חוק ההתיישנות עבירות מין

מהן עבירות מין?

עבירות מין הן כל מעשה מיני הנעשה בניגוד לרצונם של הנפגעים, למעט מקרים בהם חרף הסכמתם הדבר יעלה לכדי עבירה.

ניתן לחלק את סוגי עבירות המין למספר קטגוריות.

עבירת מין פיזית- בהן התוקף לרוב (אך לא בהכרח) אינו מוכר לנפגע/ת. במרבית המקרים העבירה תתבצע בפתאומיות והתוקף יכפה על הנפגע/ת מעשה מיני בניגוד לרצונה.

עבירת מין פיזית על ידי גורם מוכר- ברוב המקרים עבירות מסוג זה לא תהיה אלימה ומפתיעה, אלא, לרוב התוקף יפעיל מניפולציות שונות על הנפגע/ת, בעיקר בפן הפסיכולוגי, ניסיונות שכנוע, הטלת אשמה, בושה, איומים, ועוד.

עבירת מין מילולית- עבירה שיכולה להיגרם ע"י פוגעים מוכרים או לאו, ותכלול אמירות מיניות, הצעות מיניות ועוד. לעיתים מצב זה יתרחש כאשר בין הצדדים מתקיימים יחסי מרות בעבודה, יחסים בין מטפל למטופלת, יחסים בין תלמידה למורה ועוד.

סוגי עבירות מין

הטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, להלן סעיפי החוק העיקריים:

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (ישנם מספר של סייגים לסעיף זה המפורטים בחוק).

עבירת הטרדה מינית היא עבירה שהעונש לצידה הוא עד שנתיים מאסר, ובמקרים מסוימים אף עד 4 שנות מאסר.

מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, הנעשה באדם אחר ללא הסכמתו.

העבירה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין.

הגדרת העבירה מאוד רחבה, והורחבה עוד יותר בפסיקה.

כמו כן, החוק מחמיר כשמדובר בעבירה הבוצעה בכוח, או תחת איומים, כך גם עבירה הבוצעה כנגד קטינ/ה או חסר/ת ישע, ביחסים בין מטפל למטופלת, במסגרת יחסי מרות בעבודה, ועוד.

החוק קובע כי עבירת המעשה המוגנה הא עבירה שהעונש המקסימלי לצדה נע בין שנתיים ועד ל- 15 שנות מאסר – במקרים החמורים ביותר.

מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין כמעשה של "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם".

הסעיף מתייחס למעשה סדום כאקט שבוצע שלא בהסכמה, בין שני בגירים.

עם זאת, החוק מתייחס למספר רב של מצבים בהם מעשה סדום יחשב כעבירה אף אם נעשה בהסכמת הצדדים, כך למשל במקרים שבוצעו כנגד קטינות מתחת לגיל 14, בחסרות ישע, יחסים בין מטפל למטופלת, במקרים תוך הסכמה שהושגה במרמה, במקרים בהם הדבר בוצע תוך ניצול יחסי מרות/חינוך או השגחה, בין בני משפחה ועוד.

העונש המקסימלי לעבירה מתחיל ב- 3 שנות מאסר, ובמקרים החמורים יגיע עד ל- 20 שנות מאסר.

אונס (אינוס)

עבירת האינוס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין. סעיף העבירה קובע כי מבצע העבירה הוא מי שבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית. המונח "בועל" מוגדר בחוק כמי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה.

אינוס יכול שיהיה בנסיבות מגוונות עת בוצע כלפי אישה אף בהסכמתה, אם הדבר הושג במרמה, או כשמדובר בקטינה מתחת לגיל 14.

נסיבות נוספות מתאורות בחוק כניצול מצב של חוסר הכרה או שיכרות, נפגעת שהיא חולת נפש או לוקה בשכלה, קטינה שטרם מלאו לה 16 תוך איום בנשק קר או חם, תוך גרימת חבלה פיזית או נפשית או הריון, תוך התעללות, או במצב בו האדם מבצע את המעשה בפני אחרים או ביחד עם אחרים.

העונש המקסימלי העומד לצד העבירה מתחיל ב- 16 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עומד על עד 20 שנות מאסר.

מהן עבירות מין שבוצעו "בהסכמה"?

עבירות מין שבוצעו בהסכמה הן עבירות שבוצעו במי שהחוק אינו "מכיר" בהסכמתם, לדוגמא, בשל גילם הצעיר. בישראל גיל ההסכמה עומד הוא 16. אולם גם במתחם הקטינות נעשית הבחנה בחוק, בעיקר בטווח הגילאים של 14-16 וכן מתחת לגיל 14, אז החוק אינו מכיר בהסכמה כלל. 

דוגמאות נוספות הן הסכמתם של חסרי ישע, הסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מיהות המעשה – וזאת גם כאשר מדובר בבגירים. ישנן עוד מספר חלופות בחוק, ועל כן מי שנפגע/ה מעבירת מין בנסיבות אלה, מוגדרים כנפגעים מעבירות מין.

מהן עבירות מין שבוצעו ברשת?

עבירות מין שבוצעו באמצעות הרשת הוא מושג רחב המכיל בתוכו את האפשרות לביצוע עבירות על ידי שיחת "צ'אט" בפלטפורמת שיחות או ברשתות החברתיות, בהודעות טקסט, בשיחות טלפון/וידאו ועוד. 

כך לדוגמא, ככל שמדובר באמירות מיניות בלבד, תהיה זו עבירה של הטרדה מינית, ככל שמדובר בהפצת סרטונים או תמונות אינטימיות של הנפגע/ת תהיה זו עבירה ספציפית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, מה שמוכר בציבור גם כ- "חוק הסרטונים".

