובהו 500 ₪ בגין החזקת סם, קנס שגובהו 1000 ₪ בגין שימוש בסם בפומבי, ועוד.

בניגוד לעבר, כיום, ניתן להחיל גם על קטינים (לרבות בני נוער) את העבירה המנהלית.

עם זאת, חשוב לשים לב כי העבירה המנהלית (הקנס) אינו הסדר החל על החזקת סמים מסוגים אחרים כגון קוקאין, LSD ועוד, וכן ההסדר אינו חל על כמויות שאינן לצריכה עצמית. כמו כן, העבירה המנהלית אינה חלה על מי שנמנה בקרב החריגים בחוק, לרבות חיילים, אסירים, ועוד, והחזקת סם בעניינם עדיין תהווה עבירה פלילית.

מהי עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית?

כאמור, בפקודה מצוינים רשימה של חומרים מסוכנים האסורים על פיה, הנחשבים כ- "סמים". בתוספת השניה לפקודה, ליד כל חומר מצוין מהי הכמות אשר מעבר להחזקתה – תחשב ההחזקה "שלא לצריכה עצמית". כך לדוגמא סם מסוג קנאביס ייחשב לצריכה עצמית בכמות של עד 15 גרם, מעב לכך הכמות מוגדרת "שלא לצריכה עצמית". משמעות אישום שכזה היא חמורה יותר, כיוון שהחשד הוא שהחזקת כמות שכזו עתידה היתה להביא עמה מכירה/סחר ועוד. כמובן כי ישנה משמעות גם לכמות החומר שנמצאה בפועל. אדם שבחזקתו נמצאה כמות החורגת במעט, אין משמעותו כמי שנמצאו אצלו כמויות גדולות בהרבה.

אילו מקרים נכללים כ- "החזקת סם"?

החזקה משמעותה הימצאות הסמים בחזקתו של עובר העבירה. עם זאת, החזקה משמעותה ככזו גם במקרים נוספים. כך לדוגמא "החזקה" יכולה להיות גם במקרה בו הסמים נמצאים בביתו של אחר, במקום ציבורי, ועוד.

כאשר מדובר בעבירה של החזקת סם, יכול והסמים עצמם ימצאו בביתו או בשליטתו של אחד מהשותפים לביצוע העבירה, כאשר מכל היתר נדרשת רק ידיעה והסכמה. כך גם במצב בו אחד מהשותפים לעבירה היה פעיל בתכנון הרכישה וביצועה, והאחר כלל לא לקח חלק פעיל בביצוע העבירה, אך ידע כי הסמים נמצאים ברשותו של אחר, ונמנה על אותה חבורה, וכן לא עשה דבר כדי למנוע את ביצוע העבירה. גם במקרה זה ניתן יהיה להעמידו לדין בעבירה של החזקת סם.

מהי עבירה של סחר בסמים?

עבירה של סחר במים היא כבר עבירה שחומרתה גבוהה הרבה יותר. מדובר במי שמכר סם מסוכן (ע"פ הפקודה) לאחר. כאמור, גם במקרה זה ישנה משמעות לכמות העסקאות. ברי כי מקרה של עסקה בודדת אינו דומה בחומרתו למקרה בו בוצעו עסקאות רבות.

מה קורה כאשר בני נוער מעורבים בעבירת סמים?

כאשר בני נוער מעורבים בעבירות סמים, כמו גם בעבירות אחרות, ההליך הפלילי בעניינם יתקיים על פי חוק הנוער, למעט במקרים של החזקת סם לצריכה עצמית (עבירה מנהלית). במקרה זה יהיה עליהם לשלם את הקנס כסדרו.

מהו חוק הנוער?

חוק הנוער הוא חוק אשר חל על כל קטין מתחת לגיל שמונה עשרה, שביצע את העבירה בהיותו קטין, כלומר, טרם מלאו לו שמונה עשרה (ולאחר שמלאו לו שתיים עשרה, גיל האחריות הפלילית במדינת ישראל). כך לדוגמא, גם במקרה בו העבירה בוצעה יום לפני שמלאו לקטין שמונה עשרה, הוא יישפט בבית משפט לנוער, ולו בוצעה יום לאחר שמלאו לו שמונה עשרה, הוא יישפט כבגיר.

מהו בית משפט לנוער?

בית משפט לנוער הוא למעשה בית משפט שלום בו השופטים עוברים הכשרה ייעודית. אופיים של הדיונים ייחודי גם הוא, ובא לידי ביטוי בשיח של השופט עם הקטין, אשר נעשה לרוב באווירה נינוחה ובגובה העיניים. בעבירות מסוימות (והחמורות יותר) ההליך המשפטי יתנהל בבתי משפט מחוזיים, אך במסגרת חוק הנוער.

מה המשמעות של חוק הנוער ובית משפט לנוער בעבירות סמים?

בהתאם לחוק הנוער, כאשר מדובר בקטינים, אף בעבירות סמים, המטרה היא שיקומו של הקטין, והרחקתו מהעולם העברייני. לכן כאשר קטין משתף פעולה ונרתם להליכי הטיפול והשיקום, קיים סיכוי גבוה כי לא יורשע בבית המשפט לנוער, וישלם את חובו לחברה בדרך של אפיק שיקומי, לרבות שירות לתועלת הציבור, פיקוח של צו מבחן, ועוד.

כדי להגיע להישגים אלה, נדרש טיפול וייעוץ פרטני על ידי עורך דין מומחה לנוער, אשר ידע למנף את שיתוף הפעולה של הקטין ומשפחתו, ולרתום את כלל הרשויות, לרבות שירות המבחן, וכן  לשכנע את בית המשפט לנוער שהדרך הנכונה היא אכן שיקומו של הקטין.

חשוב לציין כי בריאותו הפיזית והנפשית של הקטין חשוב עד מאוד. במקרים בהם מדובר בבן נוער אשר מכור לסמים או כיוצא בזאת, שירותי הרווחה ושירות המבחן יוכלו לסייע ולהעמיד בפניו אפשרויות למוסדות גמילה שיסיעו לו לעבור את המשבר בו נמצא במקביל לניהול ההליך הפלילי בעניינו.

אם בני/בתי חשודים בעבירת סמים – האם עלי להיוועץ בעורך דין פלילי?

המלצתנו היא להיוועץ בעורך דין פלילי בהקדם האפשרי, וככל שניתן כבר טרם החקירה המשטרתית, אדרבה עת המדובר בבני נוער. עורך דין פלילי אשר מכיר את התחום על בוריו יוכל לסייע לך הן בשלב החקירה, והן בכל השלבים שלאחריה, לרבות בבתי המשפט בערכאות השונות.

מדוע כדאי לפנות למשרדנו במקרה בו אתה חשוד בגין עבירת סמים?

אחת ההתמחויות העיקריות במשרדנו היא ייצוג קטינים בהליך הפלילי, וכן בעבירות סמים. עבודה שוטפת עם קטינים, והיכרות עם ההליכים השונים החלים בעניינם, כמו גם עם המסגרות הטיפוליות השונות, נותנים למשרדנו יתרון גדול בייצוג הנוער בהליך הפלילי. ליווי מלא של הקטין ומשפחתו, הנגשת המידע עבורו וייצוגו בפני הרשויות והערכאות השונות באופן מקצועי ורגיש, מובילים להישגים משמעותיים בהליכים עצמם – ולא פחות חשוב מכך, בחייו של הקטין.

עבירות סמים בקרב בני נוער

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon