גיל האחריות הפלילית

 

מה משמעות המושג – גיל האחריות הפלילית?

גיל האחריות הפלילית הוא הגיל שלאחר שחוצים אותו כבר ניתן להעמיד לדין, ולא ניתן עוד להנות מסייג הקטינות.

מהו גיל האחריות הפלילית?

ככלל גיל האחריות הפלילית הוא 12, כך שעד גיל 12 לא ניתן להעמיד לדין. ואולם, בעבירות חמורות ישנם הליכים שונים שניתן לנקוט כנגד הקטינים, לרבות שהיה במעון נעול, הליכים טיפוליים בחסות משרד הרווחה ועוד.

מה קורה בין גילאי 12-14 מבחינת גיל האחריות הפלילית?

קטין שעבר את גיל 12 הוא קטין הנושא באחריות פלילית, וניתן להעמידו לדין. ואולם ישנם הליכים שונים אותם החוק מגביל עת מדובר בקטינים. כך למשל לא ניתן לעצור עד תום ההליכים קטין שטרם מלאו לו 14, וכן לא ניתן להטיל עונש מאסר בגילאים אלה, למעט במקרים חריגים.

דוגמא נוספת היא מעצר ללא צו (שניתן על ידי שופט). מעצר שכזה מוגבל ל- 12 שעות עת מדובר במי שטרם מלאו לו 14. עוד דוגמא לכך היא הגשת קובלנה פלילית כנגד קטין שבשעת ביצוע העבירה טרם מלאו לו 14 שנים.

מה קורה בין גילאי 14-18 מבחינת גיל אחריות הפלילית?

מעל גיל 14 כבר ניתן לעצור קטינים, אך כאמור ישנן זכויות המוקנות לקטינים בגיל זה. כך למשל החוק קובע כי אין לעצור קטין כאשר יש דרך אחרת שתפגע פחות בחירותו, ככל שזאת תביא לאיון מסוכנתו. כך גם מעצר ללא צו (שניתן על ידי שופט) מוגבל ל- 24 שעות עת מדובר במי שמלאו לו 14, וטרם מלאו לו 18.

מהו חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול)?

חוק הנוער הוא חוק אשר חל על כל קטין מתחת לגיל שמונה עשרה, שביצע את העבירה בהיותו קטין, כלומר, טרם מלאו לו שמונה עשרה (ולאחר שמלאו לו שתיים עשרה, הלא הוא גיל האחריות הפלילית במדינת ישראל).

מהו חוק הנוער (טיפול והשגחה)?

מטרתו של חוק הנוער טיפול והשגחה הוא להגן על קטינים מפני פגיעה על ידי הוריהם, אפוטרופוס אחר המשגיח עליהם, או סביבה לא נאותה לצרכי הקטין. 

קטינים אלו יוגדרו כ- "נזקקים", ויטופלו על ידי עובד סוציאלי לחוק הנוער. החוק מעניק סמכויות שונות לבית המשפט, כך שיוכל להטיב עם הקטין ואורח חייו, בין היתר בעניין מקום מגוריו של הקטין, מסגרת הלימודים בה ישהה, ועוד.

מהם בתי משפט לנוער?

בתי המשפט לנוער הם למעשה בתי משפט שלום בהם השופטים עוברים הכשרה ייעודית. אופיים של הדיונים ייחודי גם הוא, ובא לידי ביטוי בשיח של השופט עם הקטין, אשר נעשה לרוב באווירה נינוחה ובגובה העיניים. בעבירות מסוימות, כמוגדר בחוק, ההליך המשפטי יתנהל בבתי משפט מחוזיים, אך עדיין במסגרת חוק הנוער.

דרכי טיפול בבתי משפט לנוער

עד גיל 18 קטין יישפט בבית משפט לנוער. גם אם פיזית לא קיים בית משפט כזה בכל מקום, ישב בית המשפט בשבתו כבית משפט לנוער, והקטין יישפט לפי חוק הנוער – דרכי טיפול.

מה תפקידו של שירות המבחן לנוער והאם הוא רלוונטי רק למי שטרם הגיע לגיל האחריות הפלילית?

תפקידו של שירות המבחן לנוער חשוב לאין שיעור בהליכים פליליים בכלל, ובקטינים בפרט. כך לדוגמא שירות המבחן מעורב מהרגע הראשון עת מדובר בקטינים.

לדוגמא, עד גיל 13 לא ניתן להגיש כתב אישום ללא התייעצות עם קצין מבחן. המלצתו של קצין המבחן משמעותית ובעלת משקל רב, ויכולה אף להביא לסגירת התיק בעניינו של הקטין.

שירות המבחן יגלה מעורבות מלאה, בפרט ככל שהקטין ומשפחתו ישתפו פעולה, וזאת גם בהליכים כנגד קטינים שכבר חצו את גיל האחריות הפלילית, ועד להגיעם לגיל 18.

מהו מעון נעול? והאם הוא מתאים גם למי שטרם הגיע לגיל האחריות הפלילית?

מעון נעול הוא מוסד עבור קטינים, אשר יכול לשמש להם חלופה מוסדית, במספר מקרים. בחלק מהמקרים ישמש המעון כמסגרת מוסדית לחלופת מעצר או חלופת מאסר לקטינים עד גיל 18, אשר מחד אין הקטין רשאי לצאת מהמסגרת מתי שחפץ בכך, ומאידך, המסגרת היא בעלת אופי טיפולי ושיקומי. 

הקטינים מלווים על ידי אנשי מקצוע מוסמכים, ויכולים להשתלב במסגרת הלימודים במעון, בהתאם לגילם, ואף להשלים בגרויות. אפשרות נוספת למעון או מעון נעול, היא למי שלא מתקיים הליך פלילי כנגדו, אך הוא הוגדר כקטין נזקק, ומלווה על ידי שירות המבחן ובית המשפט, וזאת במטרה להגן ולדאוג לצרכיו.

 לעיתים כחלק מתוכנית המוגנות, יעבור הקטין לחולפה מוסדית בדמות מעון או מעון נעול, לתקופה מסוימת או אף לטווח ארוך יותר.

דוגמאות לזכויות מיוחדות הניתנות לקטינים בין אם חצו את גיל האחריות הפלילית ובין אם לאו

חקירת קטין

ככלל קטין שזומן לחקירה במשטרה, ייחקר רק לאחר שהודיעו להוריו שקיימת כוונה לעשות כן, ואם לא ניתן לאתר את הוריו , ינסו לאתר קרוב משפחה אחר (למעט במקרים בהם לא ניתן לאתר את מי מהמפורט לעיל במאמץ סביר).

כחלק מההגבלות על חקירת קטינים, בין אם חצו את גיל האחרות הפלילית, ובין אם לאו, לא ניתן לחקור קטין בשעות הלילה, למעט במקרים חריגים, ובכל מקרה לא תמשך החקירה לאחר השעה 00:00 בלילה.

מעצר קטין

לפי החוק יש להחזיק קטינים בבתי מעצר ייעודיים לקטינים, בהם שוהים קטינים בלבד. עם זאת, לעיתים הדבר אינו מתאפשר ואז ניתן להחזיקם בבתי מעצר בהם שוהים גם בגירים, ובלבד שיוחזקו בהפרדה מוחלטת מהבגירים.

מינוי סנגור

בכל מקרה בו נעצר קטין או מוגש כתב אישום כנגד קטין ואין לו סנגור, חובה על בית המשפט למנות לו סנגור באמצעות הסנגוריה הציבורית, וזאת ללא כל תלות במצב הכלכלי של משפחתו.

הכרעת דין בעניינו של קטין – אשר חצה את גיל האחריות הפלילית

בהכרעת הדין יקבע בית המשפט לנוער האם הקטין מזוכה מאשמה (נמצא לא אשם), או יקבע כי הקטין ביצע את העבירה, כלומר, ימצא אותו אשם, אך לא ירשיע אותו.

כחלק מסמכויות בית המשפט ביכולתו לקבוע שורת דרכי טיפול אפשרויות עבור הקטין, לרבות; מסירת הקטין לאפוטרופוס שאינו הורהו, העמדת הקטין בצו מבחן, קבלת התחייבות מאת הקטין או הורהו בדבר התנהגותו בתקופת המבחן, וכן שהייה של הקטין במעון או במעון נעול, למשך תקופה אשר תקבע על ידי בית המשפט. כמו כן, יכול בית המשפט לחייב את הקטין או את הוריו לשלם קנס או פיצוי לנפגע העבירה.

מה קורה אם במועד ביצוע העבירה היה הקטין מתחת לגיל 18?

ככל שבמועד ביצוע העבירה היה הקטין מתחת לגיל 18 – וגם אם הגשת כתב האישום היתה לאחר גיל 18 הוא יישפט כקטין בבית משפט לנוער, ויחול עליו חוק הנוער, לרבות כל המשתמע מכך.

מה הדין אם במועד ביצוע העבירה מלאו לקטין 18?

ככל שביצוע העבירה היה יום לאחר שמלאו לו 18, הוא יישפט כבגיר.

עם זאת לצעירים עד גיל 21 החוק מתייחס בצורה מקלה יותר, ומכוונת שיקום. כך לדוגמא כאשר מדובר בתסקיר חובה של שירות המבחן.

הליכי טיפול ושיקום בעניינם של קטינים לאחר העמדה לדין

בהתאם לחוק הנוער, כאשר מדובר בקטינים, המטרה העיקרית היא שיקומו של הקטין, והרחקתו מהעולם העברייני. לכן כאשר קטין משתף פעולה ונרתם להליכי הטיפול והשיקום, קיים סיכוי גבוה כי לא יורשע בבית המשפט וישלם את חובו לחברה בדרך של אפיק שיקומי, לרבות שירות לתועלת הציבור, פיקוח של צו מבחן ועוד.

אולם כדי להגיע להישגים אלה, נדרש טיפול וייעוץ פרטני על ידי עורך דין מומחה לייצוג בתיקי נוער, אשר ידע למנף את שיתוף הפעולה של הקטין ומשפחתו, ולרתום את כלל הרשויות, לרבות שירות המבחן, ולבסוף גם לשכנע את בית המשפט שהדרך הנכונה ביותר היא שיקומו של הקטין.

האם מותר לפרסם שמו של קטין טרם הגיע לגיל האחריות הפלילית?

החוק קובע כי לא ניתן לפרסם שם, תמונה או כל פרט מזהה בעניינו של קטין, טרם הגיע לגיל שמונה עשרה. כך גם כאשר יגיע הקטין לבגרותו לא ניתן יהיה לפרסם כל פרט מזהה בעניינו.

האם הליך פלילי בעניינו של קטין אסור בפרסום?

כן. חוק הנוער קובע כי ככלל, הדיונים בעניינם של קטינים יתקיימו ב- "דלתיים סגורות"" כך שלא ניתן יהיה לפרסם את פרטיו של הקטין גם בבגרותו. תכלית החוק היא להגן על הקטין הן בזמן ההליך הפלילי והן לאחריו, כדי שיוכל להתחיל "דף חדש", ללא הכתם הפלילי בחייו.

מדוע כדאי להיוועץ עם עורך דין במקרה בו קטין נחקר במשטרה?

במקרה בו קטין נחקר במשטרה מומלץ להיוועץ עם עורך דין טרם החקירה. זכותו של כל מי שנחקר במשטרה להיוועץ עם עורך דין וחובה על החוקרים ליידע אותו על כך. 

במקרה שקטין נחקר, קיימת לו זכות נוספת והיא כי הורה או מי ממטעמו יהיה נוכח בחקירתו. חשיבות ההיוועצות רבה עוד יותר עת מדובר בקטין ובמשפחתו, רק עורך דין מומחה בייצוג קטינים יוכל לסייע לכם בדרך הנכונה ביותר עבור הקטין ולדאוג למימוש זכויותיו.

מדוע מומלץ להיוועץ עם משרדנו במקרה בו ילדכם זומן לחקירה?

אחת ההתמחויות העיקריות במשרדנו היא ייצוג קטינים בהליך הפלילי. עבודה שוטפת עם קטינים, והיכרות עם ההליכים השונים החלים בעניינם, כמו גם עם המסגרות הטיפוליות השונות, נותנים למשרדנו יתרון גדול בייצוג הנוער בהליך הפלילי. 

ליווי מלא של הקטין ומשפחתו, הנגשת המידע עבורו וייצוגו בפני הרשויות והערכאות השונות באופן מקצועי ורגיש, מובילים להישגים משמעותיים בהליכים עצמם – ולא פחות חשוב מכך, בחייו של הקטין.

גיל האחריות הפלילית

אל תהסס לפנות אלינו

מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון:

או להשאיר פרטים ונחזור בהקדם:

מאמרים נוספים

phone icon