חוק התיישנות הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), במספר סעיפים המתארים התנהגויות שונות העולות לכדי הטרדה או התנכלות. ככלל, פסיקת בתי המשפט פירשה את החוק כך שהמוטרד יראה בצורה גלויה למטריד כי אינו מעוניין בכך, וזאת למעט חריגים הקבועים בחוק.

להלן סעיפי החוק העיקריים:

 • סחיטה באיומים, כאשר המעשים הנדרשים הם בעלי אופי מיני.
 • מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין תשל"ז -1977.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בכך.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, כאשר הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (ישנם מספר סייגים לסעיף זה המפורטים בחוק).

במקרים מסוימים אין צורך בכך שהמוטרד יראה למטריד כי אינו מעוניין בהתנהגות המינית. להלן פירוט של חלק מהמקרים:

 • לקטין או חסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.
 • לקטין שטרם מלאו לו 15 – גם ללא ניצול יחסים, כל עוד המטריד אינו קטין בעצמו.
 • במטופל במסגרת טיפול נפשי, בריאותי או רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל.
 • לעובד, במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות.
 • לתלמידים בכיתות י"ב, י"ג ו- י"ד שאינם קטינים, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • לתלמידים או סטודנטים הלומדים במוסד לימוד להשכלה גבוהה תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • לכל אדם תוך ניצול יחסים מרות או תלות, במסגרת הדרכה/ייעוץ של כהן דת או מי שמתחזה להיות כזה, וכן אדם המציג עצמו בעל סגולות רוחניות.
 

ניתן למצוא את הפירוט המלא של המקרים בחוק למניעת הטרדה מינית. עבירת הטרדה מינית היא עבירה שהעונש לצידה הוא עד שנתיים מאסר, ובמקרים מסוימים אף עד 4 שנות מאסר.

מהי התנכלות?

התנכלות מוגדרת בחוק כ- "פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית". לדוגמא פגיעה בסטודנטית לאחר שהתלוננה על הטרדה מינית כנגד מרצה במוסד הלימודים בו היא לומדת.

מהי המסגרת החוקית לכך?

המסגרת החוקית למעשי ההטרדה וההתנכלות היא כאמור החוק למניעת הטרדה מינית. החוק חוקק בשנת 1998 ומאז תוקן מעת לעת. בשנת 2014 נוסף תיקון משמעותי ביותר, המוכר בציבור גם כ- "חוק הסרטונים", עליו נרחיב בהמשך.

האם הטרדה מינית היא בהכרח פיזית?

הטרדה מינית יכולה לכלול מעשים פיזיים בעלי אופי מיני, ויכולה גם לא. למעשה די באמירות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני, או בהצעות מיניות, כך גם אמירות באשר לנטייתו המינית של אדם הכללות בהגדרה בחוק. 

כמו כן, אין אפילו הכרח שיהיה מפגש פיזי בין המטריד למוטרד. הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהודעות טקסט, בשיח ברשתות החברתיות, ובפלטפורמות הצ'אטים השונות. גם שליחת תמונות או סרטונים.

מהו "חוק הסרטונים"?

סעיף 5א לחוק למניעת הטרדה מינית, הוא סעיף המוכר גם בשמו כ- "חוק הסרטונים".

"פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום..".

לסעיף זה נמצא למצוא בחוק גם מספר סייגים (לדוגמא; הפרסום נעשה בתום לב, למטרה כשרה, יש בפרסום עניין ציבורי, ועוד).

חשוב לדעת כי העמדה לדין פלילי יכולה להיות אף כנגד מי שהפיץ את הסרטון או התמונה, גם אם לא היה נוכח במקום המעשה, ואף אם אינו הצלם.

הטרדה מינית – המסלול הפלילי

מסלולו של ההליך הפלילי יחל בהגשת תלונה במשטרה בגין הטרדה מינית, לאחר קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית. לאחר מכן המשטרה תחקור את המקרה והתיק יועבר לבחינה נוספת בידי הפרקליטות, שם תתקבל החלטה האם להעמיד את המטריד לדין, כלומר להגיש נגדו כתב אישום. 

ככל שלא יוגש כתב אישום, עורך הדין שלך יבחן את המקרה וביחד תקבלו החלטה האם כדאי להגיש ערר על סגירת תיק החקירה. ככל שיוחלט להעמיד את הפוגע לדין, יוגש נגדו כתב אישום, למעט במקרים חריגים בהם ניתן לנתב את ההליך למסגרת של הסדר מותנה. 

באם יוגש כתב אישום, עורך הדין יסביר לך את משמעותו של ההליך הפלילי הצפוי בפניך, ויתלווה אליך לדיונים בבית המשפט ככל שיידרש. בסופו של דבר ככל שהנאשם יורשע בבית המשפט, יינתן פסק דין אשר יכלול בין היתר את עונשו של הנאשם, ולעיתים גם פיצוי פלילי. 

חשוב לדעת כי  לרוב הפיצוי הפלילי אינו גובה, אולם לאחר מכן עדיין פתוחה בפניך האפשרות להגיש גם תביעה אזרחית, הכל כאמור תלוי בנסיבות המקרה.

הטרדה מינית – המסלול האזרחי

משמעות המסלול האזרחי היא למעשה הגשת תביעה לבית משפט אזרחי. התביעה תהיה תביעה כספית לצורך פיצוי על מעשה ההטרדה, מכוח החוק למניעת הטרדה מינית.

לפי החוק למניעה הטרדה מינית ניתן לתבוע פיצויים גם ללא הוכחת נזק, כך שבית המשפט רשאי לפסוק סכום של עד 120,000 ₪ בשל הטרדה מינית או התנכלות.

בנוסף ניתן להגיש תביעה נזיקית. בתביעה נזיקית ניתן לתבוע סכום גבוה יותר אולם יש להוכיח נזק, וזאת בדרכים המקובלות בתביעות נזיקיות, על ידי מסמכים המעידים על טיפוליים רפואיים או נפשיים, הפסד ימי עבודה ועוד).

אפשרות נוספת היא כאמור הגשת תביעה נגררת. לאחר שהתקבל פסק דין מרשיע בהליך הפלילי, ניתן לתבוע תביעה נגררת בהליך אזרחי, וזאת בתוך 90 יום מהפיכתו של פסק הדין בהליך הפלילי לחלוט. 

המשמעות היא שעצם ביצוע המעשה ואחריות הפוגע כבר הוכחו בהליך הפלילי, והתובע/ת אינם צריכים להוכיח דבר למעט הנזק. בית המשפט שידון בתביעה הוא בית המשפט שדן בהליך הפלילי

מהי התיישנות?

התיישנות הוא מושג הקבוע בחוק, ועל פיו נקבע מתי לא נוכל יותר להעמיד לדין אדם בגין עבירה אותה ביצע,

וזאת רק בשל מספר השנים שחלף ממועד ביצועה.

כך גם בהליך אזרחי, בתום תקופת ההתיישנות לא נוכל להגיש תביעה אזרחית בשל פגיעה שבוצעה, וזאת

רק בשל מספר השנים שחלפו ממועד ביצועה.

מתי תחול התיישנות על הטרדה מינית בהליך הפלילי?

במרבית המקרים נקבעת תקופת ההתיישנות בהתאם לסיווג העבירה. לפי החוק למניעת הטרדה מינית, עבירת ההטרדה המינית הינה עבירה מסוג עוון, ועל כן ההתיישנות תחל מהיום בו חלפו חמש שנים מביצועה. כלומר, לאחר תום חמש שנים לא ניתן יותר להעמיד לדין את מי שביצע את העבירה לפי חוק זה. 

חלק מסעיפי החוק מונים גם את עבירת ההתנכלות, עבירות שלצידן קבוע עונש של מעל שלוש שנות מאסר, או אז העבירה מסווגת כעבירה מסוג פשע. בעבירות אלה תחול ההתיישנות לאחר עשר שנים מיום ביצוע העבירה.

מתי תחול התיישנות על הטרדה מינית בהליך האזרחי?

בשונה מהעבר, כיום, גם בתביעות אזרחיות מכוח החוק למניעת הטרדה מינית ניתן להגיש תביעה עד שבע שנים מיום הפגיעה, כפי שניתן בדרך כלל בתובענות אזרחיות.

ככלל, כאשר מדובר בתובע/ת שנפגעו בהיותם קטינים, תחל תקופת ההתיישנות מיום שמלאו לקטינ/ה שמונה עשרה.

ואולם, במקרים מסוימים ניתן להגיש את התביעה החל מהיום בו מלאו לנפגע/ת 28, כך ששבע השנים נספרות החל ממועד זה, קרי, עד אשר מלאו לנפגע/ת 35. כך גם כאשר הנפגע/ת נפגעו בבגרותם בין הגילאים 18-21, והדבר בוצע תוך יחסי אמון, תלות, טיפול או מרות או בידי פוגע שהוא בן משפחתו.

מה עלי לעשות במקרה בו הוטרדתי מינית ויתכן כי העבירה התיישנה?

ראשית, ואף אם חלפו מספר שנים מהפגיעה, עליך לפנות לקבלת סיוע נפשי ככל שנדרש. במקביל מומלץ לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי ע"י עו"ד מומחה העוסק בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית, ומתמחה בפגיעות שבוצעו לפני שנים רבות.

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית?

עורך דין המתמחה בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית יוכל לסייע לך בדרך הנכונה והמקצועית ביותר, גם במקרה בו יש ספק אם העבירות התיישנו. חשוב ומומלץ להיוועץ בעורך דין אשר משרדו מטפל בייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית הן בתחום הפלילי והן בתחום האזרחי.

מדוע כדאי להיעזר במשרדנו לצורך ייצוג נפגעי/ות הטרדה מינית?

משרדנו מתמחה בלווי וייצוג של נפגעי/ות הטרדה מינית מזה שני עשורים. משרדנו יעניק לך ייעוץ מקצועי מעמיק ומקיף החל מהרגע הראשון ועד לתום ההליכים המשפטיים. 

לאחר ייעוץ ראשוני שיכלול בדיקה מקיפה באם חלה התיישנות על הפגיעות או לאו, נקבל החלטה משותפת באילו מסלולים משפטיים נכון וכדאי לך לפנות, ונוכל לתת לך את כלל השירותים המשפטיים לפי בחירתך. 

הסבר והנגשת המידע, עדכון שוטף על מצב התיק וייצוג אל מול הרשויות השונות, הכנה וליווי לדיונים בבית המשפט וייצוג מלא בכל הערכאות, הם רק חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת במשרדנו. 

התמחות במתן שירותים משפטיים פליליים לנפגעי/ות וכן מתן ייעוץ בהליכים האזרחיים משלימים את התמונה לכל נפגעת ונפגע, וזאת בנוסף לליווי אישי, מקצועי ורגיש.

 

התיישנות מיוחדת בעבירות מין

לפני מספר ימים שודר בתוכנית "המקור" בערוץ 13 תחקיר מזעזע אך חשוב מאין כמוהו, על הילה. הילה היא אישה מרשימה, חזקה, אמיצה, שאחיה אנס אותה במשך 15.5 שנה, מאז הייתה בת 4.

הילה סיפרה בפתיחות כמה היה לה קשה להפנים, להכיל, לעכל מה עבר עליה, ולאחר שעשתה כן, סיפרה למשפחתה, לאמה, לאביה, לאחיה. אלה התנכרו לה במשך שנים, האמינו, אך לא היו לצידה ברגעים החשובים. תמכו, אך בסתר המשיכו את חייהם כלא כלום והיו בקשר קבוע עם הפוגע ומשפחתו. במקום לזעוק את זעקתה יחד איתה, העדיפו לשתוק.

בסיפור של הילה עלה קושי מהותי- חלוף הזמן. מערכת המשפט לא יכלה להושיעה, שכן חלפו שנים רבות והעבירות שבוצעו בה בילדותה התיישנו. הילה חיפשה מעט צדק, וסיפרה, כי גם כאשר הייתה מוכנה להגיש תלונה במשטרה, להתעמת עם אחיה והכללים המשפטיים, גילתה לאכזבתה כי חלף זמן וזה מאוחר מדי בשבילה.

מצב דברים זה מאפיין מקרים רבים של עבירות מין במשפחה שבהם יש שיהוי ארוך שנים בדיווח.

נשים רבות וגם גברים, כלל אינן מודעים להתיישנות המיוחדת החלה בעבירות מין בכלל, ובעבירות מין שבוצעו על ידי בן משפחה (או אחראי) בפרט.

במקרים של גילוי עריות המחוקק יצר חריג מיוחד להתיישנות.

החריג קבוע בסעיף 354 לחוק העונשין, וכן בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי.

חריג חשוב מאין כמותו, אשר תוקן בשנת 2019 וקובע שההתיישנות היום הינה 15 שנים בעבירות מסוג פשע מסוג גילוי עריות. את הספירה מתחילים בעת הגיעה הנפגעת לגיל 28.

במילים אחרות – היום נפגעת גילוי עריות יכולה להתחיל הליך פלילי עד הגיעה לגיל 43!

זהו תיקון חשוב מאד שעוזר לקורבנות לקבל סעד משפטי בחלוף שנים רבות עד הגיעם לגיל 43.

תיקון משמעותי, אך לא מספק לדעתי.

כפי שכבר כתבתי רבות בעבר, לשיטתי יש לבטל את תחולת ההתיישנות בעבירות מין, כך שלא תחול התיישנות כלל, בפרט כאשר מדובר בעבירות מין שבוצעו בתוך המשפחה. חומרתן של פגיעות אלה, בשילוב עם מורכבות התא משפחתי, מביא למצב בו גם כאשר הנפגעת מוכנה לספר את שאירע ולהגיש תלונה במשטרה, לעיתים יחסי הכוחות, התלות, המרות, או החשש מהצער שיגרם לאחד מבני המשפחה, מונע ממנה לעשות את הצעד הזה, עד שלעיתים פשוט נהיה מאוחר מדי.

במדינות שונות בעולם תוקנו החוקים בצורה כזו המאפשרת שיקול דעת לבית המשפט, כך שבמקרים מסוימים ניתן לחרוג מן ההתיישנות הקבועה בחוק. במדינות אחרות בוטלה ההתיישנות על עבירות מין בקטינים, למשל, בעשר מדינות בארה״ב.

בשנים האחרונות ייצגתי נשים רבות שהגיעו אלי כשגילם קרוב מאד למועד תחולת ההתיישנות על המעשים שבוצעו בהן. למרות התנאים הנוקשים הקבועים בחוק הצלחנו להביא לכך שהמשטרה החלה לחקור והפרקליטות הגישה לבסוף כתבי אישום.

למשל נ׳ שנאנסה על ידי דודה שנים ארוכות וכתב אישום כנגד הדוד הוגש עת הגיעה נ׳ לגיל 40.

וכן ד' שנאנסה אף היא על ידי דודה עומדת כעת לפני הליך משפטי שהחל כנגד דודה כאשר היא בת 41!

אי אפשר לומר שלסיפור של נ׳ ו- ד' יש סוף טוב. הן מתמודדות ויתמודדו עם ההשלכות הרבות של הפגיעות הקשות שעברו, במשך כל ימי חייהן. אבל נ׳ ו- ד' לפחות "זכו" למעט תחושה של צדק, כאשר החוק עמד לצידן, רגע לפני שדלת מערכת המשפט נטרקה בפניהן. 

במקרה שלהן עצם המודעות לחוק ההתיישנות המיוחדת בעבירות מין עשה את כל ההבדל.

עונה 22, פרק 1: סוד התמונה המושלמת, חלק א' חלק ב'

פגיעה מינית

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon