נוער במשפט הפלילי

על הספר נוער במשפט הפלילי

הוצאת נבו, יוני 2019

ספרה השלישי של פרופ' לימור עציוני עוסק בבני נוער במסגרת המשפט הפלילי על כל היבטיו, במדינות השונות ברחבי העולם ובמדינת ישראל. בני נוער נפגשים עם ההליך הפלילי כחשודים, כנאשמים, כעדים לעבירות פליליות שביצעו אחרים או כנפגעי עבירה פלילית.

התפיסה החברתית במדינת ישראל בדבר מעמדם של קטינים החשודים בביצוע עבירות פליליות עברה שינויים רבים במרוצת השנים, וגורמי מקצוע סבורים כי יש מקום להשתמש בהליך הפלילי והטיפולי להחזרת הקטין לחברה כאזרח שומר חוק.

ספר זה מבקש לתת מענה להיבטים שונים של מפגש בני הנוער עם ההליך הפלילי ומפנה לשאלות שמעסיקות אנשי משפט, עורכי דין, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, מורים, הורים ואת הציבור הרחב, ושהפכו את העיסוק בתחום זה לרלוונטי ולמרכזי בחברה ובמשפט בישראל.

השער הראשון עוסק בנוער בהליך הפלילי ודן בהתעצבות עבריינות הנוער כמושג משפטי, התפתחות עבריינות הנוער במשפט בישראל ובמשפט האנגלו-אמריקאי, בשיקולי הענישה הייחודיים לענישת נוער והענישה כאמצעי חינוך. כמו כן אני סוקרת את היסטוריית זכויות הילדים והנוער במשפט העברי ועד לימינו אנו. כמו כן הדיון עוסק בערכים המוגנים בחוק הנוער, בהתפתחות הגדרת הקטין וזכויותיו במשפט הישראלי; בבתי המשפט לנוער, סמכויותיהם וההליכים המשפטיים המתבצעים בהם; בחקירת קטינים; מעצר קטינים; הליך ההעמדה לדין והחלטת בית המשפט לגבי קטין אשר ביצע עבירה ודרכי הטיפול בו.

השער השני עוסק בעבריינות נוער. בשער זה אנו מביטים לעומק תופעת עבריינות הנוער בהיבטיה השונים: אלימות מקוונת בקרב קטינים; שכרות; שימוש בסמים; אלימות בבית הספר; עבריינות נוער קבוצתית; הסכמת קטינים בעבירות מין, ניצול מיני בקרב מתבגרים ופגיעה קבוצתית. לבסוף אני דנה בהליכים חלופיים להליך הפלילי כאשר מדובר בבני נוער.

השער השלישי עוסק באחריות הורים למעשי ילדיהם, ובשאלה המהותית: האם יש מקום להטיל אחריות פלילית-נזיקית על הורים בגין מעשי ילדיהם הקטינים? בשער זה נדונה שאלה זו בהרחבה, החל בסקירה של המצב המשפטי הקיים; הטלת אחריות נזיקית וחיובים כספיים על הורים; אחריות הורים בראי המשפט המשווה; חוקי אחריות הורים – טיעונים בעד ונגד ודיון מקיף בהצעת חוק העונשין והדרך לשינוי משפטי בישראל.

מאמרים נוספים

phone icon