ילדים גונבים

בעולמנו, ישנן עבירות השכיחות יותר גם בקרב ילדים, כך למשל עבירת הגניבה ועבירות נוספות הדומות לה. עם זאת, מגיל מסוים החוק מתייחס ל- "ילדים" שעברו את גיל האחריות הפלילית, כמי שניתן להעמידם לדין לכל דבר ועניין, למעט שינויים והקלות מסוימות מכוח חוק הנוער, כפי שיורחב בהמשך.

מהי עבירת הגניבה?

סעיף 383(א) לחוק העונשין קובע כי אדם גונב דבר אם הוא –

(1)   נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;

(2)   בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

מהי גניבה?

נטילה" – לרבות השגת החזקה –

(א)   בתחבולה;

(ב)   בהפחדה;

(ג)    בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;

(ד)   במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;

אילו עבירות גניבה נוספות ישנן?

ישנן מספר עבירות נוספות הקשורות בגניבה, להלן חלק מהן. את כלל העבירות ניתן למצוא בחוק העונשין.

כך לדוגמא ניתן לגנוב גם – דבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מיתקני תשתיות או חיבור אליהם, או דבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור.

כך גם דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית, ובלבד שערכו של הדבר הנגנב עולה על 1,000 שקלים.

וכן דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי.

גניבת רכב

עבירה זו קבועה בסעיף 413ב לחוק העונשין.

מדובר בעבירה חמורה יותר, אשר עונשה עומד על עד 7 שנות מאסר.

גניבה מתוך רכב

סעיף 413ד קובע כי גניבה מרכב או פירוק רכב עולים לכדי עבירה גם כן.

  • הגונב דבר מתוך רכב, דינו – מאסר שלוש שנים.
  • המפרק חלק מרכב ללא רשות מבעליו, בין אם החלק מחובר לרכב דרך קבע

בין אם לאו, דינו – מאסר חמש שנים.

(ג)   העושה כאמור בסעיף קטן (ב) ביודעו שהרכב גנוב, דינו – מאסר שבע שנים.

גניבה או זיוף של מסמך

413ח. הגונב או מזייף מסמך או משתמש במסמך במרמה, כאשר –

(1)   המסמך קשור לבעלות, לחזקה או לשימוש ברכב; או

(2)   המעשה נעשה כדי לבצע או להקל על ביצוע עבירה לפי סימן זה, דינו – מאסר חמש שנים.

מה ההבדל בין גניבה לשוד?

עבירת השוד היא עבירה חמורה יותר, הכוללת בתוכה אלימות או איומים בנוסף לגניבה.

סעיף 420 קובע מהי עבירת השוד

(א)  הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד – מאסר ארבע-עשרה שנים.

(ב)  היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו – מאסר עשרים שנים.

כך למעשה, גם איום/ הפחדה לצורך גניבה, יכולים לעלות לכדי עבירת שוד.

מה קורה במקרה בו בני או בתי נחקרו במשטרה בשל גניבה?

לאחר החקירה, ואיסוף ראיות נוספות, תתקבל החלטה האם להגיש כנגד הקטין כתב אישום. ככל שיוחלטה להגיש כתב אישום, וכאשר מדובר בילדים שחצו את גיל האחריות הפלילית, ניתן יהיה להעמידם לדין ולהגיש נגדם כתב אישום. עם זאת, בעניינם של קטינים בכלל, ובגילאים הצעירים בפרט, ישנם גם הליכים חלופיים, כך לדוגמא טרם הגשת כתב אישום מלווה הילד על ידי שירות המבחן, וככל שיש שיתוף פעולה של הילד והוריו בהליך השיקומי, שירות המבחן יכול להמליץ כי לא יוגש כתב אישום בעניינו. על כן חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בייצוג ילדים כבר בשלב הראשון של החקירה המשטרתית, וככל שניתן – אף טרם החקירה.

מהו גיל האחריות הפלילית?

גיל האחריות הפלילית הוא 12. ועל כן, ילד מעל גיל 12 הוא מי שניתן להעמידו לדין.

מיהו קטין?

קטין על פי החוק, הוא מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה.

כך שלמעשה קטינים בהליך הפלילי הם מי שמצויים בין הגילאים 12-18.

כאשר מדובר בקטינים בגילאים אלה, ההליך הפלילי בעניינם הוא ייחודי, וחוסה תחת מעטפת של חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971 (להלן: "חוק הנוער").

מהו חוק הנוער?

חוק הנוער הוא חוק אשר חל על כל קטין מתחת לגיל שמונה עשרה, שביצע את העבירה בהיותו קטין, כלומר, טרם מלאו לו שמונה עשרה.

מהם בתי משפט לנוער?

בתי המשפט לנוער הם למעשה בתי משפט שלום, בהם השופטים עוברים הכשרה ייעודית. אופיים של הדיונים ייחודי גם הוא, ובא לידי ביטוי בשיח של השופט עם הקטין, אשר נעשה לרוב באווירה נינוחה ובגובה העיניים. בעבירות מסוימות ההליך המשפטי יתנהל בבתי משפט מחוזיים, אך במסגרת חוק הנוער.

הליכי טיפול ושיקום בעניינם של קטינים וחשיבות עורך דין פלילי המתמחה בייצוג ילדים שביצעו עבירה של גניבה

בהתאם לחוק הנוער, כאשר מדובר בקטינים, ככלל, המטרה היא שיקומו של הקטין, והרחקתו מהעולם העברייני. לכן כאשר קטין משתף פעולה ונרתם להליכי הטיפול והשיקום, קיים סיכוי גבוה כי לא יורשע בבית המשפט וישלם את חובו לחברה בדרך של אפיק שיקומי, לרבות שירות לתועלת הציבור, פיקוח של צו מבחן, ועוד.

במקרים של עבירות גניבה, ועבירות רכוש, ישנן קבוצות טיפוליות ייעודיות המסייעות לקטין להשתקם ולחזור למסלול חייו בצורה בטוחה לו ולסביבתו.

אולם, כדי להגיע להישגים אלה, נדרש טיפול וייעוץ פרטני על ידי עורך דין המומחה לתחום הילדים והנוער, אשר ידע למנף את שיתוף הפעולה של הקטין ומשפחתו, ולרתום את כלל הרשויות, לרבות שירות המבחן, ולבסוף גם לשכנע את בית המשפט שהדרך הנכונה היא שיקומו של הקטין.

תפקידו של שירות המבחן בעבירות רכוש וגניבה

תפקידו של שירות המבחן בעניינם של קטינים הוא משמעותי ביותר, גם בעבירות של פגיעה ברכוש או גניבה. קצין המבחן ילווה את הקטין כבר בתחילת ההליך, וינסה לשלבו בהליכים טיפוליים ומסגרות מתאימות עבורו. חשוב לדעת כי המלצות שירות המבחן מובאות בפני בית המשפט וחשיבותן גבוהה, אולם אין תפקידו של קצין המבחן לייצג את הקטין או לטעון בשמו בבית המשפט. לשם כך יידרש הקטין לייצוג של עורך דין.

מדוע צריך עורך דין פלילי המתמחה בנוער או בילדים אשר ביצעו עבירה של גניבה?

ייחודו של החוק ואופיים של בתי המשפט לנוער, מצריכים עורך דין המתמחה בהליכים לפי חוק הנוער, עו"ד אשר מכיר את רזי המשפט הייחודיים לקטינים, וכן את כלל אמצעי הטיפול והשיקום, וזאת כדי לסייע לקטין ומשפחתו, ולאפשר לקטין לקבל את הטיפול הטוב והמתאים ביותר עבורו, הן במקרים של גניבה והן במקרים בהם בוצעו עבירות נוספות.

מדוע כדאי לבחור במשרדנו לצורך ייצוג פלילי לבני נוער ולילדים אשר ביצעו עבירה של גניבה?

אחת ההתמחויות העיקריות במשרדנו היא ייצוג קטינים בהליך הפלילי. עבודה שוטפת עם קטינים, והיכרות עם ההליכים השונים החלים בעניינם, כמו גם עם המסגרות הטיפוליות השונות, נותנים למשרדנו יתרון גדול בייצוג הנוער בהליך הפלילי. ליווי מלא של הקטין ומשפחתו, גם בעבירות של גניבה, הנגשת המידע עבורו, וייצוגו בפני הרשויות והערכאות השונות באופן מקצועי ורגיש, מובילים להישגים משמעותיים בהליכים עצמם – ולא פחות חשוב מכך, בחייו של הקטין.

ילדים גונבים

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon