נפגעות תקיפה מינית

מהי תקיפה מינית?

תקיפה מינית היא כל מעשה מיני הנעשה בניגוד לרצונה של הנפגעת, למעט מקרים בהם גם חרף הסכמתה הדבר יעלה לכדי עבירה. ניתן לחלק את סוגי התקיפות המיניות למספר קטגוריות. תקיפה פיזית- בה התוקף לרוב (אך לא בהכרח) אינו מוכר לנפגעת. ברוב המקרים התקיפה תתבצע בפתאומיות והתוקף יכפה על הנפגעת מעשה מיני בניגוד לרצונה.

תקיפה פיזית על ידי גורם מוכר- ברוב המקרים תקיפה מסוג זה לא תהיה אלימה ומפתיעה, אלא, לרוב התוקף יפעיל מניפולציות שונות על הנפגעת, בעיקר בפן הפסיכולוגי, ניסיונות שכנוע, הטלת אשמה, בושה, איומים, הבטחה לטובות הנאה ועוד.

תקיפה מילולית- תקיפה שיכולה להיגרם על ידי תוקפים מוכרים או לאו, ותכלול אמירות מיניות, הצעות מיניות ועוד. לעיתים מצב זה יתרחש כאשר בין הצדדים מתקיימים יחסי מרות בעבודה, יחסים בין מטפל למטופלת, יחסים בין תלמידה למורה ועוד.

 

אילו סוגים של תקיפות מיניות יש?

נפגעות תקיפה מינית מעבירת הטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, להלן סעיפי החוק העיקריים:

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.

 

  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.

 

  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

 

  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (ישנם מספר של סייגים לסעיף זה המפורטים בחוק).

עבירת הטרדה מינית היא עבירה שהעונש לצידה הוא עד שנתיים מאסר, ובמקרים מסוימים אף עד 4 שנות מאסר.

 

נפגעות תקיפה מינית מעבירת מעשה מגונה

מעשה מגונה הוא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, הנעשה באדם אחר ללא הסכמתו. העבירה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין. הגדרת העבירה מאוד רחבה, והורחבה עוד יותר בפסיקה.

כמו כן, החוק מחמיר כשמדובר בעבירה הבוצעה בכוח, או תחת איומים, כך גם עבירה הבוצעה כנגד קטינה או חסרת ישע, ביחסים בין מטפל למטופלת, במסגרת יחסי מרות בעבודה, ועוד. החוק קובע כי עבירת המעשה המוגנה הא עבירה שהעונש המקסימלי לצדה נע בין שנתיים ועד ל- 15 שנות מאסר – במקרים החמורים ביותר.

 

נפגעות תקיפה מינית מעבירת מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין כמעשה של "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם". הסעיף מתייחס למעשה סדום כאקט שבוצע שלא בהסכמה, בין שני בגירים.

עם זאת, החוק מתייחס למספר רב של מצבים בהם מעשה סדום יחשב כעבירה אף אם נעשה בהסכמת הצדדים, כך למשל במקרים שבוצעו כנגד קטינות מתחת לגיל 14, בחסרות ישע, יחסים בין מטפל למטופלת, במקרים תוך הסכמה שהושגה במרמה, במקרים בהם הדבר בוצע תוך ניצול יחסי מרות/חינוך או השגחה, בין בני משפחה ועוד.

העונש המקסימלי לעבירה מתחיל ב- 3 שנות מאסר, ובמקרים החמורים יגיע עד ל- 20 שנות מאסר.

 

נפגעות תקיפה מינית מעבירת אונס (אינוס)

עבירת האינוס מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין. סעיף העבירה קובע כי מבצע העבירה הוא מי שבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית. המונח "בועל" מוגדר בחוק כמי שמחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה.

אינוס יכול שיהיה בנסיבות מגוונות עת בוצע כלפי אישה אף בהסכמתה, אם הדבר הושג במרמה, או כשמדובר בקטינה מתחת לגיל 14.

נסיבות נוספות מתאורות בחוק כניצול מצב של חוסר הכרה או שיכרות, נפגעת שהיא חולת נפש או לוקה בשכלה, קטינה שטרם מלאו לה 16 תוך איום בנשק קר או חם, תוך גרימת חבלה פיזית או נפשית או הריון, תוך התעללות, או במצב בו האדם מבצע את המעשה בפני אחרים או ביחד עם אחרים.

העונש המקסימלי העומד לצד העבירה מתחיל ב- 16 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עומד על עד 20 שנות מאסר.

 

האם נפגעות תקיפה מינית יוגדרו כנפגעות גם כאשר מדובר על יחסים שבוצעו בהסכמה?

כן. נפגעת תקיפה מינית בהסכמה היא מי שבוצעה בה עבירת מין מכל סוג שהוא, ושהחוק אינו "מכיר" בהסכמתה, לדוגמא, בשל גילה הצעיר. בישראל גיל ההסכמה עומד על גיל 16. אולם גם בין קטינות נעשית הבחנה בחוק, בעיקר בטווח הגילאים של 14-16 וכן מתחת לגיל 14, אז החוק אינו מכיר בהסכמה כלל.

דוגמאות נוספות הן הסכמתה של חסרת ישע, הסכמה שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מיהות המעשה – וזאת גם כאשר מדובר בבגירות. ישנן עוד מספר חלופות בחוק, ועל כן מי שנפגעה מעבירה מין בנסיבות אלה, מוגדרת כנפגעת תקיפה מינית.

 

מה לעשות במקרה בו נפגעת מתקיפה מינית?

במקרה בו נפגעת מתקיפה מינית, ראשית יש לקבל סיוע רפואי ונפשי. במקביל כדאי ליצור קשר באופן מידי עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעות תקיפה מינית ולפנות למשטרה לצורך הגשת תלונה.

 

אילו זכויות מגיעות על פי חוק לנפגעות תקיפה מינית?

חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001 מסדיר בין היתר את זכויותיהן של נפגעות תקיפה מינית.

במקרה בו נפגעת מתקיפה מינית קיימות זכויות המגיעות לך על פי חוק, כך לדוגמא עדכונים מטעם הפרקליטות בדבר התקדמות ההליך הפלילי, הזכות להביע עמדה בדבר הסדר טיעון שמתגבש בין הצדדים, הזכות להגיש תצהיר נפגעת עבירה בשלב הטיעונים לעונש, ועוד.

ואולם, חשוב לציין כי קיים מדרג בחוק בדבר חומרת העבירות, וחלק מהזכויות ניתנות רק כאשר מדובר בעבירות החמורות יותר.

אילו שירותי סיוע קיימים עבור נפגעות תקיפה מינית?

שירותי הסיוע הקיימים עבור נפגעות תקיפה מינית פרוסים ברחבי הארץ. חלקם אף נותנים מענה 24/7 באמצעים מקוונים ובאופן אנונימי. תוכלי לפנות למוקד הרווחה, המשטרה, לחדר מיון בבית החולים, וכן לאחד ממרכזי הסיוע המנויים באיגוד מרכזי הסיוע. כל זאת ללא תשלום.

מדוע כדאי להיעזר בעו"ד המתמחה בייצוג נפגעות תקיפה מינית?

חשיבות ההיוועצות עם עו"ד המתמחה בייצוג נפגעות תקיפה מינית היא רבה לאין שיעור. החל משלב הגשת התלונה במשטרה וכלה בשאר ההליכים הפליליים והאזרחיים, ועל כן רצוי ונכון לעשות זאת ללא דיחוי. שלב הגשת התלונה במשטרה הוא שלב קריטי אשר עלול לקבוע את גורל התיק הפלילי.

הסבר מעמיק על הגשת התלונה וההליכים שלאחריה, וליווי פיזי על ידי עו"ד בעת הגשתה יעניקו לך ידע, ביטחון, והרגשה שאינך לבד מול המערכת.

מדוע כדאי להיעזר בשירותי משרדנו במקרה בו נפגעת מתקיפה מינית?

משרדנו מתמחה בייצוג נפגעות תקיפה מינית מזה שנים רבות. תחום ההתמחות מורכב מידע וניסיון שנצבר במהלך השנים, תוך מתן ייצוג של נפגעים ונפגעות רבות. הסבר והנגשת המידע בהליך הפלילי, עדכון שוטף על מצב התיק ברשויות השונות, והכנה וליווי לדיונים בבתי המשפט – הם רק חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת במשרדנו.

יחד איתך נבנה את האסטרטגיה המתאימה לך, ובמידת הצורך יש באפשרותנו לייעץ לך גם בנושא בקשות לסעדים אזרחיים.

 

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon