שותפים לעבירה – ונדליזם

  מהן עבירות ונדליזם? עבירות ונדליזם הן קבוצת עבירות המכילות בתוכן עבירות של השחתת פני מקרקעין, פגיעה ברכוש ופגיעה בשטח ציבורי או פרטי. כך לדוגמא; ריסוס של גרפיטי במקום שאסור לעשות כן, השחתת מודעות ושלטי חוצות, ניפוץ חלון ראווה של חנות, ועוד. מהם שותפים לעבירה? שותפים לעבירה הם שני שותפים או יותר אשר חברו יחד […]

שותפים לעבירה – עבירות מין – אונס

  מהן עבירות מין? עבירות מין הוא מושג הכולל בתוכו קבוצת רחבה של עבירות שונות. כך לדוגמא עבירה של מעשה מגונה, מעושה מגונה בפומבי, מעשה סדום, אונס (אינוס) ועוד. עבירות מין יכול ויבוצעו גם באמצעות הרשת, הטלפון הנייד, אפליקציות המסרים השונות וכן הרשתות החברתיות. מהם שותפים לעבירה? שותפים לעבירה הם שני שותפים או יותר אשר […]

שותפים לעבירה-החזקת סמים

  מהי עבירה של החזקת סם? עבירה של החזקת סם הינה עבירה בה מואשם אדם על כך שברשותו או בשליטתו סמים העונים להגדרה מכוח פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973. מהם שותפים לעבירה? שותפים לעבירה הם שני שותפים או יותר אשר חברו יחד לצורך ביצוע עבירה. במקרים מסוימים אין אפילו צורך שיחברו יחד או יתכננו […]

חקירת קטין – מה לעשות במקרה בו בני או בתי זומנו לחקירה במשטרה?

מהו גיל האחריות הפלילית? ככלל גיל האחריות הפלילית הוא 12, כך שעד גיל 12 לא ניתן להעמיד לדין. ואולם, בעבירות חמורות ישנם הליכים שונים שניתן לנקוט כנגד קטינים, לרבות שהיה במעון נעול, הליכים טיפוליים בחסות משרד הרווחה ועוד. מהי חקירת קטין? ומה עלי לעשות במקרה בו בני/בתי זומנו לחקירה? ככלל קטין שזומן לחקירה במשטרה, ייחקר […]

ניצול יחסי מרות

מהם יחסי מרות? יחסי מרות הם יחסים בין שני אנשים אשר מעמדם אינו שוויוני, בין אם מדובר בשני אנשים שעובדים באותו מקום עבודה או במסגרת שירות צבאי, מסגרת לימודים, וכיוצא בזאת. הפער בשוויון מוביל לכך כי מעמדו של אחד הוא בעל השפעה או יכול להיות בעל השפעה על מעמדו של האחר, או שהאחר כפוף אליו […]

חוק ההתיישנות עבירות מין

מהן עבירות מין? עבירות מין הן כל מעשה מיני הנעשה בניגוד לרצונם של הנפגעים, למעט מקרים בהם חרף הסכמתם הדבר יעלה לכדי עבירה. ניתן לחלק את סוגי עבירות המין למספר קטגוריות. עבירת מין פיזית- בהן התוקף לרוב (אך לא בהכרח) אינו מוכר לנפגע/ת. במרבית המקרים העבירה תתבצע בפתאומיות והתוקף יכפה על הנפגע/ת מעשה מיני בניגוד […]

חוק התיישנות הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית? הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), במספר סעיפים המתארים התנהגויות שונות העולות לכדי הטרדה או התנכלות. ככלל, פסיקת בתי המשפט פירשה את החוק כך שהמוטרד יראה בצורה גלויה למטריד כי אינו מעוניין בכך, וזאת למעט חריגים הקבועים בחוק. להלן סעיפי החוק העיקריים: סחיטה באיומים, כאשר המעשים הנדרשים הם […]

זכויות אזרח מול שוטר

מהן זכויות האזרח מול שוטר? כאשר אנו נתקלים בשוטר, חשוב שנדע מהן זכויותינו. לשוטר סמכויות רבות בחוק, המעוגנות בין היתר בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, ובפקודת סדר הדין הפלילי  (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969. כך למשל לשוטר מותר לתשאל אדם, לבקש מאדם להזדהות, וכן לעכב אדם. במקרים מסוימים מותר לשוטר גם לערוך חיפוש על אדם וכן לעצור אדם. […]

האם חובה לתת עדות בבית משפט?

מהי עדות בבית משפט? עדות בבית משפט נדרשת במקרים בהם הצדדים מנהלים הליך הוכחות. כך לדוגמא בהליך הפלילי על התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר עד לכדי הרשעה, ועל הנאשם להתגונן מפניה ולהטיל ספק באשמה. בהליך אזרחי על התובע להוכיח את תביעתו, ועל הנתבע להתגונן מפניה. כאשר מתנהל הליך הוכחות, על […]

שני מאסרי עולם לאב שרצח את בנותיו

גזר הדין ראוי ומשקף את סלידת החברה ומערכת המשפט בישראל מפגיעה בחסרי ישע בתוך המשפחה. בית המשפט גזר שני מאסרי עולם מצטברים ולא חופפים ובכך נתן משקל רב וערך לחייהם שנגדעו באכזריות בטרם עת על ידי מי שהיה אמור להיות אוהבם ומגינם. פגיעת ילדים בידי הוריהם איננה עוד דבר נדיר, לצערנו והגיע העת שקולם של […]