תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר של ד"ר לימור עציוני

ברוכים הבאים לאתר www.limorezioni.com (להלן: "אתר") אשר מנוהל ומופעל על ידי ד"ר לימור עציוני.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים דרכו מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בעמוד זה (להלן: "תנאים"), ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה טרם שימוש.

התנאים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו, אשר יוצגו באמצעות מחשב או מכשיר תצוגה ו/או תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), או באופן מודפס. תנאי השימוש באתר חלים בשימוש לרבות, צילום, אגירה במדיה דיגיטאלית, בשירותי ענן, ברשת האינטרנט וברשת סלולרית ו/או אחרת.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות רעיון, תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, איור, תמונה, או כל שילוב שלהם, וידאו מוקלט ו/או מקוון (live video streaming), קובץ, קוד מחשב, יישום.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן. כל שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש.

אתר זה משמש כשירות מידע כללי לציבור. אין לראות בדרך כלשהי בתוכן מתכני האתר המלצה לביצוע או להימנע מביצוע הליך כלשהו.

אין לראות באתר או בתוכן מתכניו כהצעה ו/או עצה משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות אישית עם מומחה. התכנים באתר הינם כלליים ומוצגים על דרך הממוצע, התכנים אינם מתיימרים להיות אישיים, מקיפים, מדויקים או עדכניים ואין בהם משום המלצה לפעול או להימנע מלפעול בדרך זו או אחרת.

בתכנון כמו גם בביצוע טיפול משפטי, יש חשיבות גדולה לבדיקה מדוקדקת של הפרטים וביצוע התאמה אישית של דרך ההתמודדות הספציפית המתאימה, לכן אין להקיש מתוך התוכן הכללי באתר זה לאירוע כלשהו.

כל העושה שימוש בתוכן המופיע באתר זה עושה זאת על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו האישית.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד כמשתמש סופי בלבד.

להסיר ספק, חל איסור ליצור ולפרסם תוכנה ו/או קוד המכיל קישור עמוק לתכני האתר (deep-link) זאת בשונה מקישור לעמוד השער של האתר בכתובת www.limorezioni.com.

חל איסור ליצור ולפרסם קישור ישיר לשרתי הוידאו המשרתים את האתר ובכך לאפשר לאחרים קבלת תוכן וידאו ישירות מבלי לקבל את כל עמוד האינטרנט שבו מופיע הוידאו באתר.

חל איסור להעביר או להרשות להעביר את תוכן האתר ואין ליצור ו/או להפיץ לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

חל איסור להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט הראשי באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה, לקובץ גרפי או לזרם וידאו באתר, אלא לעמוד הראשי המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

ד"ר עציוני רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ד"ר עציוני בעניין זה.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את ד"ר עציוני, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את ד"ר עציוני, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו\או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר ו\או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

בוררות וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, בתכניו ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תתברר בבית משפט בתחומי מדינת ישראל.

דיוור ישיר

בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (אשר מסרת מראש בצירוף הסכמה) מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך כאמור רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך והאתר ימחק את פרטיך ולא ישלח אלייך דבר עוד.

בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך האישיים לצד ג' כלשהו ולא יזהו אותך אישית.

מסירת מידע לצד ג'

בעלי האתר לא יעבירו לצד ג' כלשהו את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים ו/או צו שיפוטי.

אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים בתנאי השימוש

בכל מקרה בו יבוצעו בתנאי השימוש שינויים מהותיים בנוגע למידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר ו/או תשלח על כך הודעה למי שאישר קבלת דיוור ישיר.

פנה אלינו

ד"ר לימור עציוני מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לזכויות יוצרים, לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם. פניות כאמור ניתן להעביר בכתב לכתובת הבאה:

ד"ר לימור עציוני

רחוב המרגוע 5, הוד השרון, 4510201

מאמרים נוספים

phone icon