במקרה בו הפוגע/ת שולח תמונות או סרטונים של עצמו אל הנפגע/ת כבר מדובר בעבירה של מעשה מגונה ברשת. וככל שיש שיח בין השניים והפוגע/ת גורם לנפגע/ת לבצע עבירות מין בעצמו/ה, כמו החדרת חפצים, התערטלות וכדומה, או שגורם לאחר לבצע בנפגע/ת שלישי, אזי כבר מדובר בעבירת מין חמורה שבוצעה באמצעות הרשת, לדוגמא גרם מעשה מגונה, גרם מעשה סדום, גרם מעשה אינוס וכדומה. העונש לצידן של עבירות אלה יהיה זהה בחומרתו לעבירות מין שבוצעו במרחב הפיזי.

מה לעשות במקרה בו נפגעת מעבירת מין?

במקרה בו נפגעת מעבירת מין, ראשית יש לקבל סיוע רפואי ונפשי. במקביל כדאי ליצור קשר באופן מידי עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעות עבירות מין ולפנות למשטרה לצורך הגשת תלונה.

מהי התיישנות?

התיישנות הוא מושג הקבוע בחוק, ועל פיו נקבע מתי לא נוכל יותר להעמיד לדין אדם בגין עבירה אותה ביצע,

וזאת רק בשל מספר השנים שעבר ממועד ביצועה.

כך גם בהליך אזרחי, בתום תקופת ההתיישנות לא נוכל להגיש תביעה אזרחית בשל פגיעה שבוצעה, וזאת

רק בשל מספר השנים שחלפו ממועד ביצועה.

מתי תחול התיישנות על עבירות מין בהליך הפלילי?

במרבית המקרים נקבעת תקופת ההתיישנות בהתאם לסיווג העבירה. כך כאשר מדובר בעבירה שלצידה שלושה חודשים עד שלוש שנות מאסר, היינו עבירה מסוג עוון, תחל תקופת ההתיישנות לאחר חמש שנים. 

בעבירות מסוג פשע שעונש המאסר הקבוע לצידן הוא מעל שלוש שנים, תחל תקופת ההתיישנות לאחר עשר שנים ובעבירות מין ואלימות חמורות תחל תקופת ההתיישנות לאחר חמש עשרה שנים ממועד ביצוע העבירה.

ואולם, בחוק קיים סייג נוסף בעניין התיישנות בעבירות מין שבוצעו כלפי קטינים (או חסרי ישע), על ידי בן משפחתם או על ידי אחראי. במקרים אלה נתחיל למנות את תקופת ההתיישנות רק לאחר שמלאו לנפגע/ת 28, כלומר עד הגיעם לגיל 43. כאשר בוצעו עבירות אלה כנגד קטין שלא על ידי בן משפחתו או אחראי, נתחיל למנות את תקופת ההתיישנות עת מלאו לקטינ/ה 23.

מתי תחול התיישנות על פגיעות מיניות בהליך האזרחי?

ככלל תובענה אזרחית ניתן להגיש עד שבע שנים לאחר מועד ביצוע הפגיעה, כאשר סייג ההתיישנות בעניינם של קטינים מאפשר למנות את תקופת ההתיישנות החל מהיום בו הגיע הקטינ/ה לגיל שמונה עשרה.

ואולם, בעבירות מין שבוצעו כנגד קטינים קיימת תקופת התיישנות מיוחדת, המאפשרת למנות את תקופת ההתיישנות עת הגיע הקטינ/ה לגיל עשרים ושמונה, או במקרים בהם הנפגע/ת נפגעו בבגרותם בין הגילאים 18-21, והדבר בוצע תוך יחסי אמון, תלות, טיפול או מרות או בידי פוגע שהוא בן משפחתו.

מה עלי לעשות במקרה בו נפגעי מינית ויתכן כי העבירה התיישנה?

ראשית, ואף אם חלפו מספר שנים מהפגיעה, עליך לפנות לקבלת סיוע נפשי ככל שנדרש. במקביל מומלץ לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד מומחה העוסק בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית, ומתמחה בפגיעות שבוצעו לפני שנים רבות.

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בייצוג נפגעי/ות עבירות מין?

עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות עבירות מין יוכל לסייע לך בדרך הנכונה והמקצועית ביותר, גם במקרה בו יש ספק אם העבירות התיישנו. חשוב ומומלץ להיוועץ בעורך דין אשר משרדו מטפל בייצוג נפגעי/ות  עבירות מין הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי.

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו לצורך ייצוג נפגעי/ות עבירות מין?

משרדנו מתמחה בלווי וייצוג של נפגעי/ות בעבירות מין מזה שני עשורים. משרדנו יעניק לך ייעוץ מקצועי מעמיק ומקיף החל מהרגע הראשון ועד לתום ההליכים המשפטיים. 

לאחר ייעוץ ראשוני ובדיקה מקיפה באם חלה התיישנות על הפגיעות או לאו, נקבל החלטה משותפת באילו מסלולים משפטיים נכון וכדאי לך לפנות, ונוכל לתת לך את כלל השירותים המשפטיים לפי בחירתך. 

הסבר והנגשת המידע, עדכון שוטף על מצב התיק וייצוג אל מול הרשויות השונות, הכנה וליווי לדיונים בבית המשפט וייצוג מלא בכל הערכאות, הם רק חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת במשרדנו. 

התמחות במתן שירותים משפטיים פליליים לנפגעי/ות וכן מתן ייעוץ בהליכים האזרחיים משלימים את התמונה לכל נפגעת ונפגע, וזאת בנוסף כאמור לליווי אישי, מקצועי ורגיש.

מעשה סדום

מאמרים נוספים

phone icon