גילוי עריות

על הספר גילוי עריות

הוצאת נבו, יוני 2009

גילוי עריות מוגדר כיחסי מין עם בן משפחה כמו אב\אם אח\אחות. הדין הישראלי אינו אוסר על גילוי עריותבמקום בו הצדדים מעל גיל עשרים ואחת. בניגוד לכך, קיימות שיטות משפט כמו לדוגמא בגרמניה אשר בה אסורים יחסים מסוג זה ואף חלה עליהם סנקציה המיושמתבמקרה הצורך.

הספר דן בנושא גילוי העריות ומתמקד בנקודה קריטית בה מתקיימת התנגשות בין זכויות אדם ותהליכים פורמאליים. הכוונה היא למגבלת ההתיישנות החלה עלנשים מבוגרות שהיו קורבן לגילוי עריות בילדותן. הספר דן בקושי של נפגעת עבירה להסתייע במערכת המשפטיתכנגד תקיפת גילוי עריות שנפגעה ממנה בעברה.

הספר מחולק לשלשה שערים:

השער הראשון עוסק בהיבט ההיסטורי והסטטיסטי של דיני גילוי עריות. מהספר עולה כי קיים קושי לאמוד את תמונת המצב הנכונה מהסיבה שהמספרים לא ברורים דיים. החוקרים בתחום מדברים על אחוזים שונים אך כולם תמימי דעים שכל המספרים שעולים, אינם משקפים את מלוא היקף התופעה.

השער השני עוסק בהליך הפלילי. הספר דן בתלונות פליליות של נשים בגירות אשר נפלו קרבן לגילוי עריות בילדותן.הספר מתאר פסיקה עשירה בתחום אשר מכילה שיקולי ענישה והתחבטות במידת העונש ההולם עבירות מסוג זה.שאלת ההתיישנות הינה קריטית לנפגעת העבירה והספר דן במצב החוקי קודם לשינוי בחוק, במצב הנוכחי ובהמשך משרטט את השאיפה החברתית לקביעת נורמה נכונה וצודקת. הספר מתאר את הקושי החוקי אשר בפניו עומדות נפגעות גילוי עריות כיום, במצב בו תקופת ההתיישנות אשר עומדת על עשר שנים מתחילה להימדד מהיום בו הגיעההנפגעת לגיל 28, במקרה זה יכולה להיות מוגשת תלונה עד לגיל 38. מרגע זה מתיישנת העבירה ולא ניתן להתחיל בכל הליך פלילי באשר הוא.

השער השלישי עוסק בהליכים האזרחיים. ערוץ זה עומד לרשות נפגעות עבירת גילוי עריות שנפגעו כקטינות. הספר כולל התייחסות וניתוח לאפשרות לתביעה אזרחית ומכלול השאלות הקשורות אליהן; דרכי הוכחה, קשיי הערכת הנזק, קביעת גובה הפיצויים וכיוצא בזה.

כאן המקום לציין כי אפשרויות הסעד האזרחי מוגבלות מסיבה של התיישנות בגין פסיקה לפיצוי שהינה נמוכה מהמקסימום, פעמים בהם אין את מי לתבוע או שאין ממי לגבות.

מסקנת המחברת היא כי קיים צורך לשינוי תפיסתי, הכרה בנחיצות החברתית לתמיכה ממסדית בקורבנות עבירת גילוי עריות והקצאת משאבים ציבוריים שאינם רק חומריים.

הספר "גילוי עריות: ההיבט המשפטי של התופעה מנקודת מבטן של נשים בגירות קורבנות בילדות" מהווה עיבוד והרחבה לעבודת הדוקטורט של פרופ' לימור עציוני.

פרופ' לימור עציוני הינה מרצה מבוקשת באקדמיה בקורסים משיקים לנושא הספר, כמו דיני העונשין, עבירות מין במשפחה, אלימות מינית ועוד. הספר מכיל חומר תיאורטי רב וכולל יריעת נתונים וידע רחבה אשר תמלא את צפיית כל מחפש מידע בתחום.

הספר הומלץ כחומר קריאה מקצועי לשופטים העוסקים בתחום, כספר מקיף ויסודי המסביר את התפתחות הדינים בעבר והצפי להמשך ההתפתחות העתידית תוך התייחסות למשפט המשווה.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon