חקירה של קטין במשטרה

האם ילדכם נעצר או זומן לחקירה במשטרה?

ייצוג נוער בפלילים, מצריך ידע והתמחות מיוחדת.

עו"ד פרופ' לימור עציוני מטפלת בנוער המעורב בפלילים ומייצגת בשלבים השונים של ההליך הפלילי.

השכלתה ומומחיותה האקדמית והמעשית במשפט פלילי מבטיחים ללקוחותיה ייצוג איכותי המגדיל את סיכויי ההצלחה בתנאי התיק המורכבים.

ניסיוננו בייצוג נוער כולל טיפול בעבירות פליליות מתחומים שונים כמו סמים, מין, אלימות, תנועה.

התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה

טרם חקירת הקטין החשוד, יודיע החוקר לקטין בלשון המובנת לו ובהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, על זכויותיו: הזכות להיוועץ עם עורך דין ביחידות, בכפוף למגבלות לפי כל דין והזכות לנוכחות של הורהו או של קרוב אחר בחקירתו.

החוק המסדיר את הוראות הדין הספציפיות לעניין חקירת חשודים קטינים, הוא חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 – הנקרא "חוק הנוער". לפיו:

הודעה על מעצר קטין או הגעת חשוד לתחנה

הכלל הוא, כי יש להודיע להורים והחקירה תהיה בנוכחות ההורים. על הקצין הממונה להודיע ללא דיחוי להורה הקטין כ בא או הובא קטין חשוד – שאינו עצור – לתחנת המשטר /כאשר נעצר קטין חשוד. במידה ולא ניתן לאתר ההורה במאמץ סביר יש ליידע קרוב בגיר המוכר לקטין.

הודעה על חקירת קטין

קטין חשוד או עד יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו או קרוב אחר אלא אם: ביקש זאת קטין שאינו חשוד בביצוע עבירה / על פי החלטת קצין בעילות כגון: שיבוש הליכי חקירה, טובת החקירה, טובת הקטין.

נוכחות הורה בחקירת קטין חשוד

קטין חשוד זכאי שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו וכן זכאי להיוועץ במי מהם אלא אם קצין מוסמך סבר כי יש בנוכחותם כדי להביא לפגיעה בטובת החקירה או הקטין/סיכול או שיבוש החקירה/מניעת גילוי ראיה. החריג: הקטין הביע התנגדות בנימוק סביר או מוחזק במעצר.

 התחלת חקירת קטין חשוד בלי להמתין להגעת הורה

קצין מוסמך רשאי להורות בהחלטה מנומקת בכתב על התחלת חקירתו של קטין חשוד בלי להמתין להגעת הורה או קרוב אחר לצורך נוכחות בחקירה, וזאת אם התקיים אחד מאלה:

  • ההורה או הקרוב האחר של הקטין לא הגיע למקום החקירה בתוך זמן סביר בנסיבות העניין מן המועד שבו הוזמן;

  • הקצין המוסמך או שוטר מטעמו עשה מאמץ סביר לאתר את הורה הקטין או קרוב אחר שלו ולא איתרם.

  • על פי החלטת קצין בעילות כגון: שיבוש הליכי חקירה, טובת החקירה, טובת הקטין.

התערבות ההורה בחקירה

  • ההורה (או הקרוב) לא יתערב במהלך החקירה ולא יצא מחדר החקירה אלא בהיתר מהחוקר.

  • החוקר מוסמך להרחיק את ההורה או הקרוב במידה ומפריע למהלך החקירה או מתערב בחקירה או מאיים על הקטין.

חקירת קטין בשעות לילה

קטין (עד או חשוד) לא ייחקר בשעות לילה אלא אם: עד קטין – הגיע בלילה להגיש תלונה, העבירה נעברה בסמוך למועד חקירתו או מעצרו, החלטת קצין בעילות מסוימות כגון: שיבוש או סיכול חקירה; מעצר חשודים; מניעת גילוי ראיה; פגיעה בשלומו של הקטין.

מהן "שעות לילה" –

לגבי קטין שטרם מלאו לו 14 שנים – השעות שבין 20:00 ל-7:00;

לגבי קטין שמלאו לו 14 שנים – השעות שבין 22:00 ל-7:00.

קטין לא ייחקר בשעות הלילה בתחנת המשטרה ולא תימשך חקירתו בתחנה בשעות כאמור, בעבירה שהוא אינו חשוד בביצועה.

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon