סוגי הטרדות מיניות

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), במספר סעיפים המתארים התנהגויות שונות העולות לכדי הטרדה או התנכלות. ככלל, פסיקת בתי המשפט פירשה את החוק כך שהמוטרד יראה בצורה גלויה למטריד כי אינו מעוניין בכך, וזאת למעט חריגים הקבועים בחוק.

מהי המסגרת החוקית לכך?

המסגרת החוקית למעשי הטרדה והתנכלות היא כאמור החוק למניעת הטרדה מינית. החוק חוקק בשנת 1998 ומאז תוקן מעת לעת. בשנת 2014 נוסף תיקון משמעותי ביותר, המוכר בציבור גם כ- "חוק הסרטונים", עליו נרחיב בהמשך.

אילו סוגי הטרדות מיניות קיימים על פי החוק?

 • סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשים הנדרשים הם בעלי אופי מיני.
 • מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין. במסגרת הליך פלילי כנגד נאשם, ככל שהמסד הראייתי יצביע על מעשה מגונה, התביעה תעמידו לדין בגין עבירה של מעשה מגונה. עם זאת, במסגרת תביעה אזרחית מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, ניתן לתבוע גם כאשר המעשה שבוצע עולה לכדי מעשה מגונה.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית, וזאת אף אם לא עלתה כל כוונה להצעה מינית מצד המטריד.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
 

להלן הסייגים המתייחסים לסעיף זה: כאשר הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו. 

כך גם כאשר הפרסום נעשה למטרה כשרה, וכן כאשר יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו.

בעשור האחרון, וכבר קודם לכן, בשל ההתפתחות הטכנולוגית המהירה, והפופולריות של הרשתות החברתיות, החלה מגמה של הפצת תמונות וסרטונים, בעיקר אינטימיים או בעלי אופי מיני או מבזה, אשר הופצו בקבוצות הווטסאפ, ברשתות החברתיות השונות, ועוד. 

התופעה הינה חמורה, אדרבא כאשר נעשית בקרב בני נוער. כדי למגר את התופעה, קבע המחוקק את סעיף זה. חקיקה זו, מעבר להרתעה, גם העלתה למודעות בקרב הציבור בכלל, ובקרב בני הנוער בפרט, את האסור והמותר בהתייחס להפצת סרטונים/תמונות ברשת.

חשוב לדעת כי העמדה לדין פלילי יכולה להיות אף כנגד מי שהפיץ את הסרטון או התמונה, גם אם לא היה זה שצילם את הסרטון, ואף אם לא היה נוכח במקום בשעת המעשה.

כך שכל הפצה של תמונה או סרטון  כמפורט בחוק יכולים לעלות לכדי עבירה או לידי הטרדה מינית כמשמעותה במישור האזרחי.

כאמור, הפצה או שיתוף של סרטון ואף של פוסט יכול ויעלו לכדי ביצוע הטרדה מינית. עם זאת הפסיקה בתחום האזרחי קבעה כי ככל שנעשה רק "לייק" לפוסט מסוים, אין המדובר בהפצה וכן הדבר לא יעלה לכדי הטרדה מינית.

כפי שהוזכר, ככלל, על המוטרד להראות מטריד כי אינו מעוניין בהתנהגות המינית ובהצעות האמורות. ואולם, ישנם מספר סייגים בחוק, בהם אין צורך בכך:

 • לקטין או חסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.
 • לקטין שטרם מלאו לו 15 – גם ללא ניצול יחסים, כל עוד המטריד אינו קטין בעצמו.
 • למטופל במסגרת טיפול נפשי, בריאותי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל.
 • לעובד, במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות.
 • לתלמידים בכיתות י"ב, י"ג ו- י"ד שאינם קטינים, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • לתלמידים או סטודנטים הלומדים במוסד לימוד להשכלה גבוהה תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • לכל אדם תוך ניצול יחסים מרות או תלות, במסגרת הדרכה/ייעוץ של כהן דת או מי שמתחזה להיות כזה, וכן אדם המציג עצמו בעל סגולות רוחניות מיוחדות.
 • לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור.
 • לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסח מרות או תלות.

עבירת הטרדה מינית היא עבירה שהעונש לצידה הוא עד שנתיים מאסר, ובמקרים מסוימים אף עד 4 שנות מאסר.

מהי התנכלות?

התנכלות מוגדרת בחוק כ- "פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית". לדוגמא פגיעה בסטודנטית לאחר שהתלוננה על הטרדה מינית כנגד מרצה במוסד הלימודים בו היא לומדת.

האם הטרדה מינית על כל סוגיה – היא בהכרח פיזית?

הטרדה מינית יכולה לכלול מעשים פיזיים בעלי אופי מיני, ויכולה גם לא. שכן אין אפילו הכרח שיהיה מפגש פיזי בין המטריד למוטרד. הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהודעות טקסט, בשיח ברשתות החברתיות, ובפלטפורמות הצ'אטים השונות. כאמור, גם שליחת תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני מהווים הטרדה מינית כמפורט בחוק.

נפגעתי מהטרדה מינית – מהם המסלולים המשפטיים העומדים בפני?

במקרה בו נפגעת מהטרדה מינית, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית.

ניתן לנקוט במספר מסלולים משפטיים, ולעיתים אף לשלב מספר מסלולים במקביל. עו"ד מקצועי יסייע לך לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורך, בהתאם לנסיבות המקרה.

ישנם ארבעה מסלולים משפטיים:

 • מסלול פלילי
 • מסלול דין משמעתי
 • מסלול אזרחי
 • מסלול אזרחי – בשל הטרדה מינית במקום העבודה

חשוב לציין כי ניתן לפנות ליותר ממסלול אחד, וזאת כאמור לאחר ייעוץ של עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית על כלל סוגיה.

סוגי הטרדות מיניות – מהו המסלול הפלילי?

מסלולו של ההליך הפלילי יחל בהגשת תלונה במשטרה בגין הטרדה מינית, לאחר קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית. לאחר מכן המשטרה תחקור את המקרה והתיק יועבר לבחינה נוספת בידי הפרקליטות, שם תתקבל החלטה האם להעמיד את המטריד לדין, כלומר להגיש נגדו כתב אישום. 

ככל שלא יוגש כתב אישום, עוה"ד שלך יבחן את המקרה וביחד תקבלו החלטה האם כדאי להגיש ערר על סגירת תיק החקירה. ככל שיוחלט להעמיד את הפוגע לדין, יוגש נגדו כתב אישום, למעט במקרים חריגים בהם ניתן לנתב את ההליך למסגרת של הסדר מותנה. 

באם יוגש כתב אישום, עוה"ד יסביר לך את משמעותו של ההליך הפלילי הצפוי בפניך, ויתלווה אליך לדיונים בבית המשפט ככל שיידרש. 

בסופו של דבר ככל שהנאשם יורשע בבית המשפט, יינתן פסק דין אשר יכלול בין היתר את עונשו של הנאשם, ולעיתים גם פיצוי פלילי. חשוב לדעת כי לרוב גובהו של הפיצוי הפלילי אינו רב, אולם לאחר מכן עדיין פתוחה בפניך האפשרות להגיש גם תביעה אזרחית, הכל כאמור תלוי בנסיבות המקרה.

סוגי הטרדות מיניות – מהו מסלול הדין המשמעתי?

בנוסף להליך הפלילי, בחלק מהמקרים ניתן לנקוט גם בהליכים משמעתיים. כך לדוגמא כאשר מדובר במקומות עבודה בהם קיימים הליכים משמעתיים, למשל מקומות עבודה בשירות המדינה, כגון משטרת ישראל, או במוסדות רפואיים, או מוסדות להשכלה גבוהה, אפשרות נוספת היא במקרים בו המטריד הוא בעל מקצוע אשר כפוף לדין משמעתי, כגון עורך דין, רופא ועוד.

ההליך המשמעתי דומה בעיקרו להליך הפלילי אולם בכל זאת ישנם מספר הבדלים בין השניים. ראשית, על אף שניתן להגיש תלונה גם במשטרה -לצורך מיצוי ההליך הפלילי, ותלונה נוספת לצורך ההליך משמעתי – במקום עבודתו של המטריד, ישנם מקרים בהם ההכרעה בהליך המשמעתי תתקיים רק לאחר ההכרעה בהליך הפלילי. 

שנית, הבדיקה בהליך המשמעתי תעשה על ידי הגוף בו עובד המטריד ולא על ידי משטרת ישראל. בנוסף, דין משמעתי הוא הליך עם סדרי דין שונים מההליך הפלילי, ולכן נדרש ייצוג של עו"ד המתמחה בתחום. חשוב לציין כי גם הענישה בהליכים המשמעתיים היא שונה, ומטבע הדברים לרוב תהיה מקלה יותר. אמצעי הענישה יכולים להיות לדוגמא; השעיה זמנית ממקום העבודה, עיכוב בדרגה או בתנאי השכר, ועוד.

סוגי הטרדות מיניות – מהו המסלול האזרחי?

משמעות המסלול האזרחי היא למעשה הגשת תביעה לבית משפט אזרחי. התביעה תהיה תביעה כספית לצורך פיצוי על מעשה ההטרדה, וזאת מכוח החוק למניעת הטרדה מינית.

לפי החוק למניעה הטרדה מינית ניתן לתבוע פיצויים גם ללא הוכחת נזק, כך שבית המשפט רשאי לפסוק סכום של עד 120,000 ₪ בשל הטרדה מינית או התנכלות.

בנוסף ניתן להגיש תביעה נזיקית. בתביעה נזיקית ניתן לתבוע סכום גבוה יותר אולם יש להוכיח נזק, וזאת בדרכים המקובלות בתביעות נזיקיות, על ידי מסמכים המעידים על טיפוליים רפואיים או נפשיים, הפסד ימי עבודה ועוד.

אפשרות נוספת היא כאמור הגשת תביעה נגררת. לאחר שהתקבל פסק דין מרשיע בהליך הפלילי, ניתן לתבוע תביעה נגררת בהליך אזרחי, וזאת בתוך 90 יום מהפיכתו של פסק הדין בהליך הפלילי לחלוט. 

המשמעות היא שעצם ביצוע המעשה ואחריות הפוגע כבר הוכחו בהליך הפלילי, והתובע/ת אינם צריכים להוכיח דבר למעט הנזק. בית המשפט שידון בתביעה הוא בית המשפט שדן בהליך הפלילי.

סוגי הטרדות מיניות – מהו המסלול של הטרדה מינית בעבודה?

מסלול נוסף הוא האפשרות להגיש תביעה אזרחית לבית דין לעבודה.

כאשר מעשה ההטרדה או ההתנכלות בוצעו במקום העבודה, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה כנגד המטריד או כנגד המעסיק – וזאת במקרה בו לא ננקטו אמצעי מנע כמתחייב, או כאשר התלונה לא טופלה כראוי.

במקרה בו ימצא כי התביעה לבית הדין כנגד המטריד או כנגד המעסיק – מוצדקת, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים של עד 120,000 ₪ ללא צורך בהוכחת נזק, או סכום גבוה יותר במקרה בו התובע הוכיח את נזקיו.

מדוע צריך עורך דין המתמחה בסוגי הטרדות מיניות לצורך ייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית?

פגיעה בשל הטרדה מינית היא פגיעה הבאה לידי ביטוי במספר מישורים, חלקם בעלי משמעות משפטית. לעיתים ניתן לפעול במקביל במספר מישורים גם בהליכים המשפטיים, ולכן רק עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית יוכל לסייע לך בדרך הנכונה והמקצועית ביותר. חשוב ומומלץ להיוועץ בעו"ד אשר משרדו מטפל בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי.

מדוע כדאי להיעזר במשרדנו לצורך ייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית?

משרדנו מתמחה בלווי וייצוג של נפגעי/ות הטרדה מינית על כלל סוגיה מזה שני עשורים. משרדנו יעניק לך ייעוץ מקצועי, מעמיק, ומקיף החל מהרגע הראשון ועד לתום ההליכים המשפטיים. לאחר ייעוץ ראשוני נקבל החלטה משותפת באילו מסלולים משפטיים נכון וכדאי לך לפנות, ונוכל לתת לך את כלל השירותים המשפטיים לפי בחירתך.

 הסבר והנגשת המידע, עדכון שוטף על מצב התיק וייצוג אל מול הרשויות השונות, הכנה וליווי לדיונים בבית המשפט, וייצוג מלא בכל הערכאות, הם רק חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת במשרדנו. 

התמחות במתן שירותים משפטיים פליליים לנפגעי/ות וכן מתן ייעוץ בהליכים האזרחיים משלימים את התמונה לכל נפגעת ונפגע, וזאת בנוסף כאמור לליווי אישי, מקצועי ורגיש.

הטרדות מיניות

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon