שלושים גברים עמדו בתור

כיצד זה יתכן? כיצד יתכן שמשתרך לו תור ארוך של גברים . שלושים גברים. אולי שלושים ושניים אולי עשרים וחמישה גברים . תור ארוך של גברים. כולם מחכים. שורה ארוכה של גברים מחכים לתורם כדי לאנוס נערה בת 16. כיצד יתכן שאף אחד לא עצר את זה שלפניו או את זה שאחריו? כיצד יתכן שלא […]