הטרדה מינית בצבא

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), במספר סעיפים המתארים התנהגויות שונות העולות לכדי הטרדה או התנכלות. ככלל, פסיקת בתי המשפט פירשה את החוק כך שהמוטרד יראה בצורה גלויה למטריד כי אינו מעוניין בכך, וזאת למעט מספר חריגים, לדוגמא כשמדובר במצב של ניצול יחסי מרות במסגרת השירות הצבאי.

להלן סעיפי החוק העיקריים:

  • סחיטה באיומים, כאשר המעשים הנדרשים הם בעלי אופי מיני.
  • מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין תשל"ז -1977.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (ישנם מספר סייגים לסעיף זה המפורטים בחוק).

מהי התנכלות?

התנכלות מוגדרת בחוק כ- "פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית". כך לדוגמא העברת חיילת מתפקידה לאחר שהתלוננה על הטרדה מינית במסגרת שירותה הצבאי.

האם הטרדה מינית היא בהכרח פיזית? הטרדה מינית בצבא

הטרדה מינית יכולה לכלול מעשים פיזיים בעלי אופי מיני, ויכולה גם לא. למעשה די באמירות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, או בהצעות מיניות, כך גם באמירות באשר לנטייתו המינית של אדם הכללות בהגדרה בחוק. כמו כן, אין אפילו הכרח שיהיה מפגש פיזי בין המטריד למוטרד. הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהודעות טקסט, בשיח ברשתות החברתיות, ובפלטפורמות הצ'אטים השונות. גם שליחת תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני נכללים תחת הגדרה זו.

מהו "חוק הסרטונים"

סעיף 5א לחוק למניעת הטרדה מינית, הוא סעיף המוכר גם בשמו כ- "חוק הסרטונים". סעיף זה הוא למעשה אחד התיקונים והתוספות לחוק למניעת הטרדה מינית. התיקון אושר בשנת 2014, וקובע כי:

"פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום..".

לסעיף זה נמצא למצוא בחוק גם מספר סייגים (לדוגמא; הפרסום נעשה בתום לב, למטרה כשרה, יש בפרסום עניין ציבורי, ועוד).

בעשור האחרון, וכבר קודם לכן, בשל ההתפתחות הטכנולוגית המהירה, והפופולריות של הרשתות החברתיות, החלה מגמה של הפצת תמונות וסרטונים, בעיקר אינטימיים או בעלי אופי מיני או מבזה, אשר הופצו בקבוצות הווטסאפ, ברשתות החברתיות השונות, ועוד. כדי למגר את התופעה, קבע המחוקק את סעיף זה. חקיקה זו, מעבר להרתעה, גם העלתה למודעות בקרב הציבור את האסור והמותר בהתייחס להפצת סרטונים/תמונות ברשת.

חשוב לדעת כי העמדה לדין פלילי יכולה להיות אף כנגד מי שהפיץ את הסרטון או התמונה, גם אם לא היה נוכח במקום המעשה, ואף אם אינו הצלם.

הטרדה מינית בצבא – מהי המסגרת החוקית

ראשית, כל עבירה הנעברת במסגרת הצבאית, נכנסת תחת מעטפת חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. החוק מפנה גם לעבירות בחוק העונשין וכן לחוקים נוספים, ביניהם גם החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"). כך שלמעשה יסודות העבירה וכלל הסעיפים בחוק האזרחי הם הרלוונטיים, ואילו סדרי הדין וכיוצא בזאת, חוסים תחת חוק השיפוט הצבאי.

מהי הטרדה מינית במסגרת השירות הצבאי?

הטרדה במסגרת הצבא יכולה להיות בבסיס הצבאי, או במקום הקבע של היחידה, אך יכולה להתקיים גם בכל פעילות שנעשתה מחוץ למקום הקבע, לדוגמא במסגרת נופש מטעם הצבא. בנוסף, גם מצב בו התקיים מפגש בין חיילים שלא במסגרת הצבאית, ככל שהתקיים תוך ניצול יחסי מרות.

מהי מייחד הטרדה מינית בצבא?

בסעיף 6(ג) לחוק מפורט הסייג להטרדה מינית במסגרת שירות בכוחות הביטחון (ביניהם גם הצבא כמובן).

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, או התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו עת מופנות לאדם במסגרת שירות, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, יחשבו כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות. למעשה, ניתן ללמוד מלשון החוק כי הטרדה מינית במסגרת השירות הצבאי מחמירה יותר עם המטריד.

מה עלי לעשות אם הוטרדתי מינית בצבא?

במקרה בו הוטרדת מינית בצבא, ראשית עליך לפנות לקבלת סיוע רפואי ונפשי. במסגרת הצבאית עומדות בפניך מספר אפשרויות אשר כולן מאופיינות בשמירה על פרטיותך באופן מלא. באפשרותך לפנות למהו"ת (מרכז התמודדות ותמיכה), שם תפגשי אנשי מקצוע משלל תחומי הטיפול והסיוע הנפשי. המרכז מופעל על ידי יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר (היוהל"ם), ואין צורך בהפניה או אישור מפקד כדי לזמן תור. אפשרות נוספת היא כמובן רופא היחידה, אשר יוכל להפנות אותך לאנשי המקצוע המתאימים והזמינים בקרבת מקום. כמו כן, קיימת האפשרות לפניה לקצין בריאות הנפש (קב"ן), אשר גם הוא יסייע לך במידת הצורך בהפניה לטיפול המתאים. כמובן, בכל מקרה של הטרדה מינית בצבא, מומלץ להיוועץ עם עורך דין שזהו תחום מומחיותו.

לאחר שעוה"ד ילמד את נסיבות המקרה, הוא ייעץ לך באילו צעדים לנקוט. לפגיעה מהטרדה מינית בצבא משמעויות שונות, אישות ומשפטיות, החל מאופן הגשת התלונה, וכלה בטיפול בתלונה ובמעקב אל מול היחידות השונות. כמו כן, לתלונה המוגשת במסגרת הצבא יש מספר אפיקים אליהם ניתן לפנות בנפרד או במקביל במסגרת האזרחית, ועל כן רק עו"ד מומחה בתחום יוכל להסביר לך ולפרוט בפניך את משמעות ההליכים הפלילים, המשמעתיים, והאזרחיים האפשריים.

באיזה בית משפט יתנהל ההליך?

לאחר בירור התלונה וחקירתה על ידי המשטרה הצבאית (מצ"ח) תתקבל החלטה האם לסגור את תיק החקירה או שיש להעמיד את המטריד לדין. כמו כן, יתכן כי המטריד יועמד לדין משמעתי. ככל שיועמד לדין פלילי, לרוב, זה יהיה במסגרת הצבאית, קרי בבית משפט צבאי, במסגרת חוק השיפוט הצבאי. בכל מקרה הדבר אינו מונע ממך להגיש גם תביעה אזרחית כספית, בבית משפט אזרחי, ובנוסף ככל שהמקרה רלוונטי – גם תביעה אל מול  משרד הביטחון.

האם ישנם הרבה מקרים של הטרדות מיניות בצבא?

נושא ההטרדות המיניות במסגרת שירות הביטחון, לרבות צה"ל, שב"ס והמשטרה הוא נושא נפיץ וכאוב. חרף המודעות הרבה בשנים האחרונות, עדיין ישנם דיווחים על אלפי תלונות בשנה של עובדות ועובדי כוחות הביטחון אשר הוטרדו מינית במסגרת עבודתם. בצבא, האחראית לריכוז כלל התלונות היא יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר (יוהל"ם).

למי עלי להגיש את התלונה?

את התלונה באפשרותך להגיש למספר גורמים. ככל שניתן, ואין ניגוד עניינים או חוסר נעימות, ניתן להגיש את התלונה למפקד הישיר, הוא יעביר את התלונה למצ"ח, ואין לו כל שיקול דעת בנושא, ככל שהתבקש לעשות זאת על ידך – מחובתו לפעול בהתאם. בנוסף, ניתן גם להגיש את התלונה ישירות למצ"ח. אפשרות נוספת היא לפנות לקב"ן ובאמצעותו תוגש התלונה. ככל שלא תרצי לעשות כן, אפשר להגיש את התלונה באמצעות הקו החם, של מרכז מהו"ת (מרכז התמודדות ותמיכה), הפתוח בפני חיילות, הפניה היא דיסקרטית, והקו פעיל 24 שעות ביממה. המרכז פתוח בפניך לצורך קבלת סיוע נפשי, גם במקרה בו תחליטי שלא להגיש תלונה. במקביל מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית בצבא.

האם ניתן להגיש תביעה אזרחית?

כן. ניתן להגיש תביעה אזרחית גם אם הגשת תלונה ונפתח הליך פלילי או משמעתי, וגם אם בחרת שלא לעשות כן. תביעה אזרחית תוגש לבית משפט אזרחי, כאמור מדובר בתביעה כספית נזיקית, כמו תביעות נזיקיות אחרות. לאחר היוועצות עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית בצבא, תוכלו לגבש את האסטרטגיה המתאימה, האם להגיש את התביעה הכספית מכוח חוק הטרדה מינית, וכך להגביל את סכום הפיצוי ל- 120,000 ₪, אך ללא צורך בהוכחת נזק. או שמא תחליטו להגיש תביעה בסכום גבוה יותר, ואז יהיה צורך להוכיח את הנזק באמצעות מסמכים, אסמכתאות רפואיות, ועוד, כפי שנעשה בתביעות נזיקיות מסוג זה. כמו כן, ככל שיהיה בידך פס"ד מרשיע בהליך פלילי הדבר יוכל לסייע, שכן לא יהיה עליך להוכיח את החלק העובדתי.

האם ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון?

כן, במקרה בו בחרת להגיש תלונה פלילית, וגם במקרה שלא, ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון. תביעות מסוג זה מוגשות כאשר יש אפשרות להוכיח שני דברים עיקריים, ראשית עליך להוכיח כי ההטרדה המינית נעשתה במסגרת הצבאית, ושנית את הנזקים מכוחם תבעת את משרד הביטחון, הנזקים יכולים להיות פיזיים או נפשיים. כמובן, כי במקרה ויש בידך פסק דין מרשיע בהליך פלילי, הדבר יוכל לסייע לך. לאחר היוועצות עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעות הטרדה מינית בצבא בתביעות נגד משרד הביטחון, תגבשו החלטה מתאימה כיצד לפעול. לעיתים יהיה נכון יותר להגיש תביעה כספית נגד המטריד, ולעיתים הדרך הנכונה תהיה להגיש תביעה גם כנגד המטריד וגם נגד משרד הביטחון. כאשר מגישים תביעה נגד משרד הביטחון יש צורך להוכיח נזקים קונקרטיים, פיזיים או נפשיים, יש אפשרות לתבוע פיצוי חד פעמי, או קצבת נכות (בהתאם לאחוזי נכות), ועוד. משרד הביטחון רואה את מי שנפגע/ה מהטרדה מינית במסגרת השירות הצבאי כמו כל פגיעה אחרת במסגרת השירות, ובהתאם לכך נקבעים אחוזי הנכות. בסוגיות אלה, כאמור, מומלץ להתייעץ עם עורך הדין המתמחה בתחום.

מדוע כדאי להתייעץ עם עו"ד המייצג נפגעי/ות הטרדה מינית בצבא?

פגיעה של הטרדה מינית בצבא היא פגיעה המשפיעה על הנפגע/ת במספר מישורים. ראשית יש לקבל סיוע רפואי או נפשי ככל שנדרש. במקביל מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי מעו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית בצבא. משמעות נקיטת ההליכים המשפטיים השונים, לעיתים במקביל, חשובה לאין שיעור, ורק עו"ד הבקיא בכלל ההליכים, הפליליים והאזרחיים, יוכל לתת לך את המענה והטיפול הנכון במקרה הספציפי שלך.

מדוע כדאי לשכור את שירותי משרדנו לצורך ייצוג אם הוטרדת מינית בצבא?

פרופ' לימור עציוני מתמחה מזה שנים רבות בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית בצבא. לאחר פגישה ראשונית והיכרות עם נסיבות המקרה הספציפי שלך, נוכל לתת לך מענה משפטי מעמיק, וביחד איתך נבנה את האסטרטגיה הנכונה ביותר עבורך. אחד מתחומי ההתמחות העיקריים שלנו הוא ייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית במסגרת השירות הצבאי, ועל כן באפשרותנו להעניק לך את הטיפול הכולל במכלול התחומים, הפלילי, האזרחי, ואל מול משרד הביטחון. אנו נייצג אותך אל מול כלל הרשויות, ונעניק לך ליווי מקצועי ורגיש עד לתום הטיפול בכלל ההליכים בהם תבחרי.

 

 

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon