סחר בסמים בני נוער

מהן עבירות סמים?

בישראל, כל החזקה, צריכה, גידול, או מכירה של סם המופיע בפקודת הסמים המסוכנים, מהווה עבירה על החוק, כלומר, "עבירת סמים".

מהי פקודת הסמים המסוכנים?

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 היא המסגרת הנורמטיבית המגדירה את המותר והאסור בכל הנוגע לחומרים מסוכנים (סמים) בישראל. נספח א' לפקודה מהווה רשימה בה מוזכרים כל החומרים המוגדרים כחומרים מסוכנים.

בפקודה מופיעות מגוון העבירות האסורות על פי החוק במדינת ישראל, וכן סוגי החומרים המסוכנים הנחשבים כסמים.

מהי עבירה של סחר בסמים?

סחר בסמים הוא כל עסקת מכירה בין שני אנשים או יותר. כך שלמעשה ברגע שמכרתי סם לאחר, ניתן להאשים אותי בגין עבירה זו. בסעיף 13 לפקודה ניתן למצוא את עבירת הסחר המופיעה בצורה הבאה- "יצוא, יבוא, מסחר והספקה". כך לדוגמא גם אם מכרתי לחבר רק פעם אחת כמות קטנה של סם, ניתן יהיה להגיש נגדי כתב אישום בגין עבירה זו. כך גם במקרה בו ביצע אדם עסקאות רבות אל מול קונים רבים, וגם כשמדובר בכמויות סם משמעותיות. עם זאת, חרף העבודה כי סעיף העבירה יהיה זהה, ברי כי ישנה משמעות לכמות העסקאות, סוג החומר הנמכר בכל עסקה (ובסך הכל) וכיוצא בזאת. אף על פי כן חשוב לציין כי הפסיקה הנוהגת מתייחסת בחומרה לעבירה זו, גם כאשר העסקה כללה מכירה אחת בלבד.

מה נחשב לסחר?

סחר הוא כל ביצוע עסקת סם (מכל סוג שהוא כל עוד מופיע בפקודה כסם מסוכן) כנגד תשלום – לאדם אחר, בין אם לצדדים יש היכרות מוקדמת ובין אם לאו.

מהו סחר בסמים באמצעות הרשת?

בשנים האחרונות ישנה מגמה של סחר בסמים באמצעות הרשת, בין אם באמצעות הרשתות החברתיות השונות כמו טלגרם ואחרות (והמתוקשרת מבניהן היא פרשת "טלגראס" כמובן), ובין אם באמצעות רשתות חברתיות נוספות.

סחר בסמים ברשת הפך פופולרי הן בקרב צעירים והן בקרב בני נוער.

האנונימיות המתאפשרת ברשת, בנוסף למגוון האפליקציות המוצפנות, יוצרות אשליה של מצב בו קל להניח כי המסחר ברשת בטוח יותר. עם זאת, יחידות הסייבר השונות של המשטרה (בשילוב עם התפתחות הטכנולוגיה), מצליחות לאתר מקרים רבים של מסחר ברשת, כך שבסופו של דבר במקרים רבים מוגשים כתבי אישום הן כנגד הקונים והן כנגד המוכרים.

מהו יצוא ויבוא סמים בקרב בני נוער?

יצוא ויבוא סמים הם כמשמעותם, הוצאה או הבאה של סם מסוכן למדינת ישראל ומחוצה לה. הדבר יכול להיות באופן מאורגן, או עבור אדם אחר, וגם כאשר מדובר בכמות לצריכה עצמית. כך לדוגמא גם במקרה בו "שכחתי" בתיק כמות מזערית של סם לצריכה עצמית, בדרכי בין מדינות, הדבר יעלה לכדי עבירה של יצוא/יבוא סם מסוכן. כאמור, מדובר בעבירה חמורה מאוד, גם במדינת ישראל וגם מחוצה לה, ועל כן יש להיוועץ בעורך דין פלילי המתמחה בתחום עבירות הסמים, גם כאשר עובדות המקרה מתארות אירוע של שכחה בשוגג.

מה קורה במקרה בו לא ידעתי שהעברתי סמים עבור אחר?

כאשר אדם ביקש מאחר להעביר עבורו דבר מה למדינה אחרת או ממדינה אחרת לישראל, מדובר בעבירה של יצוא, יבוא, מסחר והספקה, עבירה לפי סעיף 13 לפקודה, וכן עבירה שהעונש לצידה עומד על עד עשרים שנות מאסר. כאמור יש לבחון את נסיבות המקרה, כאשר נקודת המוצא תהיה כי המעביר את החומר הנחשד כסם, ידע או היה עליו לדעת כי מדובר בסם. הפסיקה קבעה כי במקרים מסוג זה ניתן יהיה להחיל את כלל "עצימת עיניים" לפי סעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין. כלומר, כאשר אדם חשד ונמנע מלברר האם מדובר בסם מסוכן, ניתן יהיה להרשיע אותו בעבירה לפי סעיף זה. דוגמא נוספת היא כאשר אותו מקרה התרחש בתוך מדינת ישראל, גם אז ניתן יהיה להסתפק בכלל עצימת עיניים, וניתן יהיה להרשיע את מבצע העבירה בעבירה של החזקת סם.

יבוא סמים באמצעות הדואר בקרב בני נוער

בשנים האחרונות ישנה מגמה לייבא סמים גם באמצעות הדואר. הדבר נפוץ בקרב צעירים ובני נוער גם כן.  למעשה מדובר בהזמנה של סמים ברשת, וקבלתם באמצעות חבילה דרך דואר ישראל. שכיחותה של ביצוע העבירה בדרך זו היא בין היתר בשל קלות הביצוע, והן בשל האנונימיות המתאפשרת ברשת, לעיתים תוך שליחת החבילה על שמו של אחר, שליחה לכתובת אחרת, וכיוצא בזאת.

ומה קורה אם רק סיפקתי סם לאדם אחר? ללא תשלום?

גם הספקה של סם לאחר, אסורה על פי סעיף 13 לפקודת הסמים, וכן מהווה עבירה חמורה שדינה עומד על עד עשרים שנות מאסר. למעשה לפי החוק היבש, אין הבחנה בין מי שמכר סם לאחר לבין מי שסיפק לו. עם זאת, לרוב, בתי המשפט יראו בחומרה יתרה מי שמכר סם עבור תשלום. ואולם, כמו בכל הליך פלילי, הדבר תלוי במכלול הנסיבות.

מהי המשמעות של הספקת סם לקטין?

המחוקק רואה בחומרה יתרה כל עבירה שעניינה בקטינים. לפי הפקודה עבירה של הספקת סם לקטין (אף ללא תשלום), היא עבירה שדינה עומד על עד עשרים וחמש שנות מאסר. כך גם מי שמשדל קטין להשיג סם עבורו, או מי שמשדל קטין להשתמש בסם מסוג כלשהו. הדבר נכון בין אם הקטין ידע על כך שמדובר בסם המצוי בפקודה, ובין אם לאו.

מהי המשמעות של מעורבות בני נוער בעבירות סמים?

כאשר בני נוער מעורבים בעבירות סמים, כמו גם בעבירות אחרות, יש לשפוט אותם על פי חוק הנוער.

מהו חוק הנוער?

חוק הנוער הוא חוק אשר חל על כל קטין מתחת לגיל שמונה עשרה, שביצע את העבירה בהיותו קטין, כלומר, טרם מלאו לו שמונה עשרה (ולאחר שמלאו לו שתיים עשרה, גיל האחריות הפלילית במדינת ישראל). כך לדוגמא, גם במקרה בו העבירה בוצעה יום לפני שמלאו לקטין שמונה עשרה, הוא יישפט בבית משפט לנוער, ולו בוצעה יום לאחר שמלאו לו שמונה עשרה, הוא יישפט כבגיר.

מהו בית משפט לנוער?

בית משפט לנוער הוא למעשה בית משפט שלום בו השופטים עוברים הכשרה ייעודית. אופיים של הדיונים ייחודי גם הוא, ובא לידי ביטוי בשיח של השופט עם הקטין, אשר נעשה לרוב באווירה נינוחה ובגובה העיניים. בעבירות מסוימות (ולרוב חמורות יותר) ההליך המשפטי יתנהל בבתי משפט מחוזיים, אך במסגרת חוק הנוער.

מה המשמעות של חוק הנוער ובית המשפט לנוער בעבירות של סחר סמים?

בהתאם לחוק הנוער, כאשר מדובר בקטינים, אף בעבירות סמים, המטרה היא שיקומו של הקטין, והרחקתו מהעולם העברייני. לכן כאשר קטין משתף פעולה ונרתם להליכי הטיפול והשיקום, קיים סיכוי גבוה כי לא יורשע בבית המשפט לנוער, וישלם את חובו לחברה בדרך של אפיק שיקומי, לרבות שירות לתועלת הציבור, פיקוח של צו מבחן, ועוד.

כדי להגיע להישגים אלה, נדרש טיפול וייעוץ פרטני על ידי עורך דין מומחה לנוער, אשר ידע למנף את שיתוף הפעולה של הקטין ומשפחתו, ולרתום את כלל הרשויות, לרבות שירות המבחן, וכן  לשכנע את בית המשפט לנוער שהדרך הנכונה היא אכן שיקומו של הקטין.

חשוב לציין כי בריאותו הפיזית והנפשית של הקטין חשובה עד מאוד. במקרים בהם מדובר בבן נוער אשר מכור לסמים או כיוצא בזאת, שירותי הרווחה ושירות המבחן יוכלו לסייע ולהעמיד בפניו אפשרויות למוסדות גמילה שיסיעו לו לעבור את המשבר בו נמצא, וזאת במקביל לניהול ההליך הפלילי בעניינו.

מהם האפיקים הטיפוליים האפשריים בקרב בני נוער?

ישנם אפיקים טיפוליים רבים היכולים להוות בסיס לשיקומם של קטינים בהליכים פליליים.

בין אם מדובר בחלופת מעצר בתיקים חמורים, או בחלופה מוסדית כאשר מדובר בקטין שאין לו מקום יציב לגדול בו, ניתן לשקם קטינים באמצעות מוסדות גמילה למיניהם, או מרכזים טיפוליים, הנמצאים תחת פיקוח שירות המבחן ומשרד הרווחה.

כאשר מדובר בקטינים אשר בבסיסם סובלים מהתמכרות לאלכוהול או סמים, ישנם מוסדות גמילה אשר מקבלים את הקטינים ומעניקים להם את המעטפת הטיפולית הן בהיבט הפיזי של הגמילה, והן בהיבט המנטלי. המקומות הללו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם שירות המבחן, ובאפשרותם ללוות את הקטין בדרך שתיתן מענה לכל המורכבויות הנוספות של ההליך הפלילי בו הוא מצוי.

נוסף על כך ישנם מרכזי יום, או מרכזיים טיפוליים נוספים הכוללים השתתפות בקבוצות תמיכה למיניהן, או בשיחות פרטניות עם הקטין. קטין שהשתקם ונתרם מההליך הטיפולי, יוכל בית המשפט להכיר בכך כחלק משיקום משמעותי אותו עבר הקטין – בהתאם לחוק הנוער, והדבר יהווה בסיס מהותי להחלטה האם להרשיע את הקטין או רק לקבוע האם ביצע את העבירה. הדבר כאמור ישליך באופן ישיר גם על עונשו של הקטין.

אם בני/בתי חשודים בעבירת סמים – האם עלי להיוועץ בעורך דין פלילי?

המלצתנו היא להיוועץ בעורך דין פלילי בהקדם האפשרי, וככל שניתן כבר טרם החקירה המשטרתית, אדרבה עת המדובר בבני נוער. עורך דין פלילי אשר מכיר את התחום על בוריו יוכל לסייע לך הן בשלב החקירה, והן בכל השלבים שלאחריה, לרבות בבתי המשפט בערכאות השונות.

מדוע כדאי לפנות למשרדנו במקרה בו קטין חשוד בעבירה של סחר בסמים?

אחת ההתמחויות העיקריות במשרדנו היא ייצוג קטינים בהליך הפלילי, וכן בעבירות סמים, גם כאשר מדובר בעבירות של סחר בסמים. עבודה שוטפת עם קטינים, והיכרות עם ההליכים השונים החלים בעניינם, כמו גם עם המסגרות הטיפוליות השונות, נותנים למשרדנו יתרון גדול בייצוג הנוער בהליך הפלילי. ליווי מלא של הקטין ומשפחתו, הנגשת המידע עבורו וייצוגו בפני הרשויות והערכאות השונות באופן מקצועי ורגיש, ושילובו בהליכים טיפוליים ככל שנדרש, מובילים להישגים משמעותיים בהליכים עצמם – ולא פחות חשוב מכך, בחייו של הקטין.

סחר בסמים בני נוער

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon