ייצוג בני נוער

עו"ד פרופ' לימור עציוני מטפלת בנוער המעורב בפלילים ומייצגת בשלבים השונים של ההליך הפלילי.

השכלתה ומומחיותה האקדמית והמעשית במשפט פלילי מבטיחים ללקוחותיה ייצוג איכותי המאפשר הצלחה יחסית בתנאי התיק המורכבים.

נסיוננו בייצוג נוער כולל טיפול בעבירות פליליות מתחומים שונים כמו סמים, מין, אלימות, תנועה.

נהלי משטרה רלוונטיים לנוער המעורב בפלילים:

קטין מעל גיל 12, בר-עונשין אשר ביצע עבירה רשאי לדרוש הפעלת נוהל משטרה מס' 10.01.01 "הטיפול בתלונה ובתיק החקירה", לפיו עמידה בתנאים מסוימים תאפשר העברת התיק למסלול מותנה של אי-תביעה (גניזת התיק).

 

סעיף 4(2) לנוהל קובע כי בעבירות מסוג חטא שהעונש המרבי עליהן הוא עד שלושה חודשי מאסר ועבירות מסוג עוון עבירות שהעונש המרבי עליהן הוא עד שלוש שנות מאסר, ניתן  להעביר את הקטין למסלול של טיפול מותנה אם מתקיימים התנאים האלה: לקטין אין רישום פלילי קודם; נסיבות העבירה מקילות; הקטין הודה בביצוע העבירה; הקטין הביע נכונות להתנצל; הממונה על החקירה התרשם כי הקטין ימנע מלחזור על עבירה זו שוב. 
 

בעבירות מסוג פשע שהעונש המינימלי עליהן הוא שלוש שנות מאסר, נוסף על התנאים האמורים, הקטין נדרש לפצות כספית את הקורבן, למסור למשטרה את שם המבוגרים שהיו מעורבים במעשה העבירה (אם היו), ולהיות נכון לשתף פעולה עם המשטרה, לדוגמא במתן עדות.

בעבירות מסוג פשע נדרשת המשטרה לקבל את הסכמת הפרקליטות על מנת להעביר את הקטין למסלול של טיפול מותנה. 

 

בעבירות של שימוש בסמים תיק החקירה יועבר למסלול של טיפול מותנה רק אם יתקיימו התנאים הבאים: 

אין לקטין רישום פלילי קודם; הסם שבו נעשה שימוש הוא חשיש או מריחואנה; השימוש הוא מזדמן בלבד והקטין הביע נכונות לקבל טיפול מתאים. 
בהקשר זה יצוין כי נוהל מס' 03.300.030 של המשטרה, שכותרתו "הליך טיפול וטיפול מותנה לקטינים", הקובע שבמקרה שישתנו הנסיבות שבגינן הופנה הצעיר לטיפול מותנה, לדוגמא, אם הוא עבר עבירות נוספות בתוך חצי שנה, מתברר שיש לו תיקים נוספים, הוא אינו נענה להזמנת שירותי המבחן או שירות המבחן לנוער המליץ שלא לגנוז את תיק החקירה, המשטרה רשאית להמשיך לטפל בתיק במסגרת ההליך הפלילי.

נוהל משטרתי מס' 10.01.01 מסמיך את הגורמים במשטרה הרשאים להחליט על אי-תביעה ועל העברת הטיפול בקטין למסלול של טיפול מותנה. הגורמים כוללים מפקד תחנה וסגנו, ראש משרד חקירות ועוזרו וכן גורמים נוספים במרחב, במחוז ובמטה הארצי. זהות הגורם המוסמך להחליט בעניין תלויה בסוג העבירה, כלומר בשאלה אם מדובר בעבירה מסוג חטא, עוון או פשע.


המשטרה קבעה בנהליה מהן העבירות שבגינן הצעיר לא יופנה בשום מקרה לטיפול מותנה: עבירות שגרמו למוות גם אם לא בכוונה תחילה, עבירות של אלימות קשה ובריונות, עבירות מרמה וזיוף, שימוש בנשק או בחומר נפץ, עבירות מין למעט עבירות בעלות אופי "קל", עבירות ביטחון ועבירות סמים שאינן כוללות שימוש ובהן סחר, הפצה, ייבוא וכדומה. במקרים אלה, המשטרה ממשיכה בחקירתה ופותחת תיק פלילי נגד אותו נער בחשד לביצוע עבירה.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם: