צו למניעת הטרדה מאיימת

במשרדנו אנו מייצגים נפגעי ונפגעות עבירה ונחשפים מדי יום לקושי העצום שמתלווה לנפגעי העבירה בעת תרגום הטראומה לסעדים משפטיים.

חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, קובע כי הטרדה יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים:

בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.

המקרים בהם ניתן להגיש את הבקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת:

  • בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.

  • התנהגות המטריד או המאיים, נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין.

  • סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שכנגדו מתבקש צו פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

באמצעות צו למניעת הטרדה מאיימת רשאי בית המשפט לאסור על אדם:

  • ליצור עם הנפגע כל קשר בעל-פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר.

  • להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע, או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.

  • להטריד את הנפגע בכל דרך אחרת.

  • לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.​

צו למניעת הטרדה יכול לבקש הנפגע או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו או תובע משטרתי. את הבקשה ניתן להגיש גם ללא הגשת תלונה במשטרה.

הפרת הוראה מהוראות הצו, משמעה עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית, ועלולה להביא להגשת כתב אישום כנגד המפר ואף למעצרו.

ניתן לבקש צו זמני עד ל-7 ימים במעמד צד אחד (כלומר, ללא נוכחות המטריד). בדיון בבקשה יקבע בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה ולהחליט על מסלול הפעולה הנכון עבורך. ליווי צמוד של עו"ד פלילי המכיר את מערכות התביעה והמשפט מקרוב עשוי להביא לקידום עניינו של נפגע עבירה בצורה המיטבית.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם: