מעשה מגונה בקטין

מיהו קטין?

ככלל, קטין הוא מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים. ואולם, לעניין עבירת מעשה מגונה, ועבירות מין בכלל, קטין הוא מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, וזאת כיון ששש עשרה הוא גיל ההסכמה על פי חוק במדינת ישראל.

מהו מעשה מגונה?

מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, הנעשה באדם אחר, לרבות קטין, ללא הסכמתו, למעט מספר חריגים בחוק.

העבירה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין וכן בסעיפים שלאחריו.

הגדרת העבירה מאוד רחבה, והורחבה עוד יותר בפסיקה, ולכן כמעט כל סוג של מגע בעל קונוטציה מינית יכול לעלות לכדי עבירת מעשה מגונה. כך גם צילום של קטין באופן מיני או בסיטואציה אינטימית, אף ללא כל מגע פיזי בין השניים, יכול ויעלה לכדי עבירה. 

לדוגמא, צילום של קטין בתא שירותים, או הצצה מכוונת לקטין אחר במקלחות משותפות במקום ציבורי, או הצבת מצלמות כאלה בביתו או בחדרו של הקטין, יכול לבסס אישום בעבירת מעשה מגונה במקרה מסוימים. כמו כן, ישנם סעיפים שונים ותתי סעיפים בחוק העונשין, אשר מתייחסים לסיטואציות חמורות יותר בהן בוצעה העבירה.

כך למשל, כשמדובר בעבירה הבוצעה בכוח, או תחת איומים וכן במקרים בהם העבירה בוצעה כנגד קטין או חסר ישע. החוק קובע כי עבירת המעשה המוגנה היא עבירה שהעונש המקסימלי לצדה נע בין שנתיים ועד לחמש עשרה שנות מאסר – במקרים החמורים ביותר.

מהו מעשה מגונה בקטין?

מעשה מגונה בקטין הוא אחת הנסיבות המחמירות בביצוע מעשה מגונה.

להלן מספר חלופות רלוונטיות המתייחסות למצב הקטינות כנסיבה מחמירה:

כאשר מדובר בקטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתו.

כאשר מדובר בקטין שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, שלא בהסכמתו.

כאשר מדובר בקטין אף שמלאו לו שש עשרה, בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, לדוגמא בגיר שהתחזה לקטין ויצר קשר עם קטינה, שחשבה שהוא בן גילה, אך למעשה הוא מבוגר ממנה.

כאשר מדובר בקטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות.

כך גם כאשר מדובר בניצול של מטפל/פסיכולוג וכדומה, אשר ניצלו את הקטין במהלך הטיפול.

חלופה נוספת מתארת מצב בו קטין נוצל עת היה נתון במצב של חוסר הכרה או מצב אחר המנע ממנו לתת הסכמה חופשית, כמו לדוגמא תחת השפעה של אלכוהול או סמים.

כאשר הקטין הוא חולה נפש או לקוי בשכלו, ובשל מחלתו או ליקויו הסכמתו אינה חופשית.

מהו מעשה מגונה בפני קטין?

עבירה נוספת, הקבועה בסעיף 349 לחוק, היא עבירת מעשה מגונה בפומבי. כלומר מעשה מגונה שבוצע בפני אדם, ללא מגע כלל. 

סעיף זה קובע כי די בכך שהמעשה המגונה יהיה בפני אדם אחר, למשל חשיפת איבר המין בפני קטין או קטינים רבים במקום ציבורי, אף ללא כל מגע פיזי בין הפוגע לנפגע. בחלופה הנוגעת לקטינים – שטרם מלאו להם שש עשרה שנים, עונש המאסר הקבוע לצד העבירה חמור יותר, ועומד על עד שלוש שנים.

מהו מעשה מגונה בקטין – בהסכמה?

כפי שהוזכר ישנם מקרים בהם קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים ייתן הסכמתו, וככל שלא מתקיימות נסיבות מסוימות הקבועות בחוק – הסכמתו נחשבת הסכמה על פי חוק.

ואולם, כאשר מדובר בקטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, ישנן חלופות אשר מונעות מהסכמתו להיחשב ככזו, וזאת כפי שהוזכרו הנסיבות המחמירות לעיל: הסכמה שאינה ניתנה באופן חופשי, הסכמה שניתנת בשל מחלת נפש או לקות, בשל מצב של חוסר הכרה, בשל יחסי תלות או מרות ועוד.

מצב נוסף בו הסכמה אינה נחשבת הסכמה על פי חוק הוא כאשר לקטין טרם מלאו ארבע עשרה שנים. יש לזכור כי כאשר מדובר בקטינים, ניצול מצבם יכול שיעשה אף באופן שאינו אלים או תוקפני. 

רבים מהמקרים מתרחשים דווקא על ידי פוגעים שהקטינים מכירים היטב, ועל כן אף שהפוגע ינסה להתקרב אל הקטין בדרך שאינה אלימה כלל, הפגיעה תהיה קשה עבורו, ולעיתים ייקח לו יותר זמן לשתף דווקא בשל נסיבות אלו, ובשל היכרותו או היכרות משפחתו עם הפוגע.

מהו מעשה מגונה בקטין שבוצע על ידי בן משפחה או אחראי?

בסעיף 351 לחוק העונשין, קבועות עבירות המין המבוצעות על ידי בן משפחה או על ידי אחראי כנגד קטין או חסר ישע. ברי כי אל עבירות אלה מתייחס המחוקק בחומרה יתרה. 

מדובר במי שנחשב כבן משפחה של הקטין על פי חוק זה (הורה, בן זוג של הורה, אח או אחות  – ככל שמלאו להם 15, לרבות אחים חורגים, סב או סבתא) וכן מי שהיה אחראי על הקטין או על חסר הישע כהגדרתו בחוק, לדוגמא, מטפל/ת באופן קבוע בקטין, וכדומה. 

מצב זה הוא קשה מאוד עבור קטינים, פגיעות מסוג זה מתגלות לעיתים רק לאחר שבוצעו, ובמקרים מסוימים אף עת הגיע הקטין לבגרות. במקרים אלה המלצתנו היא קודם כל לפנות לסיוע נפשי עבור הקטין ולפעול למגונות המקסימלית עבורו, במקביל כמובן יש להיוועץ עם עורך דין המתמחה בפגיעות מיניות שבוצעו בקטינים – על ידי בן משפחה או אחראי.

מהו גרם מעשה?

גרם מעשה מתואר בסעיף 350 לחוק העונשין.

וזו לשון הסעיף: "אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר".

כך לדוגמא בעבירה של מעשה מגונה, כאשר הפוגע גורם לאחר לבצע בעצמו מעשה מגונה, ניתן להאשימו בעבירה של גרם מעשה מגונה. עונש המאסר המקסימלי לעבירה זו יהיה זהה לעבירת המעשה המגונה.

התפתחות הטכנולוגיה והזירה האנונימית ברשתות החברתיות, פתחו פתח למגוון עבירות של גרם מעשים בעבירות מין אשר מבוצעות ברשת כנגד קטינים (על כך נרחיב בהמשך), עם כי יש לציין שעבירות הגרם מעשה יכול שיתקיימו גם במרחב הפיזי. כך לדוגמא כאשר הפוגע משכנע או מאיים על קטין לבצע בעצמו מעשים מגונים, או גורם לקטין לבצע מעשה מגונה בקטין אחר.

מהו מעשה מגונה בקטין באמצעות הרשת?

מעשה מגונה בקטין באמצעות הרשת הוא מושג רחב המכיל בתוכו את האפשרות לביצוען של מגוון עבירות מין אותן ניתן לבצע באמצעות האינטרנט. לדוגמא,  באמצעות  שיחת "צ'אט" בפלטפורמת שיחות או ברשתות החברתיות, בהודעות טקסט, בשיחות טלפון או וידאו ועוד. 

לרוב, ככל שמדובר באמירות מיניות בלבד, תהיה זו עבירה של הטרדה מינית, ככל שמדובר בהפצת סרטונים או תמונות אינטימיות של הקטין תהיה זו עבירה ספציפית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, מה שמוכר בציבור גם כ- "חוק הסרטונים".

במקרה בו הפוגע שולח תמונות או סרטונים של עצמו אל הקטין כבר מדובר בעבירה של מעשה מגונה ברשת. וככל שיש שיח בין השניים והפוגע גורם לקטין לבצע עבירות מין בעצמו, כמו החדרת חפצים, התערטלות וכדומה, או שגורם לאחר לבצע בנפגע שלישי, אזי כבר מדובר בעבירת מין חמורה שבוצעה באמצעות הרשת, לדוגמא גרם מעשה מגונה, גרם מעשה סדום, גרם מעשה אינוס וכדומה. העונש לצידן של עבירות אלה יהיה זהה בחומרתו לעבירות מין שבוצעו במרחב הפיזי.

יצוין כי דוגמאות אלו הן דוגמאות בודדות בלבד, וכי פסיקת בתי המשפט כל הזמן מתחדשת, בעיקר בסוגיות אלה. בתי המשפט מרחיבים את תחולת העבירות ברשת בכלל, ועבירות המין ברשת בפרט, בין היתר כיוון שהחוק כמעט ולא עודכן בעבירות הללו, ואילו התופעה הולכת ונהיית רווחת יותר ויותר, בעיקר בקרב קטינים וכלפי קטינים.

מה עלי לעשות אם נפגעתי או אני מכיר קטין שנפגע ממעשה מגונה?

ראשית, מומלץ לפנות או להפנות את הקטין לקבלת סיוע נפשי. במקביל כדאי ורצוי להיוועץ בעורך דין המתמחה בייצוג קטינים נפגעי עבירות מין. כאשר מדובר בקטינים חשוב שהטיפול יהיה ייחודי, רגיש, ומותאם לליווי הקטין ומשפחתו.

אילו שירותי סיוע קיימים עבור קטינים שנפגעו מעבירה של מעשה מגונה?

שירותי הסיוע הקיימים עבור קטינים שנפגעו ממעשה מגונה פרוסים ברחבי הארץ. חלקם אף נותנים מענה 24/7 באמצעים מקוונים ובאופן אנונימי. ניתן לפנות למוקד הרווחה, המשטרה, לחדרי המיון בבתי החולים, למרכזי המוגנות של "בית לין" וכן למרכזי הסיוע והעמותות הפזורים ברחבי הארץ. כל זאת ללא תשלום.

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין במקרה של פגיעה מסוג מעשה מגונה בקטין?

מקום בו מתעורר חשד לעבירה של מעשה מגונה בקטין, הוא מצב מורכב ורגיש עבור הקטין, ולא פחות מכך – עבור משפחתו. פעמים רבות ייקח לקטין זמן רב לשתף בדבר הפגיעה, ולעיתים לא בהכרח יבין באופן מידי את משמעותה והשלכותיה. על כן ההמלצה היא להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין המתמחה בייצוג קטינים נפגעי עבירות מין, אשר ביחד עם הקטין ומשפחתו יתווה את הדרך הנכונה ביותר עבורו.

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו במקרה בו בוצעה עבירה של מעשה מגונה בקטין?

משרדנו מתמחה מזה שנים רבות בייצוג נפגעי עבירה בכלל, ונפגעי עבירות מין וקטינים בפרט. לאחר פגישה ראשונית נפרוט בפני הקטין ומשפחתו את שלבי ההליך הפלילי הצפויים בפניו, ובהמשך, ככל שיידרש, נייצג אותו אל מול רשויות האכיפה והתביעה. 

אנו נלווה אתכם כבר בשלב הראשון להגשת התלונה במשטרה, ובהמשך במידת הצורך – לדיונים בבית המשפט. לאורך כל הדרך נהיה קשובים להעניק את המענה המקצועי והרגיש הנדרש בטיפול בקטינים, ונדגיש, כי ניהול הליך משפטי מלא אינו בהכרח הדרך הנכונה עבורם. 

כאשר מדובר בקטינים אנו שמים דגש משמעותי על השפעות ההליך המשפטי על הקטין, על בריאותו ובריאותו הנפשית, ועל כן השיקולים שעל המשפחה לשקול, אינם דווקא משפטיים גרידא.

כמו כן, משרדנו מתמחה גם בהליכים אזרחיים הנלווים להליך הפלילי, כך שתוכלו לקבל מאיתנו את המעטפת המלאה בנוגע לכל הכרוך בסעדים אזרחיים במהלך ההליך הפלילי, וכן לאחריו.

פגיעה מינית

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon