רצח ילדים בידי הוריהם

על הספר רצח ילדים בידי הוריהם

הוצאת נבו, יוני 2016

ספרה השני של פרופ'  לימור עציוני סוקר את תופעת רצח ילדים בידי הוריהם לאורך ההיסטוריה, כפי שהיא באה לידי ביטוי במדינות השונות ברחבי העולם ובמדינת ישראל. מדובר בתופעה המוכרת משחר האנושות ועד ימינו ואשר מימדיה גדלו באופן ניכר בשני העשורים האחרונים.

מקדמת דנא שינויים חברתיים קדמו לשינויים משפטיים, רשימה ארוכה ומגוונת של הסברים לתופעת רצח ילדים בידי הוריהם מלמדת שהתופעה לובשת פנים שונות בתרבויות שונות. עם זאת, ניתן לומר, כי קיים מכנה משותף של הנסיבות המביאות הורה לרצוח ילדו; נקמה, כעס, קנאה, בושה, עוני, סטיגמה חברתית, נכות וכדומה. רצח ילדים בידי הוריהם אינו פשע אקראי ובלתי צפוי, הוא משקף את החברה שבה הוא מתרחש.

מטרת ספר זה הינה העלאת המודעות החברתית והמשפטית לתופעת רצח ילדים בידי הוריהם ויצירת כללים אשר ימנעו את הרצח הבא. הדרך המוצעת בספר להשגת מטרה חשובה זו היא באמצעות חשיפת ממצאינו והצגת הצעות לרפורמות חקיקה ראויות בתחומי המשפט והחברה.

רפורמות בתחומי שונים כגון; מדיניות הענישה, מדיניות רווחה, החמרה עם הורים אשר רצחו ילדיהם, מענה לסוגיות אי שפיות הדעת העולות חדשות לבקרים בנושא זה והתחייסות נפרדת לעבירת הניסיון לרצח ילדים בידי הוריהם ועוד.

פרופ' לימור עציוני הינה מרצה מבוקשת באקדמיה. היא נחשבת לסמכות משפטית בכירה בתחום המשפט הפלילי ובעבירות מין בפרט, ספרה הראשון "גילוי עריות" ומאמריה הרבים, מצוטטים בבתי המשפט בישראל על כל ערכאותיו.

מאמרים נוספים

phone icon